Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 15.9.21

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 9:00 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 9:30 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 11:00 π.μ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 11:00 π.μ..

Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση τακτικών και αναπτυξιακών δαπανών ύψους €7.6 δισεκατομμυρίων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/12/2022, υπερψήφισε τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2023 ύψους €7.6 δισεκατομμυρίων.   Επιπρόσθετα, η Ολομέλεια αποδέχτηκε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με την πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού