Προωθείται η πρόταση νόμου για μαγνητοσκόπηση ανακρίσεων της Αστυνομίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η οπτικογράφηση και μαγνητοσκόπηση από ανακριτή διενεργούμενης ανάκρισης, συνέντευξης και εξέτασης προσώπου και/ή η λήψη κατάθεσης από πρόσωπο σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος.

Προωθείται η πρόταση νόμου για μαγνητοσκόπηση ανακρίσεων της Αστυνομίας

Προς ψήφιση αναμένεται να οδηγηθεί σύντομα, τροποποίηση του ποινικού κώδικα για να υπάρχει υποχρέωση να μαγνητοσκοπείται και να οπτικογραφείται το υλικό που συλλέγεται κατά τις έρευνες της Αστυνομίας, με βάση πρόταση που συνεχίζει να συζητείται εδώ και τέσσερα χρόνια στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

Την πρόταση κατέθεσαν το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και ο Bουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού η πρόταση νόμου συζητείται εδώ και τέσσερα χρόνια και όχι με ευθύνη της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Σημείωσε ότι αντλώντας από τη διεθνή εμπειρία για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτείνουν σε έρευνες, καταθέσεις, εξέταση, ανάκριση ή μαρτυρία, η Αστυνομία να υποχρεούται να μαγνητοσκοπεί και οπτικογραφεί το υλικό που συλλέγεται. Πρόσθεσε ότι η πρακτική αυτή, η οποία εφαρμόζεται ανεξαιρέτως στα προηγμένα κράτη, στην Κύπρο αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

Ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε κατ’ επανάληψη με τα αρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και με την Αστυνομία. Εξέφρασε την άποψη ότι όταν πρόκειται για εκσυγχρονισμό του κράτους και των διαδικασιών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα με «οικονομίστικη» προσέγγιση, επιφυλάξεις και αναστολή.

Ανέφερε ότι δόθηκε μια τελευταία προθεσμία στους αρμόδιους φορείς να τοποθετηθούν και η πρόθεση της Επιτροπής είναι να οδηγηθεί η πρόταση στην ψήφιση, δίνοντας μεταβατική περίοδο για συμμόρφωση της Αστυνομίας με εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Ερωτηθείς για τις επιφυλάξεις που υπάρχουν ανέφερε ότι πρόκειται για την ανησυχία για το άγνωστο και πιθανές παρενέργειες, όπως και για το γεγονός ότι δεν διαθέτουν όλοι οι αστυνομικοί σταθμοί τις υποδομές.

Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου συvεπεία αστικού αδικήματος, να επιδικάζεται ως αποζημίωση λόγω απώλειας ποσό ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) αντί δέκα χιλιάδων λιρών (£10.000), ως ορίζει η ισχύουσα ρύθμιση. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

Η Επιτροπή εξέτασε την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και την εκτέλεση μέτρων και τη συνεργασία σε θέματα που αφορούν την προστασία ενηλίκων-έγγραφο COM (2023) 280. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα