Στη διάθεση του κοινού το Πόθεν Έσχες των βουλευτών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 13.9.21 τα περιουσιακά στοιχεία των Βουλευτών. Σύμφωνα με τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2004, κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση να καταθέτει μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη του αξιώματός του και ανά τριετία από το χρόνο που ανέλαβε και καθ’ όσο χρόνο κατέχει το αξίωμα του, δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων σε Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Η δήλωση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο και περιέχει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:

(α) Την ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων των εμπράγματων δικαιωμάτων και βαρών επ’ αυτής με πλήρη περιγραφή του είδους, της έκτασης, των τοπογραφικών στοιχείων, του τρόπου, του χρόνου και της αξίας τους κατά το χρόνο της απόκτησης της.

(β) τα πάσης φύσεως μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα περιλαμβανομένων και σκαφών.

(γ) το ίδιον ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

(δ) τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, μετοχές και μερίσματα προς ίδιον οικονομικό συμφέρον σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, οι καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες, ταμιευτήρια ή συνεργατικές εταιρείες, τα εισοδήματα ή ωφελήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια και οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα.

Για το Πόθεν Έσχες του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς επίσης και των βουλευτών της δωδέκατης βουλευτικής περιόδου ακολουθείστε τους κάτωθι συνδέσμους:

Πόθεν Έσχες Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πόθεν Έσχες βουλευτών.

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Εργασίας: Νομοσχέδιο για αύξηση της άδειας μητρότητας

Την ερχόμενη Τρίτη στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής θα συζητηθεί με την μορφή του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για αύξηση της άδειας μητρότητας. Τα νομοσχέδιο για την άδεια μητρότητας και πατρότητας και την γονική άδεια παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή από την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η Υπουργός είπε ότι με το νομοσχέδιο η άδεια μητρότητας για

Επιτροπές

Επιτροπή Γεωργίας: Η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει τους κτηνοτρόφους

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής διαβεβαίωσε σήμερα την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ότι η Κυβέρνηση θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους και θα σταθεί αρωγός τους μετά και από τις πρόσφατες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών. Θέμα συζήτησης στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής ήταν το κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών, οι αυξήσεις στις