Αλλαγές στις εκλογικές διατάξεις ΤΑ, ανησυχία για μείωση αποθεματικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/03/2024, υπερψήφισε αλλαγές στις εκλογικές διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και τους προϋπολογισμούς των ΔΕΦΑ, ΑΠΕ/ΕΞΕ και ΡΙΚ.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός), ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) και ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

(β) η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε εκλογείς οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε δημοτικά διαμερίσματα στα οποία ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων είναι κάτω από διακόσιους να εγγράφονται, κατόπιν δικής τους επιλογής, ως εκλογείς των εν λόγω δημοτικών διαμερισμάτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

(γ) η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην εκλογή προέδρου επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης και 

(δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης, στη σύσταση Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων και στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και διαφοροποιήσεις στη συμμετοχή κοινοτήτων σε Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων. 

Αλλαγές στις εκλογικές διατάξεις για τοπική αυτοδιοίκηση ψήφισε η Βουλή 

Τέσσερεις νόμους που αναθεωρούν εκλογικές διατάξεις τον νομοθετικού πλαισίου της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ψήφισε η Ολομέλειας της Βουλής. 

Ο πρώτος νόμος αναθεωρεί τον περί Δήμων νόμο αναφορικά με τη διεξαγωγή εκλογών ΤΑ με σκοπό να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του νέου πλαισίου δράσης και λειτουργίας των δήμων. Υπέρ ψήφισαν 33 βουλευτές, εναντίον 2 και υπήρξαν 15 αποχές. Ψηφίστηκε επίσης τροπολογία του ΔΗΣΥ ώστε το  ασυμβίβαστο των ωρομίσθιων υπαλλήλων στις Σχολικές Εφορείες να αφορά μόνο τη θέση του Δημάρχου και Αντιδημάρχου. 

Ο δεύτερος νόμος τροποποιεί τον νόμο περί Αρχείου Πληθυσμού, ώστε σε δημοτικά διαμερίσματα στα οποία ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων δεν υπερβαίνει τους διακόσιους εκλογείς να παρασχεθεί η δυνατότητα σε εκλογείς που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στα υπό αναφορά δημοτικά διαμερίσματα να εγγράφονται κατόπιν δικής τους επιλογής ως εκλογείς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ισχύει σήμερα στην περίπτωση των μικρών κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης είκοσι δύο (22) μικρές κοινότητες θα αποτελούν δημοτικά διαμερίσματα των νεοσυσταθέντων δήμων. Υπέρ ψήφισαν 45 εναντίον 1 και υπήρξαν 2 αποχές. 

Ο τρίτος νόμος τροποποιεί τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν επιπρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις και να αναθεωρηθούν ισχύουσες διατάξεις του αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης. Υπέρ ψήφισαν 30, εναντίον 2, και υπήρξαν 16 αποχές. 

Ο τέταρτος νόμος τροποποιεί  των  περί κοινοτήτων Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να εισαχθούν σε αυτόν επιπρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναθεωρηθούν περαιτέρω ορισμένες διατάξεις του, για να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του νέου πλαισίου δράσης και λειτουργίας των κοινοτήτων και των συμπλεγμάτων κοινοτήτων. Υπέρ ψήφισαν 42 εναντίον 2 και υπήρξαν 2 αποχές. Εγκρίθηκε επίσης τροπολογία του ΔΗΣΥ για το ασυμβίβαστο των ωρομίσθιων υπαλλήλων σχολικής εφορείας των κοινοτήτων. Ακόμη εγκρίθηκε τροπολογία του ΑΚΕΛ ώστε η έδρα του συμπλέγματος να καθορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία του συμβουλίου του αντί κατά την πρώτη συνεδρία του συμβουλίου διαχείρισης κοινών υποθέσεων. 

Τοποθετήσεις βουλευτών 

Στην τοποθέτηση του στην Ολομέλεια ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους εξέφρασε έντονη διαφωνία με την πρόνοια που δεν επιτρέπει σε υποψηφίους για τις εκλογές ΤΑ να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι και στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο και είπε ότι κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο και περιορίζει τα εκλογικά δικαιώματα του πολίτη, ενώ συμβαίνει μόνο στην Κύπρο. Κατέθεσε σχετική τροπολογία για να αλλάξει κάτι τέτοιο, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας εξέφρασε την ελπίδα με αυτές τις ρυθμίσεις αλλά και με άλλες αλλαγές για τη μεταρρύθμιση της ΤΑ που θα έρθουν πριν από το καλοκαίρι να λειτουργήσει η μεταρρύθμιση με στόχο η ΤΑ να είναι πιο κοντά στον πολίτη, να προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες και να γίνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει τα νομοσχέδια στην ολότητά τους, ενώ αναφέρθηκε στην τροπολογία του ΔΗΣΥ για τους ωρομίσθιους στις σχολικές εφορείες. Σύμφωνα με αυτήν, αφού εκλεγούν ως δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα υποχρεούνται να αφήσουν τη μόνιμή τους θέση. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού εξέφρασε την ενόχληση της Βουλής και της Επιτροπής Εσωτερικών που αυτοί οι εφαρμοστικοί νόμου δεν έρχονται έγκαιρα και η Βουλή καλείται να τις εγκρίνει υπό την πίεση του χρόνου και πριν από τις 2 Απριλίου οπότε και κλείνει ο κατάλογος. Πρόσθεσε ότι αυτή η Βουλή έμαθε να μην αλλάζει εκλογικούς νόμους παραμονές των εκλογών. Είπε ότι υπάρχουν αλλαγές που επηρεάζουν ακόμα και εν ενεργεία υποψηφίους αλλά και την κατανομή των εδρών που είχε συμφωνηθεί. Μίλησε για «έλλειψη σεβασμού» και «αθέτηση των συμφωνηθέντων» εκ μέρους της Κυβέρνησης. 

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι με τις τροπολογίες καταργείται η υποχρέωση να παραιτηθούν υφιστάμενοι δήμαρχοι που είναι υποψήφιοι Πρόεδροι Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ενώ βάζουν υποψήφιους κοινοτάρχες και κοινοτικά συμβούλια να ερίζουν για το που θα πάει η έδρα. 

Είπε ότι η κατάργηση της υποχρέωσης παραίτησης φωτογραφίζει τον Δήμαρχο Λευκωσίας και θα ήταν πολιτικό ατόπημα να διαφοροποιηθεί το εκλογικό σκηνικό για υφιστάμενους υποψηφίους. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι η σημερινά συζήτηση γίνεται αφού υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν αδυναμίες, ελλείψεις, αντιφάσεις και προβλήματα του νομοσχεδίου που ψήφισε η Βουλή πριν από δύο χρόνια, λέγοντας πως η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε και προειδοποιούσε. Πρόσθεσε ότι ακόμα και οι σημερινές αλλαγές δεν μπορούν να βελτιώσουν τον νόμο στον επιθυμητό βαθμό, αλλά χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Σημείωσε ότι η ΕΔΕΚ για τον λόγο αυτό θα τηρήσει αποχή. Προέβλεψε ακόμα ότι θα υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα με τη μεταρρύθμιση. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτό που γίνεται με το ΓεΣΥ που όποτε χρειάζεται βελτίωση «ορθώνονται δόγματα και ιδεοληψίες». 

Ο κ. Μουσιούττας απαντώντας στα περί παραίτησης του Δημάρχου Λευκωσίας, ανέφερε πως αν παραιτηθεί, αυτός που θα αναλάβει θα είναι ο αντιδήμαρχος ο οποίος είναι κομματικός και είναι υποψήφιος. Διερωτήθηκε αν σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μεμπτό. 

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε «κόλπα ανατολίτικα» και σκοπιμότητες για αυτούς που επιμένουν να παραιτηθεί ο Δήμαρχος Λευκωσίας και είπε ότι αν φύγει ο Δήμαρχος θα αναλάβει ο Αντιδήμαρχος. 

Ο κ. Σύκας είπε ότι όταν η Κυβέρνηση καθυστερημένα φέρνει τροποποιήσεις για τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων είναι φυσικό να υπάρξει αντίδραση. Σημείωσε επίσης ότι ούτε και οι βουλευτές παραιτούνται όταν είναι υποψήφιοι. 

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι η βουλευτές απέδειξαν ότι στέκονται στο λόγο τους και ζήτησε εκείνα που ψηφίστηκαν πριν από δύο χρόνια να μην αλλοιωθούν σήμερα. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου του 2024 Νόμος του 2024  

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2024 Νόμος του 2024  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η έγκριση κονδυλίων της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ποσού ύψους €38.591.960 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024 και   

(β) η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ποσού ύψους €111.946.550 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Με δεσμεύσεις κονδυλίων ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) για το 2024, δεσμεύοντας με τροπολογίες κονδύλια που αφορούν νομικά έξοδα, δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα. 

Ο προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ για το 2024 είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €38.442.552 και έσοδα ύψους €32.800.010. 

Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τρεις τροπολογίες στον προϋπολογισμό που κατατέθηκαν από τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκο Χατζηγιάννη και τον Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Σταύρο Παπαδούρη. 

Οι τροπολογίες αυτές προβλέπουν ότι για νομικά έξοδα, δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και ετοιμασία μελετών, ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση και να εξασφαλίζεται συγκατάθεση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας. 

Με την έγκριση του προϋπολογισμού αναμένεται να πληρωθούν και 36 θέσεις που προβλέπονται σε αυτόν, ώστε να λυθεί το σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσης της ΔΕΦΑ. Το αρχικό αίτημα της ΔΕΦΑ αφορούσε τη δημιουργία 60 νέων θέσεων. 

Τα έσοδα της ΔΕΦΑ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €12 εκ. και έσοδα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το έργο κατασκευής τερματικού για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Το έργο έχει υλοποιηθεί κατά 80% και η χορηγία θα εκταμιευτεί στην ολότητά της, νοουμένου ότι το έργο ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.  Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση του έργου δεν καταστεί δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, το ποσό της χορηγίας που θα δοθεί θα είναι μειωμένο κατ’ αναλογία του ποσοστού υλοποίησης του έργου 

Ανησυχία Βουλευτών για μείωση του αποθεματικού του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ & ΕΞΕ), με βουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες για τη σημαντική μείωση του αποθεματικού του μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το 2024 είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €111.946.550 και συνολικά έσοδα ύψους €29.986.636. Το προβλεπόμενο έλλειμμα ύψους €81.959.914 θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Ταμείου, το οποίο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανέρχεται στο ποσό των €86.959.914.  

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα σημείωσε ότι το Ταμείο την 31η Δεκεμβρίου είχε αποθεματικό €85 εκ. και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, στο τέλος του 2024 θα πάει στα €5 εκ. μόνο, αφού αυτά τα €60 εκ. θα δαπανηθούν για το Σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για Όλους» και εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του Ταμείου. 

Παράλληλα εξέφρασε έντονη απογοήτευση αφού και αυτή η Κυβέρνηση «δεν έβαλε ούτε ένα σεντ» στο Ταμείο από τα εκατομμύρια – όπως είπε – που επιστρέφονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη δημοπράτηση των ρύπων που ήταν πάνω από €250 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια. Με αυτά τα λεφτά, πρόσθεσε, θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερα σχέδια εξοικονόμησης και προώθησης των ΑΠΕ. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη μείωση του αποθεματικού, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να υπάρξει αίτημα για αύξηση του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές. Πρόσθεσε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει τύχει διαχείρισης για να βρεθεί ισορροπία, αφού οι καταναλωτές πληρώνουν ήδη αρκετά. Σημείωσε ότι η προώθηση των ΑΠΕ δεν πρέπει να γίνεται μόνο μέσα από τα χρήματα των καταναλωτών. 

Ζήτησε να έρθουν στο Ταμείο και τα χρήματα που επιστρέφονται στη Δημοκρατία από τη δημοπράτηση των ρύπων για να επιδοτηθεί μεταξύ άλλων και η δυνατότητα αποθήκευσης των ΑΠΕ. Συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί υποχρέωση αποθήκευσης για όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ, ώστε να υπάρξει μείωση στην παραγωγή από μαζούτ και κατά συνέπεια του κόστους παραγωγής του ηλεκτρισμού. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σημείωσε τον σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει το Ταμείο όσον αφορά τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων. Εξέφρασε την ελπίδα η Κυβέρνηση να αρχίσει να βάζει λεφτά από τις επιστροφές των ρύπων στο Ταμείο, ώστε ο κόσμος να βοηθηθεί να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας του σπιτιού του με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και την υποχρεωτικά εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλα τα κτήρια μέχρι το 2030. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αυτούς του πρώτους 13 μήνες έλαβε πρωτοβουλίες που δεν λήφθηκαν στο παρελθόν τόσο για τα φωτοβολταϊκά όσο και για άλλα συσσωρευμένα προβλήματα. Πρόσθεσε ότι αν δεν λυθούν φέτος αυτά τα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου, θα μιλούμε για την «τέλεια καταιγίδα». 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν είχαν ποτέ πρόθεση να ενθαρρύνουν την πράσινη μετάβαση αφού δεν έλαβαν υπόψη ευρωπαϊκή οδηγία που έδινε τη δυνατότητα για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% στους ηλιακούς συλλέκτες αντί 19%. Για τον σκοπό αυτό είπε ότι κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση νόμου. 

Παράλληλα είπε ότι όσο πιο σύντομα ενισχυθεί το Ταμείο τόσο πιο σύντομα θα μειωθούν τα πρόστιμα για τους ρύπους ώστε να ελαφρυνθεί ο κόσμος. 

Είπε επίσης ότι ο κόσμος πληρώνει €300 εκ. ευρώ για εξαγορά ρύπων με ΦΠΑ και επιστρέφονται τα €200 εκ. πίσω που δεν έχουν ΦΠΑ, ενώ ανακοινώνονται σχέδια για τις ΑΠΕ που επιβαρύνουν τον κόσμο με ΦΠΑ. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ποσού ύψους €39.300.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Έντονες τοποθετήσεις για «προσωπικές ατζέντες» κατά την έγκριση προϋπολογισμού ΡΙΚ 

Με 31 ψήφους υπέρ, μια κατά και 3 αποχές εγκρίθηκε το απόγευμα από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ που είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €39.300.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€37.500.000) και από άλλες δραστηριότητες (€1.800.000). 

Τη συζήτηση μονοπώλησε ο τρόπος προβολής κομμάτων και βουλευτών από το ΡΙΚ με βολές για «σκοπιμότητες», «προσωπικές ατζέντες» και «μαύρες λίστες», με κάποιους βουλευτές να εκφράζουν σφοδρά παράπονα για το γεγονός ότι καλούνται σπανίως για συμμετοχή σε εκπομπές. Έγιναν τοποθετήσεις επίσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι υπάλληλοι, υπό το φως και απόφασης δικαστηρίου για συγκεκριμένη υπάλληλο και για τις πρόσφατες συμφωνίες για το οργανόγραμμα. 

Η Βουλή απέρριψε τροπολογία του ΑΚΕΛ και ενέκρινε τροπολογία του ΔΗΣΥ. Η όλη συζήτηση έγινε παρουσία του ΓΔ του ΡΙΚ και της αντιπροέδρου του ΔΣ. 

Τοποθετήσεις κομμάτων 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι το ΡΙΚ είναι παρακαταθήκη και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το πως αισθανόμαστε ως κόμματα και για την εκπροσώπηση και για το γεγονός ότι υπάρχει μείωση 1,5 εκ. από τα οποία οι 500.000 αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες για την προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ. 

Αναφέρθηκε στο θέμα των υπαλλήλων αορίστου χρόνου λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται βελτίωση ενώ για το θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας είπε ότι αναμένεται περαιτέρω βελτίωση. Έθεσε και το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων για το οποίο αναμένονται ενέργειες. 

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης του ΔΗΣΥ μίλησε σε έντονο ύφος και έθεσε προσωπικό ζήτημα ότι καλέστηκε σε διάστημα 4 ετών μόνο 2 φορές σε εκπομπές. Είπε ότι είναι λυπηρό το ΡΙΚ να μετατρέπεται σε κρατικό κανάλι, μίλησε για «οδηγίες που λαμβάνονται» για «μαύρες λίστες» και «σταύρωμα βουλευτών» όπως είπε, καθώς και για «μεθοδεύσεις» και «φιλτραρίσματα», για να μην ακούγεται η αντίθετη άποψη και η κριτική. Δυστυχώς αυτό, είπε, είναι «συμπεριφορά καθεστώτων». 

Αναφέρθηκε επίσης στην καθυστέρηση κατάθεσης του προϋπολογισμού αναφερόμενος σε «διοικητική ανικανότητα». 

Η Σάβια Ορφανίδου του ΔΗΣΥ είπε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε διόρθωση πολλών στρεβλώσεων αλλά αναμένονται και άλλα και ζήτησε να γίνουν πράξεις οι διακηρύξεις με εξορθολογισμό δαπανών και να υπάρξουν διορθώσεις στις παρατυπίες που αναφέρονται στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου έκανε αναφορά ειδικά στον βουλευτή του κόμματος Ανδρέα Πασιουρτίδη, καθώς το όνομά του ακούστηκε σε σχέση με το πόσες φορές καλέστηκε σε εκπομπές. Τόνισε ότι οι παρουσίες τους στο ΡΙΚ είναι στο πλαίσιο του μεριδίου εμφανίσεων που δικαιούται το ΑΚΕΛ και δεν σημαίνει ότι το ΑΚΕΛ έχει αυξημένη παρουσία επειδή ο βουλευτής του εμφανίστηκε περισσότερες φορές από άλλους. 

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΡΙΚ έτσι όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια «απέχει κατά πολύ» από τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ραδιοτηλεόρασης. Ανέφερε ότι θα κριθεί το νέο ΔΣ αν είναι σε θέση να αντιληφθεί τις στρεβλώσεις και προβλήματα και αν μπορεί να «συγκρουστεί με κυκλώματα». Είπε επίσης ότι είναι καιρός να γίνει επιτέλους η συζήτηση για τους κώδικες αντικειμενικότητας και δεοντολογίας στην προβολή ειδήσεων. 

Για τις εκδηλώσεις του ΡΙΚ για τα 50χρονα της εισβολής είπε ότι αυτεπάγγελτα το κόμμα κατέθεσε πρόταση να έρθει το ΡΙΚ να ενημερώσει, τονίζοντας ότι πρόκειται για δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και εισβολής και κάποιοι ξέχασαν ότι έγινε ένα πραξικόπημα, τι προηγήθηκε για να ανοίξει η πόρτα στον Αττίλα με το αμαρτωλό παρακράτος και την ΕΟΚΑ Βήτα. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έθεσε επίσης θέμα και για το γεγονός ότι με την περικοπή ποσού 1,5 εκ. από το κράτος, κινδυνεύουν σειρές να μην βγουν στον αέρα και κόσμος να μείνει χωρίς δουλειά και μισθό. 

Ο ίδιος ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, το όνομα του οποίου αναφέρθηκε ορισμένες φορές, απάντησε στον ανεξάρτητο Ανδρέα Θεμιστοκλέους λέγοντας ότι είναι ένα θέμα να γνοιάζονται κάποιοι για τις προβολές συναδέλφων τους και άλλο να εκβιάζουν την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές εκπομπές, λέγοντας ότι το θέμα καταλήγει να είναι προσωπικό. 

Ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ, έθεσε θέμα για την καθυστέρηση στην κατάθεση του προϋπολογισμού και το γεγονός ότι πρέπει Διοίκηση και Διεύθυνση αύριο να κάνουν το άπαν για να πληρωθούν οι υπάλληλοι, όπως συμφωνήθηκε με τις συντεχνίες. Ανέφερε επίσης ότι συνεργάτες μένουν απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες. Θέμα για την καθυστέρηση στην κατάθεση προϋπολογισμών έθεσε και η ΠτΒ. 

Για το σημείο αυτό και την μiσθοδοσία των υπαλλήλων, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε οδηγίες για να πληρωθεί το προσωπικό και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι λόγω της καθυστερημένης κατάθεσης που δεν πληρώνονται, αλλά λόγω δικαστικής απόφασης και διατάγματος για πάγωμα λογαριασμών. 

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ είπε ότι η  δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι απαραίτητη και για την μνήμη των κατεχομένων μας, για την ανύψωση του πατριωτικού αισθήματος και της ταυτότητας μας. 

Ανέφερε ότι στο ΡΙΚ υπάρχουν εκατοντάδες επαγγελματίες με χαμηλούς μισθούς, ότι υπάρχουν και τα καλά και τα κακά και ίσως και λίστες που προέρχονται από την ηγεσία «και άρα να σταματήσουμε όλοι να είμαστε Γραμματείς και Φαρισαίοι».  Κάλεσε επίσης να σταματήσουμε να καπηλευόμαστε προβλήματα υγείας υπαλλήλων για να δείξουμε ότι είμαστε τάχα ανθρωπιστές. 

O Xρίστος Ορφανίδης του ΔΗΚΟ, ο οποίος καταψήφισε τον προϋπολογισμό, ήταν έντονος λέγοντας ότι προσκλήθηκε μόνο 4 φορές από το 2019 και ότι προσφάτως όταν ήταν σε εκπομπή, είχε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή του ενώ του άλλαξαν και 2 φορές την ώρα που θα προσερχόταν στο στούντιο. 

Μίλησε για «συμφέροντα», «αποκλεισμούς», «προσωπικές ατζέντες» και «σκοπιμότητες» και επειδή δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του «παίγνιου» όπως είπε, δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό. 

Ο Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι το ΡΙΚ είναι η ιστορία του τόπου μας και επιτελεί έργο. Αλλά, συνέχισε, το νέο ΔΣ πρέπει να αλλάξει πολλά, όπως είναι το θέμα του κτιρίου και των συνθηκών, τις λίστες και ποιοι προσκαλούνται για εκπομπές και «αν κάποιοι εφαρμόζουν δική τους πολιτική τότε να μπει τάξη στην απαράδεκτη κατάσταση». 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι το κόμμα του από το 2004 θέτει θέμα κτιριακών εγκαταστάσεων. Ανέφερε ότι ο ρόλος του ΡΙΚ είναι πολυδιάστατος και ότι στο παρελθόν υπήρξε κομματική σκοπιμότητα στη λειτουργία, αλλά τώρα εκφράζονται ελπίδες για αλλαγές με το νέο ΔΣ και με μέτρα για διόρθωση στρεβλώσεων. 

Αναφέρθηκε και σε θέματα υπαλλήλων που η πλειονότητά τους είναι αορίστου ή συνεργάτες και σε όσους υποαπασχολούνται όπως είπε, λέγοντας ότι δίνουμε χρόνο στο νέο ΔΣ να οδηγήσει το ΡΙΚ σε ένα αναγνωστικό περιβάλλον. 

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων είπε ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ένα μέγα θέμα πολύ ανησυχητικό ενώ μίλησε και για ανάγκη αναβάθμισης τεχνολογιών για να λειτουργεί το ΡΙΚ ως μοντέρνα ραδιοτηλεόραση. Είπε επίσης ότι η δημόσια τηλεόραση έχει υποχρέωση να δίνει ακριβή στοιχεία, να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα, τον δημόσιο διάλογο, την διαφάνεια και τα προβλήματα ευάλωτων ομάδων. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε πως περιμένουμε από το ΡΙΚ να δουλέψει μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα, να απέχει από σκάνδαλα και να εκσυγχρονιστεί, να εκπληρώσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για ΑμεΑ, για ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων και να υπάρξει σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ είπε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του ΡΙΚ ειδικά για τους απόδημούς μας και ότι δίνεται πίστωση στο νέο ΔΣ να προβεί σε αλλαγές και διορθώσεις σε κάποια ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις υποδείξεις του ΓΕ και θέματα οργανογράμματος. 

Ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι βουλευτές διαμαρτύρονται στο ΡΙΚ για την προβολή τους και δεν υπάρχει καμία απάντηση, ούτε εξήγηση ενώ υποστήριξε ότι κάποιοι θεωρούν ότι το ΡΙΚ το κληρονόμησαν και το διαχειρίζονται σαν να είναι προσωπική τους περιουσία, χωρίς να δίνουν σε κανένα λογαριασμό. Υποστήριξε ακόμη ότι η ηγεσία του ΡΙΚ «χλευάζει, οικτίρει και λοιδορεί τη βουλή και συμπεριφέρεται με σκαιό τρόπο». 

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το ΡΙΚ έχει συγκεκριμένο ρόλο και αποστολή ως δημόσια ραδιοτηλεόραση και ότι υπάρχει μια αντίληψη διαχείρισης εσωτερικών προβλημάτων που πάσχει, κάνοντας αναφορά σε 2 υπαλλήλους και στην αντιμετώπιση των σοβαρών τους προβλημάτων. Μίλησε ακόμη για ένα αόρατο χέρι που εμποδίζει το διάλογο για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. 

Ο προϋπολογισμός  

Οι δαπάνες του ΡΙΚ για το έτος 2024 αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού (€26.727.314), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.737.000), έξοδα προγραμμάτων (€7.074.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€3.031.686), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€430.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€300.000). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2024 παρουσιάζει αύξηση κατά €2.104.951 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.  Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η κρατική χορηγία που προβλέπεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό συνάδει με την ανώτατη οροφή που καθορίστηκε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τον σκοπό αυτό για το έτος 2024. 

Το ποσό της κρατικής χορηγίας, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του ιδρύματος για το έτος 2024, μειώθηκε κατά €1.500.000 και μειώθηκαν κατ’ αντίστοιχο ποσό και οι δαπάνες του ιδρύματος που αφορούσαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα έξοδα προγραμμάτων. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2024 Νόμος του 2024  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ποσού ύψους €14.189.376 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας 

Με 32 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για το 2024. 

Ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €14.189.376 και έσοδα ύψους €12.554.396. 

Το προβλεπόμενο έλλειμμα ύψους €1.634.980 κρίνεται δικαιολογημένο, καθότι οφείλεται σε προπληρωμένα έργα για το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών που ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη και εκτείνονται στο τρέχον έτος ύψους €291.875, την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων που είχαν προγραμματιστεί για το 2023, αλλά τελικά θα εκτελεστούν κατά το τρέχον έτος, για τα οποία είχαν προεισπραχθεί τέλη ύψους €525.000, καθώς και δαπάνες που θα καλυφθούν από το αποθεματικό της Αρχής στο πλαίσιο της επιστροφής τελών μέσω αναπροσαρμογής ύψους €828.095. 

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, τα έσοδα της ΑΨΑ θα προέλθουν από διοικητικά τέλη από φορείς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών (€9.412.243), από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (€3.112.153) και από τόκους εισπρακτέους (€30.000). 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες είναι μειωμένες κατά €41.381 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2023 και αφορούν κυρίως απολαβές προσωπικού (€1.221.836), λειτουργικές δαπάνες (€997.960), συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (1.431.136), εκπαίδευση προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€945.010)., συμβουλευτικές υπηρεσίες/Έρευνες/Μεταβιβάσεις (€4.636.302), μεταβιβάσεις εξωτερικού/Διεθνείς οργανισμοί (€35.000), αγορά εξοπλισμού (€3.427.279). 

Αποστολή της ΑΨΑ είναι να προάγει την επίτευξη επιπέδου ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρίσιμων υποδομών βασικών υπηρεσιών της Δημοκρατίας και των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία. 

Ο βουλευτής των Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σε τοποθέτηση στην ολομέλεια είπε ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά της ΑΨΑ και κυβερνητικά τμήματα πρέπει να δίνουν σημασία. Αναφέρθηκε εξάλλου σε «κακές πρακτικές» και σε κάποια στιγμή, όπως είπε, «θα μπλέξουμε άσχημα». 

Ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι πολύ εύκολα γίνονται κυβερνοεπιθέσεις και οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Ανέφερε επίσης ότι θα συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου καθώς δεν λαμβάνονται διάφορα πράγματα υπόψη όταν κατακυρώνονται προσφορές για τα λογισμικά. 

Τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ απορρίφθηκε. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα ακόλουθα σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διαγραφεί η υποχρέωση για διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα κατά τη γενική ιατρική εξέταση προσώπου, στο οποίο προσφέρεται διορισμός στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και η κατάργηση των ισχυόντων περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών και θέσπιση νέων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, των συνταξιούχων δημόσιων υπαλλήλων, των δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός Κύπρου και των μελών των οικογένειών τους, τη διενέργεια γενικής ιατρικής εξέτασης νεοδιοριζομένων στη δημόσια υπηρεσία και τη διενέργεια έκτακτης ιατρικής εξέτασης υφιστάμενων δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να καταργηθεί το μέτρο που αφορά στην επιβολή φόρου εισοδήματος στο φιλοδώρημα που λαμβάνουν οι εργοδοτούμενοι που απασχολούνται με σύμβαση στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Ο περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ρύθμιση των τελών δημοσίευσης στο Κύριο Μέρος, Τμήμα Α και Β της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, του χρονικού πλαισίου καταβολής τους, καθώς και τυχόν επιβαρύνσεων ή/και άλλων μέτρων σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης με την καταβολή των τελών. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί με τη ρύθμιση μεταξύ άλλων της δυνατότητας δημιουργίας ψηφιακού μητρώου ναυτικής απογραφής και έκδοσης Πιστοποιητικού Ναυτικής Απογραφής σε ψηφιακή μορφή. 

Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός τους οποίου είναι η τροποποίηση του περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου, ώστε να δοθεί η εξουσία στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να ορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα εργαστήρια του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα στα οποία υπό προϋποθέσεις διενεργούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για σκοπούς εφαρμογής του νόμου. 

Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση – Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας – Θέση Νομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Οι περί Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου – Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2024 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια υπηρεσίας.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2023 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα