Αντισταθμιστικά μέτρα για τις κοινότητες της περιοχής Ακάμα ύψους €36 εκατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/09/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Μέτρα και δράσεις ενίσχυσης αναπτυξιακής δραστηριότητας κοινοτήτων Ακάμα 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα και τις δράσεις ενίσχυσης της αναπτυξιακής δραστηριότητας των κοινοτήτων Ακάμα. 

Ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κώστας Χατζηπαναγιώτου, ανέφερε ότι το κόστος των έντεκα αντισταθμιστικών μέτρων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Αυγούστου, για τις κοινότητες της περιοχής Ακάμα, ανέρχεται στα €35,816 εκατ.. 

Ο διευθυντής της Πολεοδομίας Κυριάκος Κούνδουρος, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι την εκπόνηση των συγκεκριμένων μέτρων και καθησύχασε τους βουλευτές μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος, ότι τα μέτρα συνάδουν με τις γνωμοδοτήσεις που αφορούν το Δασικό Πάρκο, αλλά και με τις γνωμοδοτήσεις για το τοπικό σχέδιο Ακάμα». 

Στην παρέμβασή του ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης τόνισε τη δεσμευτικότητα των γνωματεύσεων της Περιβαλλοντικής Αρχής τόσο για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, όσο και για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Πρόσθεσε πως τα όποια μέτρα και δράσεις αποφασιστούν από την κυβέρνηση δεν πρέπει να παραβιάζουν τους ουσιώδεις όρους των εν λόγω γνωματεύσεων. Περαιτέρω αναφέρθηκε σε μια σειρά γεγονότων που καταγράφονται στην έκθεση του γραφείου του που δεν τιμούν κανένα και αποδεικνύουν την αδυναμία με την οποία τα διαχειρίζονται κρατικές υπηρεσίες.  

 Η Επιτροπή αποφάσισε όπως επανεξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρία της.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

 Philenews: Μέτρα €40 εκατ. για την ανάπτυξη του Ακάμα 

Stockwatch: Ελεγκτής: Στα χέρια επιχειρηματιών η γη Ακάμα 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022  

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022  

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) να διαγραφεί η διάταξη βάσει της οποίας πρόσωπο που παύει να κατέχει σκύλο δύναται να το δηλώνει στην αρμόδια αρχή με υπεύθυνη δήλωσή του, να μειωθεί το όριο ηλικίας για εγγραφή στο μητρώο εγγραφής των σκύλων από τους έξι (6) μήνες στους τρεις (3) μήνες, καθώς και να αυξηθεί το τέλος άδειας κατοχής σκύλων.  

(β) να καταστεί αδίκημα ο περίπατος σκύλου από πρόσωπο, όταν ο σκύλος δεν είναι δεμένος με λουρί το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το περιλαίμιό του, καθώς και η μη κατοχή από πρόσωπο σακουλιού για περισυλλογή των κοπράνων του σκύλου, τα οποία θα τιμωρούνται και με εξώδικο πρόστιμο ύψους εκατό (€100) ευρώ.  

(γ) να επεκταθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται να παρέλθει από τη σύλληψη αδέσποτου σκύλου του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν έχει ανευρεθεί για να προβεί η αρμόδια αρχή στις αναγκαίες ενέργειες από δεκαπέντε (15) ημέρες, που ισχύει σήμερα, στις τριάντα (30) ημέρες.  

(δ) η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Νόμου μέσα από την εισαγωγή διαδικασιών εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, οι οποίες θα λειτουργούν για σκοπούς επιβολής ποινής στους παρανομούντες και ως αποτρεπτικός παράγοντας που θα προάγει την υπεύθυνη κατοχή και τον περιορισμό του τεράστιου προβλήματος των αδέσποτων σκύλων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και ειδικότερα το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Παιδείας

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: (α) η έγκριση πληρωμής