Επιτροπή Οικονομικών: Αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίου ύψους €25 εκατ. για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνεδρίασε τη Δευτέρα 13.9.21, με κύριο θέμα συζήτησης εναρμονιστηκά νομοσχέδια που αφορούν τις επενδύσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης και τις αποδεσμεύσεις κονδυλίων.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίου ύψους €25 εκατ. που αφορά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται η αποδέσμευση ποσού ύψους €25 εκατ. προς το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για τη δημιουργία αποθεματικού, με σκοπό τη σταδιακή και σε βάθος χρόνου χρηματική στήριξη ομάδων του πληθυσμού, που έχουν συνεισφέρει στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών από ίδιους πόρους.

Το ποσό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2021 με σημείωση, ώστε ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για το μέρος που αφορά τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ύψους €25 εκατ., χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Περαιτέρω ενημέρωση ζήτησε επίσης η Επιτροπή Οικονομικών, πριν αποδεσμεύσει κονδύλι ύψους €234  χιλιάδων για την επιχορήγηση της ταινίας «Tel Aviv – Beirut», από τον ετήσιο προϋπολογισμό του σχεδίου προώθησης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο που ανέρχεται σε €15 εκατ..

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους €551 χιλ. για την επέκταση για διάστημα τριών μηνών της αγοράς υπηρεσιών από 167 άνεργους, οι οποίοι προσλήφθηκαν στην δημόσια υπηρεσία για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όσο αφορά την επιτήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Επίσης την θετική ψήφος της, έδωσε σήμερα η Επιτροπή για την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €20 χιλ. για την αμοιβή του σύμβουλου του προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρα Παπαδόπουλου, καθώς και για δεκάδες θέσεις οι οποίες κενώθηκαν στην δημόσια υπηρεσία και χρήζουν άμεσης πλήρωσης.

Πηγή – STOCKWATCH

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Ενώπιον Ολομέλειας σχέδια νόμου για εκποιήσεις, αίτημα για ξεπάγωμα 400 θέσεων στο δημόσιο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παράταση θητειών μελών «Φωνής», συνάντηση με αντιπροσωπία της GRETA

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/12/2023, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου:  Ο περί της Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση