Στην Ολομέλεια στις 30 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο για τις σχολικές εφορείες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο να συνάδουν με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπει για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών από τους δήμους, ύστερα από την πάροδο καθορισμένης μεταβατικής περιόδου.

Στην Ολομέλεια στις 30 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο για τις σχολικές εφορείες

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 30 Νοεμβρίου θα τεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τις σχολικές εφορείες, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Όπως ανέφεραν οι βουλευτές σε δηλώσεις τους μετά το τέλος της συνεδρίας, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νομοσχέδιο, ο αριθμός των σχολικών εφόρων για τους ενιαίους μεγάλους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας αυξάνεται στους 15, ενώ στους υπόλοιπους μικρότερους Δήμους παραμένει στους 11. Ακόμη, τόνισαν ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι το 2029, με την ένταξη των Σχολικών Εφορειών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Άριστος Δαμιανού, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι έχει εμπλουτιστεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο με βελτιώσεις ως προς την εκπροσώπηση. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, προστέθηκε διατύπωση που καθοδηγεί τα Δημοτικά Συμβούλια να διασφαλίζουν τη γεωγραφική εκπροσώπηση των διαμερισμάτων ως αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας. Υπάρχει πρόνοια, η οποία προϋπήρχε στον νόμο, για την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων στις Σχολικές Εφορείες, πρόσθεσε.

Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, έχει αποφασιστεί, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια Υπουργεία, η αύξηση του αριθμού των σχολικών εφόρων στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας με βάση το κριτήριο των 50 σχολικών μονάδων και άνω. Σε αυτές τις 3 επαρχίες οι σχολικοί έφοροι θα είναι συνολικά 15, εκ των οποίων οι 10 θα εκλέγονται και οι 5 θα επιλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια.

«Αυτό το μικτό σύστημα υπάρχει και σήμερα και κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει ως γέφυρα, δεδομένου ότι το 2029 οι Σχολικές Εφορείες περιέρχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, βάσει της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πριν από ενάμιση χρόνο», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών. 

Από την πλευρά του ο Νίκος Σύκας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η συζήτηση για τη νομοθεσία για τους Σχολικούς Εφόρους, η οποία θα οδηγηθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια στις 30 Νοεμβρίου. «Αυτή είναι η τελευταία πράξη της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο, ο κ. Σύκας εξήγησε ότι θα υπάρχουν 20 σχολικές εφορείες, όσες και οι Δήμοι, με βάση τον Περί Δήμων Νόμο. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των αιρετών και των διορισμένων σχολικών εφόρων στους δήμους που έχουν πάνω από 50 σχολικές μονάδες θα είναι 15, εκ των οποίων οι 10 θα εκλέγονται από τους πολίτες και οι 5 θα διορίζονται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια. Σε ό,τι αφορά τους δήμους που έχουν κάτω από 50 σχολικές μονάδες, ο αριθμός των σχολικών εφόρων θα παραμείνει στα 11, εκ των οποίων οι 7 θα εκλέγονται από τους πολίτες και οι 4 θα διορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια, συμπλήρωσε.

«Εναπόκειται στα αρμόδια Υπουργεία και τους εν δυνάμει υποψηφίους να εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Ιούλιο του 2024», τόνισε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ. Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι το ψηφοδέλτιο των Σχολικών Εφορειών ανά ενιαίο Δήμο θα είναι ένα από τα έξι ψηφοδέλτια στις εκλογές του 2024, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας θα εκλέγεται από τους Σχολικούς Εφόρους. Καταληκτικά, υπενθύμισε ότι διανύουμε μια μεταβατική περίοδο μέχρι τον Ιούλιο του 2029, όταν οι Σχολικές Εφορείες θα ενσωματωθούν στους νέους Δήμους.

Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226». 

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο: 

(α) συστήνεται η Εθνική μονάδα ΕΤΙΑS για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο ως άνω αναφερόμενος Κανονισμός για τις εθνικές μονάδες ETIAS, 

(β) καθορίζονται άλλες Αρχές εφαρμογής του νόμου (Αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της εθνικής ενιαίας διεπαφής, Συνοριακή Αρχή, Αρχή μετανάστευσης, Κεντρικό σημείο πρόσβασης, Εντεταλμένες Αρχές και επιχειρησιακές μονάδες και η Εποπτική Αρχή), για άσκηση των αρμοδιοτήτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζει ο ως άνω αναφερόμενος Κανονισμός για τις Αρχές αυτές, 

(γ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων, 

(δ) προβλέπονται κυρώσεις, αδικήματα και ποινές καθώς και διαδικαστικές εγγυήσεις, 

(ε) ρυθμίζονται άλλες ποικίλες διατάξεις. 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα, καθώς θα εντοπίζει τα πρόσωπα που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς πριν να φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα. Το ETIAS θα εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου. 

Πριν να ταξιδέψουν, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια ταξιδιού, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με κάθε αίτηση θα ελέγχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ και της Ιντερπόλ, ώστε να διαπιστώνεται αν συντρέχουν λόγοι άρνησης της άδειας ταξιδιού. Όταν δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα από την αναζήτηση ή δεν εντοπίζονται άλλα στοιχεία που να απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η άδεια ταξιδιού θα εκδίδεται αυτόματα και άμεσα. Αυτό αναμένεται να συμβαίνει με τις περισσότερες αιτήσεις. 

Όποτε προκύπτει θετικό αποτέλεσμα ή εντοπίζεται κάποιο στοιχείο που απαιτεί ανάλυση, η αίτηση θα αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές για μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία εντός 96 ωρών από την υποβολή της αίτησης ή, στις περιπτώσεις όπου ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, εντός 96 ωρών από τη λήψη των πληροφοριών αυτών. Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς θα οφείλουν να επαληθεύουν αν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που χρειάζονται άδεια ταξιδιού έχουν πράγματι στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδιού. Η άδεια ταξιδιού δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου ή παραμονής, η τελική απόφαση λαμβάνεται από τις συνοριακές αρχές. Κάθε άδεια ταξιδιού ισχύει για τρία έτη ή έως τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης, αν το έγγραφο αυτό λήγει νωρίτερα. 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 στοχεύει επίσης στον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αντλούν πληροφορίες από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Κεντρικό Σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, καθώς και για την ενίσχυση του ελέγχου και της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προωθήσει την πρόταση νόμου ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Ανισότητα στα ενοίκια μεταξύ βιομηχανικών περιοχών και βιοτεχνικών ζωνών

Η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την ανισότητα που υπάρχει στα ενοίκια μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών και των βιοτεχνικών ζωνών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον