Απάλειψη δυνατότητας έκδοσης κάρτας φιλάθλου από ΚΟΠ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας ημερομηνίας 10/03/2022, κατέθεσε πρόταση νόμο η οποία, μεταξύ άλλων, προνοεί την απάλειψη της δυνατότητας έκδοσης της κάρτας φιλάθλου από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την παραχώρηση της δυνατότητα σε όσα σωματεία ή αθλητικές εταιρείες το επιθυμούν να εκδίδουν κάρτα μέλους ομάδας.

Η πρόταση νόμου παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και αναμένεται να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Αναλυτικά η πρόταση νόμου:

Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, κυρίως με την απάλειψη της δυνατότητας έκδοσης της κάρτας φιλάθλου από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η παραχώρηση της δυνατότητα σε όσα σωματεία ή αθλητικές εταιρείες το επιθυμούν να εκδίδουν κάρτα μέλους ομάδας.

Ο εκδότης της κάρτας, είτε φιλάθλου είτε μέλους, θα υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό μητρώο στο οποίο θα καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος. Επιπρόσθετα, καθορίζεται ότι στο κεντρικό μητρώο παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης της αστυνομίας, αποκλειστικά για σκοπούς διερεύνησης διάπραξης προβλεπόμενων ποιvικώv αδικημάτων.

Περαιτέρω με την προτεινόμενη ρύθμιση απλοποιούνται οι διαδικασίες εφαρμογής του Νόμου και ρυθμίζονται τα αδικήματα ώστε αυτά να συνάδουν με τους σκοπούς του νόμου και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις με άλλα αδικήματα, τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από συμπεριφορά εντός αγωνιστικών χώρων, προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία ρύθμιση. Ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάσταση της προβλεπόμενης για ορισμένα αδικήματα ποινής με την ποινή του αποκλεισμού από αθλητικούς χώρους, καθώς και η κατάργηση ορισμένων από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικημάτων προκειμένου η διάπραξη τους να διώκεται πειθαρχικά με βάση τους πειθαρχικούς κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας.

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και ειδικότερα το κεφάλαιο της έκθεσης που αφορά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Επεξεργάζεται δεδομένα σε σχέση με τον ρόλο Γ. Εισαγγελέα το Υπ. Δικαιοσύνης

Παιδείας

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: (α) η έγκριση πληρωμής