Ανάγκη δημιουργίας εποπτικού φορέα τεχνητής νοημοσύνης και ταμείου ασφαλιστών εργατικών αποζημιώσεων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: 

Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση και μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα πετρελαιοειδή και η δημιουργία ενός νέου απλοποιημένου και πιο λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου, που θα τεθεί σε ισχύ.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή του, καθώς και η εφαρμογή του περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. 

Ανάγκη για εποπτικό φορέα τεχνητής νοημοσύνης, λέει εκπρόσωπος Βουλής των νέων 

Την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα εποπτεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τεχνολογίες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, εξέφρασε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εργασίας της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων Τάσος Αντωνιάδης. 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας η οποία συζήτησε την τεχνητή νοημοσύνη στην σύγχρονη αγορά εργασίας, ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι «οι Βουλευτές άκουσαν τις θέσεις και εισηγήσεις μας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα εποπτεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τεχνολογίες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη».

«Είναι ανάγκη ως κοινωνία, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από την φθορά όσο το δυνατό πιο σύντομα γίνεται», πρόσθεσε. 

Ανάγκη δημιουργίας ταμείου ασφαλιστών εργατικών αποζημιώσεων λέει ο Η. Μυριάνθους 

Στην ανάγκη δημιουργίας ταμείου ασφαλιστών εργατικών αποζημιώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας.   

«Έχουμε αποταθεί με ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας για να δούμε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δημιουργία ταμείου ασφαλιστών εργατικών αποζημιώσεων και την ίδια στιγμή να συμβάλουμε στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για το συγκεκριμένο ταμείο», πρόσθεσε. 

Ο κ. Μυριάνθους είπε ότι αναμένουν τις απαντήσεις από πλευράς Κυβέρνησης και την ίδια στιγμή θα δούμε με ποιον τρόπο, όπως είπε, «μπορούμε να βοηθήσουμε στην προώθηση του συγκεκριμένου ασφαλιστικού ταμείου». 

Ανέφερε ότι «από το 1989 που έχει ψηφιστεί η νομοθεσία προνοούσε τη δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου κάτι ανάλογο με το ταμείο ασφαλιστών μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο αποζημιώνει τους ανασφάλιστους οδηγούς σε περίπτωση που διαπράξουν οποιοδήποτε ατύχημα». 

Πρόσθεσε ότι το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με τα ζητήματα εργοδοτών, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να είχαν ασφάλεια ευθύνης εργοδότη ή ενώ είχαν ασφάλεια ευθύνης εργοδότη οι ασφάλειες έχουν πτωχεύσει, σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων αυτά τα άτομα δεν αποζημιώνονται με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια κοινωνικά προβλήματα. 

Ο κ. Μυριάνθους έφερε ως για παράδειγμα την περίπτωση που ένας εργαζόμενος «μένει ανάπηρος από εργατικά ατυχήματα, πηγαίνουν στο δικαστήριο και επικυρώνεται απόφαση δικαστηρίου υπέρ τους, παίρνουν αποζημίωση και δυστυχώς είτε λόγο της οικονομικής δυσχέρειας του εργοδότη είτε γιατί η ασφάλεια έχει πτωχεύσει στο τέλος ένας άνθρωπος με τεράστια προβλήματα υγείας δεν αποζημιώνεται με αποτέλεσμα να πηγαίνει ολόκληρη η οικογένεια του θύμα αυτής της κατάστασης». 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα