Πόθεν Έσχες: Ποινικά αδικήματα, αυτορρύθμιση εισαγγελίας-δικαστών και προσωπικά δεδομένα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/09/2023, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: 

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν ανησυχίες αναφορικά με την εισήγηση του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για συμπερίληψη στην υπό εξέταση πρόταση νόμου για το πόθεν έσχες του προέδρου της Δημοκρατίας, υπουργών και βουλευτών, πρόνοια σχετικά με την εισαγωγή ποινικών αδικημάτων σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας. 

Επιπρόσθετα, προβληματισμός επικράτησε σε σχέση με την συμπερίληψη του γενικού και βοηθού γενικού εισαγγελέα, καθώς και των δικαστών, στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης πόθεν έσχες. 

Τέλος, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το ότι δεν διαχωρίζεται ο ρόλος της κάθε εμπλεκομένης αρχής και είπε ότι υπάρχουν διατάξεις του προτεινόμενου νόμου που ενδεχομένως να προσκρούουν σε άλλες νομοθεσίες. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Θέλουν πόθεν έσχες χωρίς ποινικά αδικήματα 

Reporter: Από τον φακό των προσωπικών δεδομένων περνά η νομοθεσία για το πόθεν έσχες 

Reporter: Η αυτορρύθμιση του πόθεν έσχες δικαστών και Εισαγγελέων και τα φωτοστέφανα των αγίων 

Philenews: Δεν δίνουν λογαριασμό για πόθεν έσχες οι  Εισαγγελείς 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και ειδικότερα το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Παιδείας

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: (α) η έγκριση πληρωμής