Η παραλαβή σταφυλιών από τις οινοβιομηχανίες στο μικροσκόπιο της Επ. Γεωργίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/09/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Παραλαβή σταφυλιών από οινοβιομηχανίες και αντιμετώπιση του προβλήματος της αμπελοκαλλιέργειας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραλαβή σταφυλιών από τις οινοβιομηχανίες και η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος της αμπελοκαλλιέργειας.  

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Χαράλαμπος Πάζαρος, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, έκανε λόγο για ένα «άλυτο πρόβλημα». Επεσήμανε ότι ήδη οι οινοβιομηχανίες παρέλαβαν μεγαλύτερες ποσότητες και οι δεξαμενές τους είναι γεμάτες. Παρά τις προτροπές προς τους παραγωγούς για πράσινο τρυγητό προκειμένου να υπάρξουν λιγότερες ποσότητες, εντούτοις και φέτος το πρόβλημα είναι έντονο, εξήγησε. 

Στη συνεδρία της Επιτροπής, συνέχισε ο κ. Πάζαρος, οι οινοβιομηχανίες πλην της ΣΟΔΑΠ δήλωσαν ότι θα παραλάβουν όσες ποσότητες μπορούν και περιμένουν να δουν τις αδιάθετες ποσότητες και τις οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας. Αν είναι εφικτό, θα παραλάβουν περαιτέρω ποσότητες, πρόσθεσε. 

Ο ΔΗΣΥ, ανέφερε ο Χαράλαμπος Πάζαρος, «δηλώνει έτοιμος μετά από μελέτη των εισηγήσεων να στηρίξει κάθε μέτρο που θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος». Ακόμη, υπέδειξε ότι απαιτείται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός γιατί το πρόβλημα κάθε χρόνο αυξάνεται αντί να μειώνεται. 

Καταληκτικά, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ εισηγήθηκε την ετοιμασία ενός σχεδίου προώθησης των κυπριακών αμπελουργικών προϊόντων και κρασιών τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, τονίζοντας ότι η εξαγωγή θα συντείνει στην μείωση των αδιάθετων ποσοτήτων. 

Ο Γιαννάκης Γαβριήλ, βουλευτής ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, αναμένεται να παραληφθούν από τις οινοβιομηχανίες όλες οι διαθέσιμες ποσότητες σταφυλιών. 

«Δεν μπορούμε, όμως, να μην επισημάνουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, αλλά και της εφαρμογής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά του μέτρου του πράσινου τρυγητού», είπε. 

Η εφαρμογή μέτρων στήριξης, όπως ο πράσινος τρυγητός, είναι απαραίτητα για τη στήριξη των παραγωγών σε περιόδους κρίσεων, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας, πρόσθεσε και είπε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εκπονήσει μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή δύο νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών από 28/01/2022, ως ακολούθως: 

(α) «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και 

(β) «Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να βελτιώσει γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και την κυκλοφορία, την εμπορία και διάθεση και την παρασκευή και χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού ή πυρκαγιάς να μην προσμετράτε στην ατομική ποσόστωση του γεωργού και αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

Σημειώνεται ότι με την εισαγωγή του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης και δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας για την παγετοπροστασία, απαιτείται όπως οι γεωργοί λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την προστασία των καλλιεργειών τους. Ειδικότερα, η χρήση του νερού επιτρέπει στους γεωργούς να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τον κίνδυνο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.  

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κρατικών πόρων αφού με την αποτροπή ή τη μείωση του κινδύνου καταστροφής των καλλιεργειών περιορίζονται οι περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημίωσης από το Ταμείο Γεωργικής Ασφάλισης. 

Η Επιτροπή διαβουλεύθηκε επί τροπολογιών των Βουλευτών. Η πρόταση νόμου αναμένεται να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων