Συνάντηση με νέο Αρχηγό Εθνικής Φρουράς και διευκολύνσεις μελών του Στρατού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/09/2023, πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Αρχηγό Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο νομοσχέδιο:

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Άμυνας με απόφασή του μετά από εισήγηση του Αρχηγού, να παρέχει διευκολύνσεις στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαγγελματικών Συνδέσμων των μελών του Στρατού, δηλαδή των Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη για σκοπούς ίσης αντιμετώπισης των Επαγγελματικών Συνδέσμων των μελών του Στρατού με τους άλλους Επαγγελματικούς Συνδέσμους Κρατικών Υπαλλήλων, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα αυτή, δυνάμει των αντίστοιχων νομοθεσιών που διέπουν τις εργασιακές τους σχέσεις.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε την αποδέσμευση κονδυλίου σύμφωνα με Επιστολή του Υπουργείου Άμυνας με αρ. φακ. 13.25.010.023.001.013 και ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ έλαβε ενημέρωση για τη μη συμπερίληψη των στελεχών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) στους δικαιούχους του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Αυξημένος και με κοινωνικό προσανατολισμό ο προϋπ. ΥΠΕΣ, σε ιστορικό υψηλό τα έσοδα από τουρισμό

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Προϋπολογισμού του 2024 Νόμος του 2023   Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 και ειδικότερα η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε αναμονή η β’ φάση νοσοκομείου Αθαλάσσας, κενά στη ψυχική υγεία και επέκταση θητείας ΔΣ «Φωνής»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/11/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα Η Επιτροπή συζήτηση το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα. Σε αναμονή η