Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η οπτικογράφηση και μαγνητοσκόπηση από ανακριτή διενεργούμενης ανάκρισης, συνέντευξης και εξέτασης προσώπου και/ή η λήψη κατάθεσης από πρόσωπο σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οπτικοακουστικά μέσα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Κωστής Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

24 Ιανουαρίου, 2021

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα