Σημαντικός ρόλος ΚΥΠΕ, ελεύθερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για άρδευση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2024 Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ποσού που δεν υπερβαίνει τα €3.616.663 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ο σημαντικός ρόλος του ΚΥΠΕ, τονίστηκε στην εξέταση του Προϋπολογισμού του

Ο πολύ σημαντικός ρόλος του ΚΥΠΕ στην έγκαιρη, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση ως πυλώνα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, τονίστηκε κατά την εξέταση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής.

Το ΚΥΠΕ, όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Πρακτορείου Γιώργος Χριστοδουλίδης, επιτελεί το καθήκον του στον τομέα της ενημέρωσης, παρέχοντας στους συνδρομητές του ειδήσεις που βασίζονται στη ίση, ισότιμη, σφαιρική και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών οργανώσεων καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σημειώνοντας πως το ΚΥΠΕ είναι από τα λίγα Πρακτορεία ανά το κόσμο που δίνουν φωνή στις ΜΚΟ.

Κατά τη συνεδρία, σημειώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή του ΑΚΕΛ Άριστο Δαμιανού η μη έγκαιρη κατάθεση του Προϋπολογισμού του Πρακτορείου στη Βουλή για εξέταση, η οποία, όπως ο κ. Δαμιανού ανέφερε, δεν οφείλεται στο ΚΥΠΕ αλλά στις διαδικασίες των Υπουργείων.

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως ο Προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ κατατέθηκε από τις 25 Ιουλίου 2023, και ήταν ίσως ο πρώτος προϋπολογισμός ημικρατικού οργανισμού που κατατέθηκε. Όμως, σημείωσε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΥΠΕ, είναι φυσιολογικό από εκείνο το σημείο να αρχίζει μια διαβούλευση με τα Υπουργεία και ένας διάλογος που δημιουργεί καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα ο Προϋπολογισμός να είναι ολοκληρωμένος, μετά από τρεις περίπου μήνες. Διευκρίνισε πως το ΚΥΠΕ δεν είναι σε θέση να ελέγξει τους ρυθμούς που εξετάζουν τον Προϋπολογισμό τα Υπουργεία, και σημείωσε πως η ανταπόκριση στα ερωτήματα και στα διάφορα αιτήματα από πλευράς ΚΥΠΕ είναι έγκαιρη ενώ σημείωσε πως η εκτελεστική εξουσία επέδειξε κατανόηση και έδωσε στήριξη σε βασικά θέματα αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του Πρακτορείου.

Οι Βουλευτές αποδέχθηκαν τη θέση αυτή του ΚΥΠΕ και εξήραν τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει στον τομέα της ενημέρωσης.

Όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του Προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το 2024, αυτός θα ανέλθει στα 3.616.663 ευρώ. Από αυτά, τα 2.826.556 ευρώ προέρχονται από κρατική ενίσχυση και τα 745.103 ευρώ ή ποσοστό 20,5% του συνόλου προέρχεται από έσοδα του Πρακτορείου από συνδρομές και άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Οι δαπάνες του ΚΥΠΕ αφορούν αποδοχές προσωπικού ύψους 2.680.998 ευρώ, αμοιβές και άλλα ωφελήματα ύψους 308.00 ευρώ, και λοιπές διοικητικές δαπάνες 617.665 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, η κύρια αύξηση του Προϋπολογισμού το 2024 αφορά την αύξηση των αποδοχών προσωπικού κατά 512.065 ευρώ λόγω πλήρωσης επτά κενών θέσεων εντός του 2023-24, δημιουργίας δύο νέων θέσεων, εφαρμογής του νέου επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεων για τους μόνιμους υπαλλήλους που διορίστηκαν από την 1-10-2011 και για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου που επέλεξαν το συγκεκριμένο σχέδιο, και λόγω μιας αφυπηρέτησης.

Όπως αναφέρθηκε επίσης στην Επιτροπή, το ΚΥΠΕ κατά το 2023 προχώρησε με την ενοικίαση πρόσθετου ορόφου στο κτήριο όπου στεγάζεται για κάλυψη των αναγκών του. Σημειώθηκε, εξάλλου, πως για το θέμα ανέγερσης ιδιόκτητων γραφείων, το ΔΣ του ΚΥΠΕ απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών, με κοινοποίηση στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών με το αίτημα για εξέταση του ενδεχομένου ετοιμασίας αναλυτικής εκτίμησης κόστους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, δεν λήφθηκε απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ σημειώνεται από το ΚΥΠΕ πως η μίσθωση γης που υπάρχει για την ανέγερση των γραφείων λήγει το τέλος του 2025 χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Σιγή από υπ. Μεταφορών για νέο κτήριο ΚΥΠΕ

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί γεωργικών τεμαχίων για σκοπούς τροφοδότησης υδραντλιών για ίδια χρήση να μη συνιστά έργο για την εκτέλεση ή την υλοποίηση του οποίου απαιτείται προηγουμένως έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου.

Πρόταση ελεύθερης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για άρδευση

Την πρόταση νόμου των βουλευτών του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Σύκα για εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής στις περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί γεωργικών τεμαχίων για σκοπούς τροφοδότησης υδραντλιών για ιδία χρήση, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη είπε πως πρόκειται για μια αναγκαιότητα προς επίτευξη σε κάποιο βαθμό δίκαιου και σωστού ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών,  μεταξύ των περιοχών της Κύπρου, μεταξύ αρδευτικών και μη αρδευτικών έργων και κυρίως προς αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλοί γεωργοί, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές χωρίς κυβερνητικά αρδευτικά έργα όπως π.χ στη δυτική Μεσαορία, στη δυτική Λευκωσία, στις ορεινές περιοχές.

«Ως εκ τούτου επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό κόστος στον τομέα της άρδευσης και αυτό θα είναι επωφελές όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά και για τους καταναλωτές καθώς θα περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των γεωργικών προϊόντων», είπε ο κ. Χατζηγιάννη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ εμφανίστηκε επικριτικός σε σχέση με τη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών επί του θέματος, λέγοντας ότι το ΥΠΕΣ επιμένει στη θέση ότι θα πρέπει να εκδίδονται σχετικά διατάγματα (από το ΥΠΕΣ) χωρίς να επιτρέπεται η ελεύθερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για σκοπούς άρδευσης.

«Μιλούμε για μικρό αριθμό φωτοβολταϊκών που δεν θα μπορούν να έχουν εμπορικό χαρακτήρα», εξήγησε ο κ. Χατζηγιάννης, υποδεικνύοντας πως στόχος της πρότασης νόμου είναι παταχθεί η γραφειοκρατία αλλά και πως αν γίνουν δεχτές οι εισηγήσεις του ΥΠΕΣ αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η γραφειοκρατία.

Επεσήμανε, ακόμη, ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία, ουσιαστικά η γραφειοκρατία έχει παρεμποδίσει σχεδόν πλήρως την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για σκοπούς άρδευσης, αναφέροντας ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας και να μπορούν οι γεωργοί να προχωρούν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για σκοπούς άρδευσης και αυτοπαραγωγής.

Απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση είπε ότι θα πρέπει να μπορεί ο γεωργός να συνδέεται και με το δίκτυο.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στους δήμους η ευχέρεια να προβαίνουν στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης για σκοπούς πρόληψης πυρκαγιών και διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως προβλέπεται και για σκοπούς πρόληψης βανδαλισμών εντός των δημοτικών ορίων, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρόταση νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα