Απόρριψη αναπομπής περί Αστυνομίας νόμου, εν μέρει αποδοχή αναπομπής περί Δικαστηρίων νόμων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/05/2024, εξέτασε τις ακόλουθες αναπεμφθείσες προτάσεις νόμου:

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό της Αστυνομίας, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να διορίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ως εξειδικευμένο μέλος της, αναλόγως των προσόντων και της πείρας του.

Απόρριψη αναπομπής περί Αστυνομίας νόμου αποφάσισε η Επιτροπή Νομικών

Την απόρριψη της αναπομπής εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας πρότασης περί Αστυνομίας νόμου σχετικά με την παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό της Αστυνομίας, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να διορίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ως εξειδικευμένο μέλος της, αναλόγως των προσόντων και της πείρας του, αποφάσισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Στην παρέμβασή του ενώπιον των μελών της επιτροπής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε εξηγώντας τους λόγους της αναπομπής ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στον νόμο σε σχέση με τον προηγούμενο που ψηφίστηκε το 2021 δεν θεραπεύουν την αντισυνταγματικότητα που είχε κρίνει το Ανώτατο, ενώ εξακολουθεί να δημιουργείται μια παράλληλη διαδικασία διορισμού στην Αστυνομία εξειδικευμένων μελών που οδηγεί σε άνιση μεταχείριση.

Συμπλήρωσε ότι οι θέσεις των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας διακρίνονται από τις θέσεις του Ειδικού Αστυνομικού και του Αστυφύλακα, αποτελούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες που καθορίζονται ρητά στον εκάστοτε προϋπολογισμό και αφορούν σε κατόχους συγκεκριμένων ακαδημαϊκών προσόντων και υπηρεσίες που δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από την Αστυνομία με τη συνήθη διαδικασία προσλήψεων. 

Είπε ακόμη ότι αν ψηφιστεί ο νόμος θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του κράτους λόγω της δημιουργίας νέων ειδικοτήτων για τους διασώστες και τους χειριστές βαρούλκων, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αντίστοιχα αιτήματα από πρόσωπα άλλων ειδικοτήτων. 

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης είπε ότι η Επιτροπή επιμένει στην ορθότητα της ψήφισης της πρότασης νόμου που έχει κατατεθεί και η οποία, όπως είπε, δίνει τη δυνατότητα στον Αρχηγό της Αστυνομίας να ανταμείβει λειτουργούς που εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε και καλούμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και την Κυβέρνηση και την Αστυνομία, να αποδεχθούν την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Νομικών», σημείωσε. 

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής και εισηγητής της πρότασης νόμου Κωστής Ευσταθίου ανέφερε στις δικές του δηλώσεις ότι η αναπομπή για τα εξειδικευμένα μέτρα της Αστυνομίας έχει απορριφθεί, προσθέτοντας ότι η πρόταση νόμου τείνει στο να εξασφαλίζει τα ίδια δικαιώματα στους κατόχους εκπαιδευτικών τίτλων με τους κατόχους ακαδημαϊκών, κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος αποδοχής της αναπομπής. 

Σημείωσε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να καυτηριαστεί η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επιστολή του προς την Επιτροπή, όπου, σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, γίνεται λόγος για υφαρπαγή της νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της Βουλής, προσθέτοντας ότι η Βουλή έκανε το καθήκον της και πως έχει κάθε δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας επί παντός ζητήματος το οποίο μπορεί να ψηφίσει. 

«Αυτή η φράση μόνο πρόβλημα δημιουργεί και θα πρέπει να επαναθεωρήσει τη θέση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους δικαίου, ψηφίζει τις νομοθεσίες, είτε αυτές προέρχονται από την εκτελεστική εξουσία με νομοσχέδια, είτε από τη δική της νομοθετική πρωτοβουλία. 

«Ουαί και αλίμονο αν δεχτούμε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία», τόνισε καταληκτικά.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η παραπομπή των ποινικών υποθέσεων οι οποίες καταχωρίστηκαν σε κατά τόπο αναρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο, στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο και

(β) η κατάργηση του περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου.

Εν μέρει αποδοχή αναπομπής περί Δικαστηρίων νόμων από Επιτροπή Νομικών

Σε εν μέρει αποδοχή της αναπομπής εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας δύο προτάσεων νόμου περί Δικαστηρίων προέβη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Οι εν λόγω νόμοι είχαν αναπεμφθεί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 29 Απριλίου για επανεξέταση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην τοποθέτησή της ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε ότι οι αρχικές προτάσεις νόμου βελτιώθηκαν, εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν νομικά προβλήματα, όπως αντιφατικές μεταξύ τους διατάξεις και ενδεχόμενη παραβίαση του Συντάγματος σχετικά με την έννοια του φυσικού δικαστή.

Σχετικά με τη δεύτερη πρόταση νόμου, είπε ότι έχει αναπεμφθεί λόγω της αναπομπής της πρώτης, προσθέτοντας πως το Υπουργείο διατηρεί επιφυλάξεις, καθώς δεν έχει ρυθμιστεί το κενό σε σχέση με το αδίκημα που διαπράχθηκε μέσω διαδικτύου, ενώ προβληματισμός υπάρχει και για ενδεχόμενα ζητήματα από την προτεινόμενη ρύθμιση, τουλάχιστον σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις που καταχωρεί το κράτος.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πρόταση νόμου πιο πρακτικά ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την εφαρμογή της σε περίπτωση που ψηφιστεί, συμπληρώνοντας ότι το ζήτημα της ερμηνείας επιλύεται με τροποποίηση της διατύπωσης συγκεκριμένου εδαφίου. 

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης είπε ότι η Επιτροπή θα αποδεχθεί την αναπομπή μετά από συγκεκριμένη τροποποίηση που κατατέθηκε και για την οποία υπήρξε, όπως ανέφερε, συμφωνία ανάμεσα στην κυβερνητική πλευρά και τους Βουλευτές. 

«Την αποδεχόμαστε όσον αφορά στην κατά τόπους αρμοδιότητα, αποδεχόμαστε μετά την τροποποίηση την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας», τόνισε σχετικά. 

Από την πλευρά του, ο εισηγητής των προτάσεων νόμου και μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου είπε ότι η αναπομπή έγινε εν μέρει αποδεκτή αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Συμπλήρωσε ότι με τον εν λόγω νόμο επαναφέρεται στην Κύπρο ο θεσμός της τοπικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων και γίνεται σεβαστό το δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου να δικάζεται στον τόπο που προβλέπει η δικονομία και όχι όπου θέλει ο κατήγορος. 

«Προκειμένου να μη χαθούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες κάναμε εν μέρει αποδεκτή την αναπομπή, ακριβώς για να ξεκαθαρίσουμε ότι η ουσία παραμένει αλώβητη», συμπλήρωσε επί του θέματος.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον