Μεγάλη η έρευνα για το «Κράτος Μαφία», δεύτερες σκέψεις για πόθεν έσχες με ένα αριθμό

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Εφαρμογή του περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή του περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

Μεγάλη η έρευνα για το «Κράτος Μαφία»

Σε πολύ μεγάλη έρευνα εξελίσσεται αυτή του βιβλίου του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη στο οποίο εμπεριέχονται καταγγελίες για τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, Χάρης Πογιατζής.

Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών ο κ. Πογιατζής είπε ότι τα όσα καταλογίζονται στο βιβλίο για τον Νίκο Αναστασιάδη εξετάζονται από 4 λειτουργούς της Αρχής οι οποίοι είναι «υπεράνω υποψίας άτομα» μαζί και με την εμπειρογνώμονα που έχει κληθεί από το εξωτερικό, η οποία για πρώτη φορά βρίσκεται στην Κύπρο «άρα δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα για την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά της» όπως είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής, βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, κατά πόσον υπάρχει αυξητική τάση στις καταγγελίες που υποβάλλονται, ο κ. Πογιατζής είπε ότι αυτή τη στιγμή η Αρχή έχει ενώπιόν της 180 καταγγελίες από θεσμούς και πολίτες, εγείροντας ξανά το θέμα της υποστελέχωσης της Αρχής.

Για το χρονικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζονται οι καταγγελίες o κ. Πογιατζής είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος και εξήγησε ότι υπάρχουν καταγγελίες η εξέταση των οποίων ολοκληρώνονται σε 1-2 μέρες και άλλες που απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο.

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή, από τις 180 καταγγελίες έχουν διερευνηθεί οι 35 και από τις εναπομείνασες υπάρχουν κάποιες που εκδικάζονται.

Ο Πρόεδρος της Αρχής παρουσίασε στους βουλευτές τον πρακτικό οδηγό εφαρμογής του lobbying σημειώνοντας ότι σκοπός του είναι η επεξήγηση με απλή και κατανοητή γλώσσα του νόμου περί διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και συναφών θεμάτων.

Σημείωσε ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις των αξιωματούχων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωσή τους να διαπιστώσουν κατά πόσον εκ της θέσεως τους έχουν αρμοδιότητα να αρχίζουν και να διαμορφώνουν το περιεχόμενο της συνάντησης ή να καθορίσουν την τελική έκβαση δημόσιας απόφασης σε σχέση με το αντικείμενο της συνάντησης.

Ο κ. Πογιατζής είπε ότι έχει εκδοθεί εγκύκλιος προς τους αξιωματούχους στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο κάθε αξιωματούχος οφείλει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να συμπληρώνει έντυπο για κάθε επικοινωνία που είχε μαζί του οποιοδήποτε εγγεγραμμένο πρόσωπο ή ο κατά νόμο υπεύθυνος εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο άτομο, με αντικείμενο την εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το ως άνω έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται στην Αρχή εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικοινωνίας και θα πρέπει να συνυπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επίσης είναι υποχρέωση του αξιωματούχου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας λήψης δημόσιας απόφασης και εφόσον προκύπτει σύγκρουση συμφέροντος να δηλώσει γραπτώς στην Αρχή και στους εμπλεκόμενους φορείς το συμφέρον του και να εξαιρεθεί απέχοντας από την οικεία διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης.

Αναφορικά με τους λομπίστες ο Πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «είναι απαραίτητη η εγγραφή στο μητρώο και συνιστά ποινικό αδίκημα η άσκηση lobbying χωρίς να είσαι εγγεγραμμένος στο μητρώο».

Πρόσθεσε ότι σε πρώτο στάδιο η Αρχή άρχισε από τις 27 Νοεμβρίου 2023 να αποδέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο μητρώο λομπιστών και μέχρι τις 10 Απριλίου έχουν εγγραφεί 21 πρόσωπα φυσικά και νομικά ενώ εκκρεμούν άλλες 13 αιτήσεις εγγραφής. Ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για εγγραφή στο μητρώο και από ιδιωτικές εταιρείες.

Ο κ. Πογιατζής είπε ότι είναι σημαντικό το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να γνωρίζει ποια θέματα εμπίπτουν και εκπίπτουν της διαφθοράς ώστε το αίτημά τους να μπορεί να εξεταστεί.

Έφερε ως παράδειγμα θέματα που αφορούν το Κτηματολόγιο ή οικογενειακές υποθέσεις τις οποίες εξετάζει η Αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά τους λομπίστες ανέφερε ότι υπάρχει κώδικας δεοντολογίας για αυτούς οι οποίοι προτρέπονται για όποιες απορίες ή διευκρινίσεις να αποτείνονται στην Αρχή η οποία είναι πρόθυμη να παράσχει και καθοδήγηση σε όλους όσοι έχουν αυτή την ανάγκη.

Ο κ. Πογιατζής έθιξε και το ζήτημα της υποστελέχωσης της Αρχής σημειώνοντας ότι το έργο της δυσχεραίνεται λόγω του ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στο προσωπικό το πλείστο από το οποίο εργάζεται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών ή της απόσπασης από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ενώ μόνο ένας υπάλληλος είναι μόνιμος και είναι ο κλητήρας.

Το μέλος της Αρχής, Ελενα Πατέρα δήλωσε ότι έχει αποσταλεί ανακοίνωση προς όλους τους αποδέκτες και ειδική εγκύκλιος στους λομπίστες στην οποία περιέχονται όλες τους οι υποχρεώσεις.

Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα παρόντα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την άρτια δουλειά που επιτέλεσε όλη η Επιτροπή για την ετοιμασία του οδηγού εφαρμογής του νόμου του lobbying.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Δεύτερες σκέψεις για πόθεν έσχες με ένα αριθμό

Οι έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η εισήγηση  για δημοσιοποίηση μόνο ενός αριθμού όσον αφορά τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) των πολιτικά εκτεθειμένα προσώπων και κάποιων αξιωματούχων, οδήγησαν τα κόμματα να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το ζήτημα και να προσανατολίζονται σε συμβιβαστική λύση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Stockwatch: Δεύτερες σκέψεις για πόθεν έσχες με ένα αριθμό

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, ώστε για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου να εφαρμόζεται διαδικασία πρόσληψης παρόμοια με αυτή που εφαρμόζεται για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει αυτή της Α8.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον