Σενάρια αποζημίωσης για απώλεια χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τρία σενάρια για τρεις κατηγορίες ιδιοκτητών, περιλαμβάνει η μελέτη για οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών ακίνητης κατεχόμενης περιουσίας έναντι των χαμένων τους εισοδημάτων, η οποία κοινοποιήθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από έντονες αντιδράσεις βουλευτών μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

Σημειώνεται ότι την υλοποίηση της μελέτης είχε αναλάβει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών σε συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών και με τη σύμφωνο γνώμη του υπουργού Οικονομικών, στο πλαίσιο προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της προσφυγικής πολιτικής με βάση τις παρούσες ανάγκες και για ισότιμη κατανομή των βαρών που επέφερε η τουρκική εισβολή και κατοχή.

Η μελέτη, παρότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στα αρμόδια υπουργεία πριν από περίπου ένα χρόνο, παρέμεινε στα συρτάρια, χωρίς να έχει κοινοποιηθεί στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, στην επιτροπή Προσφύγων στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι δεν έχει παραλάβει τη μελέτη, ενώ ο πρόεδρος του Φορέα επεσήμανε πως αυτή είχε σταλεί πριν από ένα χρόνο, με λεπτομέρειες και διάφορα σενάρια, για τη στήριξη ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών.

Σκοπός της μελέτης σύμφωνα με εισαγωγικό σημείωμα είναι ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο ιδιοκτήτη ακίνητης κατεχόμενης περιουσίας έναντι των χαμένων τους εισοδημάτων, βάσει συγκεκριμένου κονδυλίου και ο υπολογισμός του συνολικού ποσού που απαιτείται για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας, αφού καθοριστεί ελάχιστο ή/και μέγιστο ποσό ανά δικαιούχο, με σκοπό την εκτίμηση του προϋπολογισμού που απαιτείται για την παραχώρηση αυτής της ενίσχυσης.

Για τους σκοπούς της μελέτης εκτελέστηκαν τρία σενάρια για τρεις κατηγορίες ιδιοκτητών ακίνητης κατεχόμενης περιουσίας:

  • για τα φυσικά πρόσωπα(αριθμός ταυτότητας κυπρίων πολιτών),
  • για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες και
  • για όλες τις κατηγορίες ιδιοκτητών

Σημειώνεται στην μελέτη, ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών είναι φυσικά πρόσωπα, ενώ όσον αφορά τον προϋπολογισμό του αρχικού σεναρίου που αναλύεται για κάθε κατηγορία, αυτός καθορίζεται στα €100 εκατ.

Ο Φορέας εισηγείται αύξηση του προϋπολογισμού σε περίπτωση συμπερίληψης των νομικών προσώπων, ενώ η μελέτη περιλαμβάνει αναφορά και στο σενάριο αυξημένου προϋπολογισμού στα €150 εκατ. και στα €200 εκατ.

Σενάριο για φυσικά πρόσωπα

Στο πρώτο σενάριο της μελέτης για ανάληψη ενεργειών για την επίτευξη ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την Τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας σύμφωνα με την περιουσία εκάστου και λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, υπολογίσθηκε ότι ο προϋπολογισμός κρατικής ενίσχυσης για φυσικά πρόσωπα θα ανέλθει στα €100 εκατ.

Ο συνολικός αριθμός των ιδιοκτητών στο συγκεκριμένο σενάριο υπολογίσθηκε σε 106.358, η συνολική έκταση γης σε 1.339.877.874 τ.µ. και η συνολική αξία της γης σε €1.845.000.152. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό (82,4%) των ιδιοκτητών λαμβάνει με το πρώτο σενάριο οικονομική ενίσχυση μέχρι €1.000.

Από αυτούς, ποσοστό 40,2% λαμβάνει αποζημίωση μέχρι €100, 56,9% μέχρι €200 και 68,3% μέχρι €300.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσό οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει ιδιοκτήτης με περιουσία συνολικής αξίας €15.752.273, είναι €952.690, ενώ μέχρι €100 λαμβάνουν 34.974 ιδιοκτήτες που έχουν περιουσία αξίας μέχρι €1.654. Από αυτούς 8.493 ιδιοκτήτες λαμβάνουν μέχρι €10.

Σενάριο για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες

Και στο δεύτερο σενάριο της μελέτης αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες ο υπολογισμός της απώλειας χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα, πραγματοποιήθηκαν στη βάση της υπόθεσης ότι ο προϋπολογισμός κρατικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στα €100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης ο αριθμός ιδιοκτητών στην κατηγορία φυσικά πρόσωπα και εταιρείες υπολογίζεται στις 106.358, με συνολική έκταση γης 1.339.877.874 τ.μ. και συνολική αξία γης €1.845.000.152.

Από τους 106.358 ιδιοκτήτες οι 746 είναι εταιρείες και οι 105.612 φυσικά πρόσωπα, ενώ και στο δεύτερο σενάριο οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν μέχρι €1000 αποζημίωση είναι και πάλι η πλειοψηφία και ανέρχονται επίσης σε ποσοστό 83,8%.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσό οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο µε περιουσία συνολικής αξίας €15.752.273, είναι €853.781, ενώ βάσει του προηγούμενου σεναρίου (µόνο φυσικά πρόσωπα) λάμβανε €952.690.

Επισημαίνεται ότι μέχρι €100 λαμβάνουν 38.983 ιδιοκτήτες που έχουν περιουσία αξίας μέχρι €1.845, ενώ από αυτούς 9.151 ιδιοκτήτες λαμβάνουν μέχρι €10.

Όσο αφορά το μεγαλύτερο ποσό οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει εταιρεία µε περιουσία συνολικής αξίας €21.220.714, αυτό ανέρχεται σε €1.150.174.

Σενάριο για σύνολο ιδιοκτητών

Στο τρίτο σενάριο την απώλεια χρήσης του συνόλου των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών και πάλι ο προϋπολογισμός υπολογίσθηκε στα €100 εκατ., με τον αριθμό των ιδιοκτητών να ανέρχεται στους 177.769, την έκταση γης στα 2.633.860.291 τ.μ. και τη συνολική αξία της γης, στα €3.089.300.046.

Βάση των στοιχείων η Κυπριακή Δημοκρατία κατέχει τη μεγαλύτερη περιουσία με 22.923 ακίνητα και ακολουθεί η Εκκλησία με 5.032 ακίνητα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του τρίτου σεναρίου το μεγαλύτερο ποσό οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει εταιρεία με περιουσία συνολικής αξίας €21.220.714, είναι €686.910, ενώ το μεγαλύτερο ποσό που λαμβάνει φυσικό πρόσωπο με περιουσία συνολικής αξίας €15.752.273, είναι €509.897.

Αναφέρεται επίσης ότι μέχρι €100 λαμβάνουν 92.911 ιδιοκτήτες που έχουν περιουσία αξίας μέχρι €3.090, ενώ από αυτούς 28.931 ιδιοκτήτες λαμβάνουν μέχρι €10.

Οι εισηγήσεις του Φορέα

Το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα, σε εισηγήσεις του στην κυβέρνηση προτείνει να αρχίσει η εφαρμογή προσφυγικής πολιτικής, η οποία να αντανακλά στην αξία της κατεχόμενης περιουσίας κάθε ιδιοκτήτη µε την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης έναντι των χαμένων του εισοδημάτων και να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα προτείνεται για τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα (µε αριθμό ταυτότητας Κυπρίων πολιτών) που είναι ιδιοκτήτες ακίνητης κατεχόμενης και απροσπέλαστης περιουσίας, να µην καθοριστεί ελάχιστο ποσό οικονομικής ενίσχυσης, να καθοριστεί μέγιστο ποσό οικονομικής ενίσχυσης στα €10 χιλ. και το συνολικό κονδύλι της οικονομικής ενίσχυσης να ανέρχεται σε €100 εκατ., €150 εκατ. ή €200 εκατ.

Προτείνει επίσης σε μεταγενέστερο στάδιο να μελετηθεί από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να περιληφθούν και οι εταιρείες στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης νοουμένου ότι θα αυξηθεί το κονδύλι που θα παραχωρείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει περαιτέρω ότι θα πρέπει να ζητείται από όλους τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας να υπογράφουν Ένορκη Δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν αποξενωθεί την κυριότητα της εν λόγω περιουσίας τους και ότι δεν έχουν αποταθεί στην Επιτροπή Ακινήτων στα κατεχόμενα.

Η μελέτη αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, στην παρουσία του υπουργού Εσωτερικών.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Πηγή – Stockwatch: Τα σενάρια αποζημίωσης απώλειας χρήσης περιουσιών

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ