Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Άμυνας με απόφασή του μετά από εισήγηση του Αρχηγού, να παρέχει διευκολύνσεις στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Επαγγελματικών Συνδέσμων των μελών του Στρατού, δηλαδή των Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.  

Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη για σκοπούς ίσης αντιμετώπισης των Επαγγελματικών Συνδέσμων των μελών του Στρατού με τους άλλους Επαγγελματικούς Συνδέσμους Κρατικών Υπαλλήλων, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα αυτή, δυνάμει των αντίστοιχων νομοθεσιών που διέπουν τις εργασιακές τους σχέσεις. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

6 Ιουλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

12 Οκτωβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα