Μεταβατικές διατάξεις για προαγωγές, πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων και άρση τραπεζικού απορρήτου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η βαρύτητα έκαστου κριτηρίου επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία για τα έτη 2024 και 2025 και να επανέλθει στις υφιστάμενες ρυθμίσεις το έτος 2026. 

Μεταβατικές διατάξεις για προαγωγές 2024-2025 συζητά η Επ. Οικονομικών 

Την αναθεώρηση της βαρύτητας των κριτηρίων για προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία για τα έτη 2024 και 2025, προκειμένου να μειωθεί η βαρύτητα της αξιολόγησης που έγινε για πρώτη φορά το 2023 με το νέο σύστημα αξιολόγησης και να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση στο νέο σύστημα, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους Βουλευτές του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πανίκο Λεωνίδου και Χρύση Παντελίδη, της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους και της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη και προνοεί την αναθεώρηση της βαρύτητας κάθε κριτηρίου επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία για τα έτη 2024 και 2025 και επαναφορά στις υφιστάμενες ρυθμίσεις το έτος 2026.  

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ και εκ των εισηγητών της πρότασης, Χρύσης Παντελίδης είπε ότι συμφωνεί ότι το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης ήταν κακό και ορθώς έχει αλλάξει και ότι είναι καλύτερο το νέο. Όμως, σημείωσε, υπήρξαν κάποια προβλήματα στην εφαρμογή του. «Έτσι, χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία, προσπαθούμε να κάνουμε πιο ομαλή την εφαρμογή μέσα από αυτή την πρόταση νόμου», είπε. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου, είπε ότι ήταν σημαντικό βήμα προς τα μπροστά η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και πρέπει «να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού». Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμφώνησε επί της αρχής. Έθεσε προς προβληματισμό το γεγονός ότι η μετακύλιση των ποσοστών που θα αφαιρεθούν από τη βαρύτητα που δίνεται στην αξιολόγηση θα πάει στα άλλα κριτήρια. Σημείωσε ότι τεχνικά αυτό παρουσιάζει ένα σημαντικό πρόβλημα για την ΕΔΥ, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη διαδικασία προαγωγών, καθώς θα επιφέρει κάποιο κόστος για την τεχνολογική τροποποίηση του μηχανογραφικού συστήματος και θα επιφέρει και μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας προαγωγών. 

Επιπλέον, είπε ότι η μείωση της βαρύτητας της αξιολόγησης, που σύμφωνα με την πρόταση πάει από το 45% στο 15% για το 2024, είπε ότι οι μονάδες που φεύγουν ενισχύουν υπερβολικά κάποια άλλα κριτήρια, όπως τα προσόντα. 

Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα της αναδρομικότητας, για να ισχύσει η ρύθμιση από τις αρχές του 2024, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για πλήρωση 400 θέσεων προαγωγής. 

Εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τον προβληματισμό της αν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου επέλθουν διαφοροποιήσεις στη μοριοδότηση κατά τρόπο που μπορεί να ανατρέψει προσδοκίες υπαλλήλων για προαγωγή. Σημείωσε ότι οι υπάλληλοι, με βάση τα κριτήρια ξέρουν περίπου τις πιθανότητες τους για προαγωγή και ζήτησε τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας για το θέμα. Όσον αφορά το ζήτημα της έναρξης ισχύος της τροποποίησης, είπε ότι μπορεί να δημιουργηθούν και θέματα άνισης μεταχείρισης ατόμων που προάγονται την ίδια χρονιά. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι η κατάθεση της πρότασης νόμου ερμηνεύεται ως μια ειλικρινής προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή της αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι αν αυτές οι ρυθμίσεις προϋπήρχαν, τα προβλήματα σήμερα θα ήταν ασφαλώς λιγότερα. «Η Βουλή είναι έτοιμη να συνδράμει σε νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να περιορίσουμε τα προβλήματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Βουλή σηκώνει ένα βάρος που ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή «κρύβεται», ή «θέλει χρόνο. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη συνταγματική και νομική πτυχή ζητήματος, ζητώντας να τοποθετηθεί η Κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι υπάρχουν ζητήματα επί της ουσίας για το σύστημα, για τα οποία πρέπει «να επανέλθουμε». 

Ο Στρατής Ματθαίου, Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ χαιρέτισε την πρόταση νόμου και τόνισε ότι η ΠΑΣΥΔΥ δεν επιθυμεί επιστροφή στο παλιό σύστημα αξιολόγησης. «Θέλουμε οι προαγωγές να γίνονται αξιοκρατικά», είπε. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχουν παραδοχές για το υφιστάμενο σύστημα ότι «έγιναν διάφορα» και ότι «αν δεν κάνουμε κάτι θα έχουμε πολλές προσφυγές». Είπε ότι συμφωνεί επί της ουσίας της πρότασης. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αύξηση βαρύτητας στα προσόντα, όσον αφορά τις τεχνικές δομές, γιατί κάποιος που δεν έχει πτυχίο, σε θέσεις που δεν απαιτείται, δεν θα πάρει ποτέ προαγωγή, είπε, προτείνοντας η βαρύτητα που φεύγει από την αξιολόγηση να πηγαίνει στην πείρα για αυτές τις θέσεις. Παρακάλεσε, τέλος, την ΕΔΥ να μην προχωρήσει σε προαγωγές με το νέο σύστημα, πριν την τροποποίηση. 

Εκπρόσωπος της ΑΣΔΥΚ είπε ότι επί της αρχής συμφωνεί με την ΠΑΣΥΔΥ. Είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεταβατική ρύθμιση διάρκειας 5 χρόνων και να ληφθούν υπόψη τα προηγούμενα 5 χρόνια με βαρύτητα 20 ανά έτος. Πρόσθεσε ότι με το να μη λαμβάνεται υπόψη όλη η σταδιοδρομία του υπαλλήλου, θα προκύψουν προβλήματα στο δικαστήριο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα πρέπει να μειωθεί η βαρύτητα της σύστασης των προϊσταμένων, γιατί είναι οι ίδιοι που αξιολόγησαν τους υπαλλήλους. Αν μειωθεί η αξιολόγηση αλλά μείνει η σύσταση προϊστάμενου, είναι το ίδιο, σημείωσε. 

Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, είπε επίσης ότι επί της ουσίας συμφωνεί, καθώς η πρόταση κάνει πιο ομαλή την εφαρμογή. Έθεσε τον προβληματισμό του να μπαίνει η ηλικία ως κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας, σημειώνοντας ότι μπορεί να προκύψει διάκριση και άνιση μεταχείριση. Σημείωσε, ακόμα, ότι η προτεινόμενη διάταξη είναι μεταβατική και είπε ότι αφού υπάρχει πρόβλημα πρέπει να λυθεί για όλους. «Ενώ συμφωνούμε με την πρόταση, δεν θεωρούμε ότι είναι θεραπεία», είπε σημειώνοντας ότι το ζήτημα δεν κλείνει εδώ, καθώς πρέπει να εξεταστούν τα κενά που οδηγούν στην ανάγκη της τροποποίησης και όσα έχουν ήδη καταγγελθεί. 

Από την ΠΑΣΥΝΟ, ο εκπρόσωπος της είπε ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφαρμογή του συστήματος, και γι’ αυτό πολύ καλά γίνεται η τροποποίηση για να μειωθεί η βαρύτητα. Ωστόσο, σημείωσε, αφού υπάρχει συμφωνία ότι η αξιολόγηση του 2023 ήταν προβληματική δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ούτε από το 2026, που σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση επανέρχονται οι πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ρώτησε ποια είναι η πολιτική θέση της Κυβέρνησης για το θέμα και αν συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση. Εξέφρασε την ελπίδα τα προβλήματα που καταγράφηκαν φέτος να είναι προσωρινά και μη επαναλαμβανόμενα. Συμφώνησε ότι αν αυξηθεί δυσανάλογα το κριτήριο της σύστασης του προϊσταμένου, είναι σαν να αναιρείται η προσπάθεια διόρθωσης. Είπε ότι το σοβαρό σφάλμα που προέκυψε σε κάποιες περιπτώσεις είναι εκεί που δεν λειτούργησε τριμελής και στην πράξη η αξιολόγηση ήταν η κρίση του προϊσταμένου. Αν φύγει η βαρύτητα από την αξιολόγηση και πάει στη σύσταση, «δεν κάναμε τίποτε», είπε. 

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, με μια ξεκάθαρη προϋπόθεση, ότι θα μας πει η Κυβέρνηση ότι συμφωνεί. Δεν δεχόμαστε να ψηφίσουμε κάτι που ενδεχομένως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναπέμψει ή θα φορτωθεί η ευθύνη στη Βουλή για τις παρενέργειες που θα υπάρχουν, ό,τι και να κάνουμε», είπε. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επίσης εκ των εισηγητών, είπε ότι ήταν μια ειλικρινής προσπάθεια να γίνουν εκείνες οι διορθώσεις που αμβλύνουν ή ελαχιστοποιούν το πρόβλημα. Σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν κι άλλες πτυχές, όπως η επιτροπή ενστάσεων. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, είπε ότι νομικά δημιουργούνται θέματα, αν κάποιος που δεν έκανε ένσταση, έπιασε καλή βαθμολογία και με τη διαφοροποίηση έρχεται σε μειονεκτική θέση, ζητώντας και τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας, «για να μην έχουμε αντίθετο αποτέλεσμα». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Συμφωνούν με αλλαγές στην αξιολόγηση δημοσίων, αλλά… 

Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή άρθρων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση». 

Διαφωνίες στην Επ.Οικονομικών για πρόταση Kυβέρνησης για πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων 

Διαφωνίες εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι σύνδεσμοι για την πρόταση της Κυβέρνησης για το πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων, στη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείο Οικονομικών, Μιχάλης Ιακωβίδης, ανέφερε ότι μετά τη διαβούλευση υιοθετήθηκαν οι περισσότερες εισηγήσεις που προτάθηκαν, ενώ για όσες δεν υιοθετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και υπάρχει τεκμηρίωση. 

Σημείωσε ότι οι βασικές αλλαγές μετά τη διαβούλευση, περιλαμβάνουν τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής, προκειμένου να μην παρατηρείται συγκέντρωση υπερεξουσίας στον Υπουργό, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από άλλα Υπουργεία. Επιπλέον, είπε ότι έχουν διευκρινιστεί ορισμοί, ενώ έγιναν διαγραφές επιμέρους άρθρων που δημιουργούσαν σύγχυση και ενδεχομένως να έδιναν έδαφος για παρανόηση. 

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ελένη Συμεωνίδου είπε ότι το νομοσχέδιο αφορά την εφαρμογή κανονισμού, ο οποίος έχει πρόνοιες με άμεση εφαρμογή, ενώ με την προτεινόμενη νομοθεσία μπαίνουν μόνο οι απαιτούμενες πρόνοιες για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο κανονισμός. 

Εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είπε ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, εκφράζοντας κάποιες έντονες επιφυλάξεις. Όπως είπε, εξακολουθεί η σοβαρή αδυναμία με το ότι παραμένει ως αρμόδια αρχή το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στερείται εμπειρογνωμοσύνης και επαρκούς προσωπικού, και αυτό θα ήταν “καταστροφικό” για τις επενδύσεις και την κυπριακή οικονομία. 

Επιπλέον, ανέφερε ως προβληματική την ανυπαρξία δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση απόρριψης κάποιου αιτήματος. Όπως σημείωσε, επιβάλλεται διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων. Τέλος, σημείωσε ότι με τις αλλαγές που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, το ελάχιστο ποσό επένδυσης που ελέγχεται ξεκινά από το πρώτο ευρώ επένδυσης, αντί του κατώτατου ποσού €2 εκ. που προβλεπόταν σε προηγούμενη φάση της διαβούλευσης, με αποτέλεσμα να επέλθει μεγάλος φόρτος εργασίας και προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (CIBA) ανέφερε ότι πάνω από όλα πρέπει να μπαίνει το γόητρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν έγινε εκτίμηση του αντικτύπου από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει αναφορά ότι είναι διοικητικές πράξεις που μπορούν να δεχτούν προσφυγή. Πρόσθεσε ότι στη Μάλτα και στην Ιρλανδία υπάρχουν ξεχωριστά γραφεία ως αρμόδιες αρχές, ενώ στη Μάλτα υπάρχει ελάχιστο χρονικό πλαίσιο στο οποίο δίνονται απαντήσεις στους επενδυτές. 

Όσον αφορά το ελάχιστο ποσό επένδυσης, που ήταν στα €2 εκ., και ενώ η πρόταση του συνδέσμου ήταν να ανέβει στα €3,5 εκ., αυτό έγινε €0 «χωρίς αιτιολόγηση». 

Η εκπρόσωπος του Σύνδεσμος Τραπεζών, αναφέρθηκε στο ελάχιστο ποσοστό επένδυσης, το οποίο αυξήθηκε από 20 σε 25%, σημειώνοντας ότι είναι προτιμητέο να μείνει στο 20%, όπως είναι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει και έλεγχος προληπτικής δέουσας επιμέλειας κατά την έγκριση της επένδυσης από τον Υπουργό. Αυτό, είπε, θα βοηθήσει στην αξιοπιστία της οικονομίας και θα δώσει περαιτέρω βαρύτητα στην έγκριση. 

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών είπε ότι είναι απαραίτητη η ρύθμιση, και είναι συνυφασμένη με τη φήμη της χώρας, γι’ αυτό πρέπει να περάσει. Σημείωσε, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνεται διασύνδεση με άλλους νόμους της Δημοκρατίας, όπως τον νόμο για το ξέπλυμα χρήματος και τον νόμο για την προστασία ανταγωνισμού, στον οποίο τίθεται ως ελάχιστο όριο επένδυσης για έλεγχο τα €3,5 εκ. 

Σημείωσε ότι είναι καλό να γίνονταν διευκρινίσεις ανά κλαδικούς τομείς, γιατί ο κάθε κλάδος έχει δικές του ιδιαιτερότητες, λέγοντας ότι έχει διευρυνθεί το παράρτημα με προσθήκη ακόμα δύο τομέων, ωστόσο θα μπορούσαν να μπουν κι άλλες εισηγήσεις για να μεγαλώσει το πεδίο. 

Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι λείπει το στοιχείο εξέτασης της αίτησης στο επίπεδο δέουσας επιμέλειας, και αυτό ελλοχεύει κινδύνους, όπως παρουσιάστηκαν και στο ΚΕΠ, σημειώνοντας ότι θα ήταν καλό αυτό να γίνεται στο αρχικό στάδιο εξέτασης της αίτησης. Αναφέρθηκε επίσης στο τι γίνεται σε περίπτωση που ανατρέπεται η επένδυση και ο επενδυτής θέλει να διεκδικήσει το δίκαιο του, σημειώνοντας ότι το επίπεδο δικαιοσύνης χαρακτηρίζει την αξιοπιστία της χώρας. Όσον αφορά τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, πρότεινε να συμμετέχουν σε αυτή και η ΕΠΑ και η ΚΥΠ. 

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο τόνισε τη σημασία το μέτρο να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και να μη λειτουργήσει ως αντικίνητρο. Σημείωσε ότι πρέπει το κατώτατο ποσοστό επένδυσης να ανέρχεται στο 25%+1, για να συνάδει με τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος. Όσον αφορά την εξέταση επενδύσεων αρχίζοντας από €0, είπαν ότι τη θεωρούν λανθασμένη και θα έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση ανά τομεακή επένδυση, που να εξασφαλίζει στοχευμένο και εξειδικευμένο έλεγχο. Επιπλέον, είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις υποδομές, όπως τα λιμάνια, και τις υπόλοιπες επενδύσεις, όπως είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία, ενώ διερωτήθηκε πώς μια ναυτιλιακή εταιρεία αποτελεί υποδομή ζωτικής σημασίας και πώς επηρεάζει τη δημόσια τάξη. Τέλος, ζήτησε για τα ζητήματα που αφορούν τη ναυτιλία να συμμετέχει και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Εκπρόσωπος της TechIsland, του συνδέσμου για εταιρείες ΙΤ, είπε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι τυχερή καθώς είναι από τους τελευταίους που εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και έχει την ευκαιρία να δει τι έκαναν άλλες χώρες που είναι σε ανταγωνισμό με την Κύπρο για επενδύσεις, και να πάρει τα καλύτερα στοιχεία. 

Απαντώντας στα παραπάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι έγινε πολλή μελέτη όλων των αντίστοιχων νομοθεσιών. Σημείωσε ότι το Υπουργείο απευθύνθηκε στην ΕΠΑ και τη ΜΟΚΑΣ, οι οποίες ανέφεραν ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Διευκρίνισε ότι η πρόθεση δεν είναι να περνάνε από έλεγχο όλες οι επενδύσεις και αναφέρεται ρητά στη νομοθεσία ότι πρόκειται «για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση στρατηγικής σημασίας», λέγοντας ότι αναφέρεται στο παράρτημα ποιοι είναι αυτοί και σε ποιους τομείς. 

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι υπάρχει μηχανισμός ώστε σε 5 εργάσιμες μέρες να κριθεί ότι δεν υπάρχει θέμα δημόσιας ασφάλειας και να τελειώνει ο έλεγχος, γι’ αυτό και δεν τίθεται θέμα ορίου στο ποσό επένδυσης. Σημείωσε ότι σε όλες τις χώρες αρμόδια αρχή είναι ή ο Υπουργός Επιχειρήσεων ή ο Υπουργός Οικονομικών. Για το ποσοστό 25% είπε ότι στις πιο πολλές νομοθεσίες διαφοροποιείται το ποσοστό ανά περίπτωση, σημειώνοντας ότι το 25% δίνει μεγαλύτερη χαλαρότητα από άλλες νομοθεσίες. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών  

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, αρχικά ζήτησε να συνεχιστεί η διαβούλευση, αφού παρατηρούνται τόσες διαφωνίες. Μετά τη δευτερολογία του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών, ζήτησε από το Υπουργείο να στείλει ό,τι έχει συγκεντρώσει από τις άλλες νομοθεσίες και τις απαντήσεις του στις εισηγήσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση για να αποφασίσει η Επιτροπή πώς θα συνεχίσει. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, είπε ότι εξακολουθεί να διατηρεί πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Είπε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός δίνει «ένα υπερόπλο» στα κράτη, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ «χτυπητές εξαιρέσεις» που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια με διευρυμένη έννοια και όχι να είναι μία νομοθεσία που θα επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα συγκέντρωσης στην αγορά. 

«Δεν θα πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι ζητήματα τραπεζικού τομέα θα μπορούν να τύχουν χειρισμού με αυτό τον νόμο. Πριν 1,5 χρόνο όταν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον για μια τράπεζα από το εξωτερικό υπήρχε πίεση να ψηφιστεί για να κόψουμε το ενδιαφέρον ενός επενδυτή. Αυτό είναι απαράδεκτο να το συζητούμε», είπε, καθώς η τράπεζα έχει μετόχους, και αν θέλει μπορεί να αποτρέψει η ίδια την επένδυση. 

Επιπλέον, είπε ότι δεν πρέπει «άθελα μας» να βάλουμε όλες τις ξένες επενδύσεις να περνούν μέσα από μια γραφειοκρατική διαδικασία, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποτελεί έσχατο μέτρο για να διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, πρέπει να γίνεται υπό εξαιρετικές περιστάσεις, ενώ διατύπωσε και την άποψη ότι «δεν νιώθει άνετα» αυτό να είναι απόφαση ενός. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με ασφάλεια και επενδύσεις, «δεν επιδεικνύεται η σπουδή που θα έπρεπε από την εκτελεστική εξουσία, για να πάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να λάβουμε αποφάσεις». Σημείωσε ότι φαίνεται ότι δεν έγινε η διαβούλευση στον βαθμό «που να νιώσουμε κι εμείς ότι έχουμε μια στιβαρή πρόταση ενώπιον μας ως Επιτροπή και να λάβουμε σοβαρά υπόψη το νομοσχέδιο» και κάλεσε το Υπουργείο να κάνει ουσιαστική και εξαντλητική διαβούλευση, αφού, όπως σημείωσε, κάποιες απόψεις ακούγονται οριζόντια. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης είπε με τη σειρά του ότι πρέπει να γίνει ξανά μία διαβούλευση. Σημείωσε ότι ως κράτος επιβιώνουμε επειδή υπάρχουν οι επενδύσεις. «Θέλουμε ασφαλιστικές δικλείδες, να κρατήσουμε το όνομα της χώρας καθαρό, ψάχνουμε τη χρυσή τομή, να επιτρέπει τον έλεγχο αλλά να μην αποτρέπει τους επενδυτές», είπε, ζητώντας το σύστημα να είναι γρήγορο και ευέλικτο. 

Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, Δασμούς και Άλλα Μέτρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, Δασμούς και Άλλα Μέτρα Νόμου, ώστε να θεσπιστεί διαδικασία συλλογής πληροφοριών για διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από άλλα κράτη μέλη και  

(β) η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε η τήρηση του τραπεζικού απορρήτου να μην ισχύει στις περιπτώσεις πληροφοριών που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την είσπραξη των απαιτήσεων σχετικά με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. 

Συζητείται άρση τραπεζικού απορρήτου για αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων 

Την τροποποίηση δύο νομοθεσιών προκειμένου να μπορεί να αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, για να εναρμονιστεί η Κύπρος με την ευρωπαϊκή οδηγία για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Σε αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησης, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία του 2012, που προνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ για είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε ότι δεν εφαρμόζεται ορθά η ευρωπαϊκή οδηγία, επειδή δεν δίνονται όλες οι πληροφορίες, όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Όπως ανέφεραν, αυτή η ανεπάρκεια συνοδεύεται με κίνδυνο ικανότητας των κρατών μελών να επιτυγχάνουν την ανάκτηση και κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν οι σχετικές νομοθεσίες, προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο ότι θα μπορεί να αίρεται το τραπεζικό απόρρητο, ανεξάρτητα από την υποχρέωση για εχεμύθεια. Ουσιαστικά, παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να μπορούν να ζητούν άρση απορρήτου για να λαμβάνεται η πληροφόρηση. 

Εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών ανέφερε ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αναφέροντας ότι τα όποια αιτήματα ήρθαν μέχρι στιγμής δεν αφορούσαν πιστωτικά ιδρύματα. 

Εκπρόσωπος της Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανέφερε ότι είναι σύμφωνοι με την τροποποίηση, δεδομένου ότι είναι ευρωπαϊκή  υποχρέωση, ωστόσο, σημείωσε την επιφύλαξη του Γραφείου της Επιτρόπου για τις αρμόδιες αρχές, καθώς δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιες είναι αυτές. Ωστόσο, είπε, μετά από συνομιλία με το Υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω γνωστοποίησης. 

Σύνδεσμος Τραπεζών και Κεντρική Τράπεζα συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, για το πώς προέκυψε το θέμα, εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε ότι ο υφιστάμενος νόμος αντανακλά την οδηγία ως έχει. Όπως ερμηνεύτηκε τότε, είπε, «θεωρούσαμε θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την παροχή αυτής της πληροφορίας». Ωστόσο, σημείωσε ότι δόθηκε διαφορετική ερμηνεία από την Επιτροπή. Σημείωσε ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζημιά. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Διορθώνουν νόμο για άρση του τραπεζικού απορρήτου 

Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και διορθώσεις στο οργανόγραμμα αυτής, καθώς και ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και ευελιξίας της Αρχής.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ίδρυση και λειτουργία Εγγυητικού Ταμείου Ασφαλίσματος για την προστασία και αποζημίωση των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος, σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία ασκεί εργασίες ασφάλισης ζωής. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 και Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η άρση του περιορισμού αναφορικά με τη μέγιστη χρονική διάρκεια της απόσπασης και ανανέωσης αυτής, για υπάλληλους της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, ώστε αυτές να ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Έφορο Φορολογίας η εξουσία να επιτρέπει την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από δικαιούχο πρόσωπο, προκειμένου να επωφελείται του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας δώδεκα μήνες αφότου το δικαιούχο πρόσωπο αποκτήσει την κατοχή της κατοικίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί η μέθοδος πλήρωσης της θέσης του Εφόρου Ασφαλίσεων.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.  

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων 

Η Επιτροπή εξέτασε την αποδέσμευση κονδυλίων προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, τη Δικαστική Υπηρεσία, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υπουργείο Υγείας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, την Πολιτική Άμυνα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) και την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. 

Στα €800/μήνα η αντιμισθία ΔΣ Εθνικής Αρχής Παιγνίων με κοινωνικές ασφαλίσεις, λέχθηκε στη Βουλή 

Για Διοικητικά Συμβούλια δύο ταχυτήτων έκανε λόγο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, δείχνοντας το ΔΣ της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, του οποίου το ύψος της αντιμισθίας ανέρχεται στα €800 τον μήνα για τα μέλη και στα €1000 για τον Πρόεδρο, με λιγότερες από μία συνεδρίες τον μήνα ανά μέσο όρο. 

Κατά την εξέταση αποδέσμευσης του κονδυλίων της Αρχής, ζητήθηκε η αποδέσμευση ποσού €86.500 ως αντιμισθία μελών Αρχής. Το ζήτημα είχε τεθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας και ζητήθηκε από τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, η παρουσία και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή. 

Εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης είναι να συνεχίσει η ίδια αντιμισθία, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η απόφαση είχε ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2017 επειδή δεν υπήρχαν τότε εκτελεστικά μέλη και ότι πρόθεση είναι να εξεταστούν τα νέα δεδομένα και να συζητηθεί ξανά το θέμα. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία που κλήθηκε από τη Βουλή να εξετάσει το ζήτημα, είπε ότι υπάρχουν δύο ταχυτήτων διοικητικά συμβούλια, σημειώνοντας ότι, ενώ υπήρχε προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που καθόριζε γενικά τις αντιμισθίες των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η νέα απόφαση έδινε κάτι ξεχωριστό και πιο ψηλό στα μέλη του ΔΣ της Εθνικής Αρχής Παιγνίων. 

Σημείωσε ότι, αντί να πληρώνονται με τη συνεδρία, όπως τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ, πληρώνονται μηνιαίως, ενώ στο υπόμνημα που κατέθεσε η Αρχή για τον προϋπολογισμό της, φαίνεται ότι πλέον του μισθού τους, καταβάλλονται γι’ αυτούς κοινωνικές ασφαλίσεις, καθώς θεωρούνται μισθωτοί, αφού είναι στο μηνιαίο μισθολόγιο, ενώ περιμένουν γνωμάτευση από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις αν πρέπει να συνεχίσουν να τις καταβάλλουν. 

Ανέφερε, επίσης, ότι το 2023 έγιναν εννέα συνεδρίες, ενώ υπήρξε περίοδος 5 μηνών στην οποία δεν έγινε συνεδρία και διερωτήθηκε αν γι’ αυτό το διάστημα καταβαλλόταν η αντιμισθία. Ακόμα και όταν γινόταν η συνεδρίαση, η συχνότητα, σημείωσε, ήταν περίπου μία τον μήνα, επομένως τα μέλη του ΔΣ πληρώνονται γύρω στα €800 ανά συνεδρία, την ώρα που η αντιμισθία για άλλα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ανέρχεται γύρω στα 70-80 ευρώ ανά συνεδρία. 

Τέλος, πρόσθεσε ότι όταν λήφθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου 2017 αποφασίστηκε να μη δημοσιευτεί. 

Εκπρόσωπος του ΔΣ της Εθνικής Αρχής Παιγνίων σημείωσε ότι όταν θεσπίστηκε η νομοθεσία της Αρχής, τον Ιανουάριο του 2017 δεν υπήρχε ούτε γραφείο, ούτε προσωπικό, ούτε τεχνογνωσία και εντούτοις πέτυχε τη λειτουργία του προσωρινού καζίνο εντός ενός έτους. 

Επιπλέον, είπε ότι από το 2017, από τα €27,6 εκ. που εισπράχθηκαν για τη λειτουργία της Αρχής, μόνο το ένα τρίτο πήγε στην Αρχή, αφού τα υπόλοιπα πήγαν στο γενικό ταμείο του κράτους. 

Σημείωσε, ακόμα, ότι το ύψος της αντιμισθίας αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο αφού διορίσθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ και μετέφερε τη θέση του ΔΣ ότι οποιοδήποτε ποσό και να αποφασιστεί, αυτοί θα συνεχίσουν το έργο τους, ακόμα κι αν αυτό είναι μηδενικό. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Θα τζογάρουν €2,5 δισ. οι κύπριοι το 2024 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον