Προς ψήφιση η αύξηση προστίμου για στάθμευση σε θέσεις αναπήρων, πρόστιμα €700 και €1500 για παράνομη μεταφορά επιβατών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να αυξηθεί το εξώδικο πρόστιμο που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης ή/και εγκατάλειψης οχήματος σε χώρους στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες από μη δικαιούχα άτομα, δυνάμει των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, από €300 σε €500.

Προς ψήφιση η αύξηση προστίμου για στάθμευση σε θέσεις αναπήρων

Προς ψήφιση από τη Βουλή οδηγείται η πρόταση νόμου του βουλευτή της ΕΔΕΚ Ανδρέα Αποστόλου για αύξηση στα €500 από τα €300 που είναι σήμερα του εξώδικου προστίμου για στάθμευση σε θέσεις αναπήρων.

Η πρόταση νόμου προβλέπει επίσης ότι σε περίπτωση που η παράβαση επαναληφθεί σε περίοδο 3 ετών τότε δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιβολής εξώδικου προστίμου αλλά ο παραβάτης θα καταγγέλλεται στο Δικαστήριο.

Η συζήτηση επί της πρότασης νόμου συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίας ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, η Αστυνομία ήρε τις ενστάσεις που διατηρούσε στην τροποποίηση της νομοθεσίας και ενημέρωσε ότι «μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμφωνούν στη στήριξη της πρότασης νόμου».

Ως εκ τούτου, εξήγησε, ο κ. Αποστόλου, η Επιτροπή έχει αποφασίσει η πρόταση νόμου να οδηγηθεί άμεσα προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής σε περίπου δύο εβδομάδες.

Η εισήγηση, όπως ανέφερε, είναι για αύξηση του εξώδικου πρόστιμου από €300 που είναι σήμερα στα €500, ενώ αν η παράβαση επαναληφθεί από τον ίδιο παραβάτη σε περίοδο 3 ετών τότε δεν θα επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο και ο παραβάτης θα καταγγέλλεται στο Δικαστήριο.

Ευχαρίστησε τέλος τις οργανώσεις αναπήρων και όλους όσοι συνεργάστηκαν στη διαμόρφωση της πρότασης νόμου και ευχήθηκε να σταλούν τα σωστά μηνύματα προς εξάλειψη αυτού του απαράδεκτου φαινομένου, δηλαδή της στάθμευσης σε θέσεις στάθμευσης αναπήρων από μη δικαιούχα άτομα.

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της μεταφοράς επιβατών με μίσθωση ή με αμοιβή από μη αδειούχους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς και της παράνομης και αθέμιτης πρακτικής διαφήμισης και προσφοράς της εν λόγω μεταφοράς από τουριστικά γραφεία και διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφόρμων και εφαρμογών.

Πρόστιμα €700 και €1500 προβλέπει ν/σ για παράνομη επ’ αμοιβή μεταφορά επιβατών

Πρόστιμο ύψους €700 για την πρώτη φορά παράνομης μεταφοράς επιβατών και €1500 απ’ εκεί και πέρα προβλέπει νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για αντιμετώπιση του φαινομένου μεταφοράς επιβατών με μίσθωση ή με αμοιβή από μη αδειούχους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, το οποίο συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο έχει οξυνθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια.

«Ήταν πεποίθησή μας ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί νομοθεσία που θα αποτρέπει την παράνομη λειτουργία ταξί» είπε, και εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι έπειτα από πάρα πολύ καιρό βρίσκεται στη Βουλή το εν λόγω νομοσχέδιο.

Όπως εξήγησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πάταξη της πειρατείας, η προστασία του επαγγέλματος του οδηγού ταξί και η διαφύλαξη και ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Επιπλέον στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, όπως πρόσθεσε, προβλέπεται η διαδικασία και το ύψος διοικητικού προστίμου για όσους παρανομούν.

Κατά τη συζήτηση επί της αρχής διαφάνηκε ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι πλήρως σύμφωνοι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αφού η έγνοια τους είναι η διασφάλιση του επαγγέλματος, αλλά και η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας προς το επιβατικό κοινό, ανέφερε.

Είπε, ακόμη, ότι το ΑΚΕΛ κρίνει ωφέλιμο να προστατευθεί το κάθε επάγγελμα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά και το επιβατικό κοινό από την κακή προσφορά υπηρεσιών.

Σημείωσε πως το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί ένας νόμος αποτελεσματικός και πρακτικός, που θα μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί εύκολα, στα πλαίσια του ελέγχου και της διαφάνειας και που θα είναι αποτρεπτικός για όσους παρανομούν.

Ερωτηθείς σε σχέση με το ύψος των ποινών ανέφερε πως το πρόστιμο που προβλέπεται ανέρχεται στα €700 την πρώτη φορά και στα €1500 απ’ εκεί και πέρα.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί με τη ρύθμιση μεταξύ άλλων της δυνατότητας δημιουργίας ψηφιακού μητρώου ναυτικής απογραφής και έκδοσης Πιστοποιητικού Ναυτικής Απογραφής σε ψηφιακή μορφή.

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης.

Ο περί Μέτρων Εξορθολογισμού για την Προώθηση της Υλοποίησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών βουλευτών.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω