Στη διάθεση του κοινού το Πόθεν Έσχες των βουλευτών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 13.9.21 τα περιουσιακά στοιχεία των Βουλευτών. Σύμφωνα με τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2004, κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση να καταθέτει μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη του αξιώματός του και ανά τριετία από το χρόνο που ανέλαβε και καθ’ όσο χρόνο κατέχει το αξίωμα του, δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων σε Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η δήλωση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο και περιέχει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:

(α) Την ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων και βαρών επ’ αυτής με πλήρη περιγραφή του είδους, της έκτασης, των τοπογραφικών στοιχείων, του τρόπου, του χρόνου και της αξίας τους κατά το χρόνο της απόκτησης της.

(β) τα πάσης φύσεως μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα περιλαμβανομένων και σκαφών.

(γ) το ίδιον ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

(δ) τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, μετοχές και μερίσματα προς ίδιον οικονομικό συμφέρον σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, οι καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες, ταμιευτήρια ή συνεργατικές εταιρείες, τα εισοδήματα ή ωφελήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια και οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα.

Για το Πόθεν Έσχες του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς επίσης και των βουλευτών της δωδέκατης βουλευτικής περιόδου ακολουθείστε τους κάτωθι συνδέσμους:

Πόθεν Έσχες Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πόθεν Έσχες βουλευτών.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Φρένο στις μετατροπές οχημάτων, αναβολή για εταιρικό τέλος και ευρωεκλογές

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/09/2023, υπερψήφισε την πρόταση νόμου που προνοεί τη θέσπιση διαδικασίας, ούτως ώστε σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.  Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε