Το θέμα των δημοσιογράφων-συμβούλων αξιωματούχων έθεσε η ΕΣΚ στη Βουλή

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Συμβούλων ή Άλλων Συνεργατών Καθορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Κριτήρια Επιλογής για την Παροχή Υπηρεσιών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023

Ο περί Συμβούλων-Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διέπει την επιλογή συμβούλων ή άλλων συνεργατών από αξιωματούχους της Δημοκρατίας για την εξασφάλιση συμβουλευτικών, εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο.

Το θέμα των δημοσιογράφων-συμβούλων αξιωματούχων έθεσε η ΕΣΚ στη Βουλή

Συνεχίστηκε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως η συζήτηση για θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να ρυθμίζει τη δυνατότητα εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς παρά τω Προέδρω και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις πρώτες βδομάδες του νέου χρόνου. 

Παρών στη συνεδρία ήταν και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ), Γιώργος Φράγκος, ο οποίος έθεσε επί τάπητος το θέμα των δημοσιογράφων που δεν κατέχουν πτυχίο και επομένως με βάση το παρόν νομοσχέδιο δεν μπορούν να εργοδοτηθούν ως σύμβουλοι.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φράγκος, ανέφερε ότι υπάρχει ένα εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά ειδικά τους συμβούλους Τύπου, για το οποίο θα πρέπει να γίνει ειδική ρύθμιση με δεδομένο ότι για μια εικοσαετία και πλέον δεν υπήρχαν πανεπιστημιακού επιπέδου δημοσιογραφικές σχολές, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ελλάδα.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων γύρω στα πενήντα άτομα τα οποία αποκλείονται από τη διεκδίκηση συναφών θέσεων», είπε ο κ. Φράγκος, προσθέτοντας ότι «εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο ευνοούμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα κλάδο που μαστίζεται από ανεργία, υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση».

Είπε ότι η διάκριση αυτή μπορεί να διασκεδασθεί εάν διαφοροποιηθεί το άρθρο 6, παράγραφος γ του εν λόγω νομοσχεδίου και εκεί που αναφέρεται ως προσόν το πανεπιστημιακό πτυχίο να προστεθεί ένα διαζευκτικό «ή» δεκαετής πείρα στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Σημείωσε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την πείρα όσο υψηλά και αν είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα, ενώ υπογράμμισε μιλώντας κατά τη συνεδρία ότι «οι δημοσιογράφοι που δεν διαθέτουν πτυχίο είναι πλέον μετρημένοι και κάποιας ηλικίας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε μετά το πέρας της συνεδρίας ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και ότι θα γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις  στη βάση και των όσων λέχθηκαν σήμερα. «Θεωρώ ότι εντός των πρώτων εβδομάδων του Ιανουαρίου θα έρθει στην Επιτροπή για τοποθέτηση για να οδηγηθεί στην Ολομέλεια», είπε.

Ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι διατηρείται σε μεγάλο κορμό – αν όχι στην ολότητά της – η προσέγγιση του εισηγητή, δηλαδή, της Κυβέρνησης και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αμοιβών και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των προσόντων.

Ερωτηθείς για το ζήτημα των προσόντων και για το εάν απαιτείται μόνο κατοχή ενός πτυχίου πανεπιστημίου, ο κ. Δημητρίου απάντησε ότι «έχουμε πει και συμφωνούμε στο να μπούνε ελάχιστα κριτήρια, να μην ξεχνούμε όμως ότι μιλούμε για πολιτικούς διορισμούς, για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, χωρίς πρόνοια υπογραφής δεύτερης σύμβασης».

Εξήγησε ότι και σε περίπτωση ανασχηματισμού Υπουργού, ο συνεργάτης δεν θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει σύμβαση με τον νέο Υπουργό, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται προκειμένου να προστατευθεί η δημοκρατία από τυχόν προσφυγές στη δικαιοσύνη, αλλά και από τον κίνδυνο να γίνουν αυτοί οι συνεργάτες αορίστου χρόνου. Επανέλαβε ότι σε αυτά τα ελάχιστα προσόντα μπαίνει «σωστά», το πτυχίο του πανεπιστημίου. Ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η σύμβαση γίνεται μεταξύ του Υπουργού και του συνεργάτη και αποκλείεται η ανανέωση της σύμβασης από άλλο Υπουργό.

Σε ερώτηση για το εάν όσοι εργάζονται τώρα και δεν διαθέτουν πτυχίο θα πρέπει να φύγουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κ. Δημητρίου είπε ότι αυτή είναι η προσέγγιση και της εκτελεστικής εξουσίας και όσο επίπονο και αν είναι προς αυτούς τους ανθρώπους, αυτό θα πρέπει να γίνει.

Ερωτηθείς από ποιον θα ελέγχεται εάν ο επιλεγείς συνεργάτης του εκάστοτε Υπουργού διαθέτει τα ελάχιστα και αυθεντικά προσόντα, μετά και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας στο παρελθόν, ο κ. Δημητρίου είπε ότι είναι ευθύνη του Υπουργού σε πρώτο χρόνο για να είναι και ο ίδιος προστατευμένος, αλλά σε δεύτερο χρόνο, επειδή είναι δημόσιο χρήμα, και ο Γενικός Ελεγκτής έχει την ευχέρεια να προβεί σε ελέγχους.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα και τις τέσσερις από τους συνεργάτες που έχουν ήδη προσληφθεί, η θέση του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη. «Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε να υπάρξει αναδρομικότητα για να μπορούν να καλυφθούν περιπτώσεις προσώπων που προφανώς δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι από την αρχή, η πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί από το ΑΚΕΛ προέβλεπε ανώτατο ύψος αποζημίωσης για τους συνεργάτες που θα προσληφθούν.

Ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε ότι οι επιλογές των συμβούλων, συνεργατών των Υπουργών θα γίνονται όχι στη βάση των διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί μέσα από την ΕΔΥ και δεν θα μπορούν να ελέγχονται νομικά, ακριβώς στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, γιατί θα είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης των εκάστοτε Υπουργών.

«Εμείς δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να δεχτούμε πιθανές αυθαιρεσίες που είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν, δηλαδή να προσλαμβάνονται άνθρωποι και χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε που να καθορίζει τα προσόντα, την αξία τους, να μπορούν να καταλήγουν να παίρνουν αποζημιώσεις με ένα απλό πτυχίο πανεπιστήμιου στις εξήντα δυο χιλιάδες που είναι το μέγιστο που μπορεί να δαπανήσει κάθε Υπουργός για συνεργάτες», είπε. 

Πρόσθεσε ότι η θέση του ΑΚΕΛ είναι η καθορισμένη αποζημίωση για έκαστο συνεργάτη να είναι στις 31 χιλιάδες ευρώ.

Μιλώντας για τη θέση της Ένωσης Συντακτών ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι «εμείς έχουμε προσεγγίσει το ζήτημα καταρχήν θετικά, εάν και εφόσον όμως δεν υπάρχει η βούληση από τους υπόλοιπους των συναδέλφων και σε αυτό το ζήτημα δεν θα επιμείνουμε».

Εντός της Επιτροπής η Βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι θα ταυτιστεί με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης καθώς, όπως είπε, «κλείνει μαύρες τρύπες» και αναβαθμίζει προσόντα. Σημείωσε ότι ο Υπουργός θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να προσλάβει ένα συνεργάτη/εμπειρογνώμονα χωρίς να τίθεται ο περιορισμός από 25 χιλιάδες μέχρι 60 χιλιάδες ευρώ. Ο κ. Λουκαϊδης διαφώνησε με την κ. Χαραλαμπίδου επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στη χρηματική αμοιβή των συμβούλων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί αμέσως για να ξεκαθαρίσει το νομικό καθεστώς ακριβώς για να μπορούν να ξέρουν και οι Υπουργοί και η Κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα μπορούν να έχουν τους συνεργάτες τους.

«Η θέση του ΔΗΚΟ είναι ότι θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα», ανέφερε ο κ. Λεωνίδου, προσθέτοντας ότι έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι προσλαμβάνοντας ένας Υπουργός ένα συνεργάτη θεωρείται ότι προσλαμβάνει κάποιο εξαίρετο επιστήμονα. Ο στόχος, είπε ο κ. Λεωνίδου, είναι να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες.

Πρόσθεσε ότι στην περίπτωση των συνεργατών θα πρέπει ναι μεν να ελέγχονται τα συμβόλαια και οι προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική ελευθερία στον εκάστοτε Υπουργό να προσλαμβάνει εκείνο τον συνεργάτη ο οποίος θα αποδώσει καλύτερα.

Μιλώντας για το θέμα των δημοσιογράφων ο κ. Λεωνίδου είπε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυνατότητα, ο κάθε Υπουργός, εάν το επιθυμεί, να προσλαμβάνει κάποιο δημοσιογράφο που κρίνει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Υπουργείου. «Πρέπει να είμαστε ανοικτοί και να δημιουργούμε ακριβώς αρχές ισότητας, συγκρίνοντας και κρίνοντας ομοειδή πράγματα, όχι ανόμοια», κατέληξε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μαρίνος Μουσίουττας, είπε ότι όσον αφορά το αίτημα από την ΕΣΚ, η απόφαση της Επιτροπής «για να μην ανοίξουν τρύπες», όπως αναφέρθηκε, είναι αρνητική.

Σημείωσε ότι η εισήγηση της ΔΗΠΑ, αν υιοθετηθεί, λύνει το πρόβλημα εξηγώντας ότι υπάρχει οροφή στα λεφτά που δικαιούται να χρησιμοποιήσει ένας Υπουργός, ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η Πρόεδρος της Βουλής. Πρόσθεσε ότι υπάρχει διαφάνεια γιατί το συμβόλαιο θα δημοσιοποιείται και θα υπόκειται σε κριτική.

«Εμάς η θέση μας παραμένει η ίδια, να μπορεί να υπάρχει ευχέρεια, χωρίς περιορισμό είτε ανώτερου είτε κατώτερου μισθού σε αυτούς που θα προσλαμβάνονται, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που θα είναι καθορισμένα μέσα στον προϋπολογισμό», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι εφόσον και για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες έγιναν εξαιρέσεις, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια που θεσμοθετήθηκαν, θα μπορούσε και για τα τέσσερα άτομα, που δεν πληρούν τα κριτήρια, να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος στην οποία να μπορούσαν να παραμείνουν, αλλά να έφευγαν με τη λήξη του συμβολαίου τους. Σημείωσε ότι από πλευράς ΔΗΠΑ θα κατατεθούν τροπολογίες στην Ολομέλεια.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα