Πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών, οπωροφόρων φυτών και δέντρων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/10/2023, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/2438 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ και της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας στο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και στα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων».  

Ειδικότερα, σκοπός των πιο πάνω Κανονισμών είναι:  

(α) η εξαίρεση από την διεξαγωγή δοκιμών σε προβασικά μητρικά φυτά, βασικά μητρικά φυτά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά και πιστοποιημένο υλικό κατά τη διάρκεια κρυοσυντήρησης ή όταν έχουν παραχθεί σε περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς και  

(β) να επιτρέπεται η εμπορία σπόρων και σπορόφυτων που παράγονται από προβασικά, βασικά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά ή υλικό CAC τα οποία υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 που τηρούν λιγότερο αυστηρούς όρους υπό προϋποθέσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029.   

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των κανονισμών ενώπιον της Ολομέλειας προς ψήφιση. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προβλήματα ψαράδων στον ποταμό Λιοπετρίου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελέγχου

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές Σημαντικό