Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που πρόσωπο επιτρέπει τον περίπατο σκύλου χωρίς αυτός να είναι δεμένος με λουρί το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το περιλαίμιό του ή δεν φέρει σακούλι για περισυλλογή κοπράνων του σκύλου, να καταβάλλει εξώδικο πρόστιμο εκατό ευρώ (€100).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Ζώα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Κωστής Ευσταθίου

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα