Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο δράσης και λειτουργίας των κοινοτήτων και των συμπλεγμάτων κοινοτήτων στη βάση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

14 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

28 Μαρτίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα