Επιτροπή Οικονομικών: Αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίου ύψους €25 εκατ. για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνεδρίασε τη Δευτέρα 13.9.21, με κύριο θέμα συζήτησης εναρμονιστηκά νομοσχέδια που αφορούν τις επενδύσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης και τις αποδεσμεύσεις κονδυλίων.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το αίτημα αποδέσμευσης κονδυλίου ύψους €25 εκατ. που αφορά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται η αποδέσμευση ποσού ύψους €25 εκατ. προς το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για τη δημιουργία αποθεματικού, με σκοπό τη σταδιακή και σε βάθος χρόνου χρηματική στήριξη ομάδων του πληθυσμού, που έχουν συνεισφέρει στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών από ίδιους πόρους.

Το ποσό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2021 με σημείωση, ώστε ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για το μέρος που αφορά τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ύψους €25 εκατ., χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

Περαιτέρω ενημέρωση ζήτησε επίσης η Επιτροπή Οικονομικών, πριν αποδεσμεύσει κονδύλι ύψους €234  χιλιάδων για την επιχορήγηση της ταινίας «Tel Aviv – Beirut», από τον ετήσιο προϋπολογισμό του σχεδίου προώθησης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο που ανέρχεται σε €15 εκατ..

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους €551 χιλ. για την επέκταση για διάστημα τριών μηνών της αγοράς υπηρεσιών από 167 άνεργους, οι οποίοι προσλήφθηκαν στην δημόσια υπηρεσία για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όσο αφορά την επιτήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Επίσης την θετική ψήφος της, έδωσε σήμερα η Επιτροπή για την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €20 χιλ. για την αμοιβή του σύμβουλου του προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρα Παπαδόπουλου, καθώς και για δεκάδες θέσεις οι οποίες κενώθηκαν στην δημόσια υπηρεσία και χρήζουν άμεσης πλήρωσης.

Πηγή – STOCKWATCH

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα