Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυξημένος κατά 1 εκατ. ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, λέει ο Πρύτανης

Οι φοιτητικές εστίες είναι εξαιρετικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, όπου συνεχίστηκε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2024, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό να εκτοξεύονται ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί χρηματισμού και να θίγεται η αξιοπρέπεια των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εντός της Επιτροπής, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Χριστοφίδης, είπε ότι έχουν ήδη δοθεί γραπτές απαντήσεις από πλευράς Πανεπιστημίου προς τους Βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας, τονίζοντας την άριστη συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, έθεσε, μεταξύ άλλων, το θέμα της ύπαρξης στρατηγικού σχεδιασμού από πλευράς Υπουργείου Παιδείας για το «που θέλουμε να οδηγήσουμε τα πανεπιστήμια μέχρι το 2030», για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Κύπρου με την αγορά εργασίας και για το εάν γίνεται αξιολόγηση και έλεγχος των δαπανών που διενεργούνται από το εν λόγω ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Βουλευτές της Επιτροπής έθεσαν, μεταξύ άλλων, επί τάπητος την ανάγκη για επικαιροποιήση του στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων πανεπιστημίων, τη δημιουργία επιπρόσθετων προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τη δημιουργία προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα, τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και το ζήτημα της δημιουργίας της Β΄ φάσης των εστιών.

O Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, μιλώντας για την ανάγκη του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου είπε ότι «καθορίζονται οι ανώτατες οροφές δαπανών του κάθε Υπουργείου, οι οποίες εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο». Εξήγησε ότι οι οροφές καθορίζονται με βάση τις δεσμεύσεις της Κύπρου ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις δυνατότητες του κράτους.

Είπε ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να ληφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου Κύπρου σημειώνοντας ότι η δυνατότητα παροχής προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα και προγραμμάτων εξ αποστάσεων «θα δώσει αρκετά πυρομαχικά σε όλα τα δημόσια εκπαιδευτήρια» για αύξηση των ίδιων πόρων. Σημείωσε ότι οποιεσδήποτε πιστώσεις απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες.

H Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, δήλωσε από πλευράς της ότι η βελτίωση και η ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης είναι στο πρόγραμμα διακυβέρνησης ως προτεραιότητα σημειώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει αρκετές συναντήσεις υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να τεθούν οι βασικές αρχές.

Η Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης, Τέρψα Κωνσταντινίδου, συμπλήρωσε ότι μέσα στον στρατηγικό σχεδιασμό υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις όπως το “branding” της ανώτερης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, η παροχή υποτροφιών, η προώθηση της αριστείας και άλλα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Αναστασίου, είπε ότι «διαφάνεια και λογοδοσία είναι για εμάς δύο έννοιες στις οποίες δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, χωρίς καμία έκπτωση». Πρόσθεσε ότι η συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία είναι συνεχής και σε πολύ καλό σημείο.

O Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωάννης Γιαπιντζάκης, εξηγώντας τον λόγο που θα γίνει κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού είπε ότι τίθεται μια οροφή στην κρατική χορηγία και οι ανάγκες του Πανεπιστημίου είναι πολύ περισσότερες. Σημείωσε ότι τα ίδια έσοδα, το αποθεματικό του Πανεπιστημίου, έχουν εξαντληθεί.

Δήλωσε ακόμη ότι ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί λόγω του ότι υπάρχουν πολλοί εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως είναι τιμαριθμικά επιδόματα, ωφελήματα, συντάξεις, ποσά εφάπαξ, αναδρομικές εισφορές, νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, αύξηση λειτουργικών δαπανών κ.ά.

Αναφερόμενος στις φοιτητικές εστίες ο κ. Γιαπιντζάκης είπε ότι η πρώτη φάση των εστιών έγινε το 2004 και τα μετέπειτα έτη από το 2004 μέχρι το 2018 δόθηκε προτεραιότητα στις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολών και των τμημάτων που έχουν εργαστηριακά τμήματα. Επεσήμανε ότι όλες οι αποφάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου τυγχάνουν της έγκρισης της Πολιτείας. 

Έστειλε στην Επιτροπή υπόμνημα 170 σελίδων ο Πρύτανης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε μετά το τέλος της Επιτροπής ότι «όπως πάντα είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για να δώσουμε απαντήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν και τον προϋπολογισμό και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο, λογοδοτούμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ελεγχόμαστε και δίνουμε απαντήσεις για ό,τι μας ζητηθεί».

Ο κ. Χριστοφίδης δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο δίνει πάντοτε τεκμηριωμένες απαντήσεις και έδωσε στην Επιτροπή γραπτό υπόμνημα 170 σελίδων για τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους Βουλευτές την προηγούμενη βδομάδα. 

Πρόσθεσε ότι εκείνο που δεν μπορεί να είναι αποδεκτό είναι «να εκτοξεύονται ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί χρηματισμού», χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, και να θίγεται η αξιοπρέπεια και η υπόληψη των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε αυτές οι καταγγελίες να στοιχειοθετηθούν και να γίνει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία είμαστε εμείς», είπε ο κ. Χριστοφίδης. Αν δεν υπάρχουν όμως στοιχεία, συνέχισε, αυτό το πράγμα δεν είναι επιτρεπτό και δεν επιτρέπεται από ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση ευθύνης. 

Στα 91 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για 900 δωμάτια 

Ερωτηθείς για το ζήτημα των εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι οι εστίες θα προχωρήσουν επισημαίνοντας ότι «είναι το κύριο μέλημα του Πανεπιστημίου». Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για εξεύρεση χρηματοδότησης σημειώνοντας ότι έχει γίνει συνεννόηση με δύο μεγάλες τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για χρηματοδότηση κατά 50% του έργου εκάστη.

Σημείωσε ότι χρειάζεται να γίνουν και κάποιες επιπλέον διαβουλεύσεις και είπε ότι έχει υποβληθεί ο προϋπολογισμός στο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται η τοποθέτηση του Υπουργείου.

Ο κ. Χριστοφίδη είπε ότι «οι εστίες είναι εξαιρετικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου», εξηγώντας ότι « τις θεωρούμε ως στρατηγικό εργαλείο για την προσέλκυση και ξένων φοιτητών». Σημείωσε ότι η Β΄ φάση των εστιών προγραμματιζόταν να περιλαμβάνει 730 δωμάτια λόγω όμως της καθυστέρησης έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί έγκριση για 900 δωμάτια ώστε να καλυφθεί αυτός ο χαμένος χρόνος. Δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον στα 91 εκατομμύρια ευρώ και αυτό οφείλεται και στην αύξηση των δωματίων, αλλά κυρίως στην αύξηση του κατασκευαστικού κόστους.

Ερωτηθείς για το πότε θα είναι έτοιμες οι εστίες ο κ. Χριστοφίδης απάντησε ότι «αυτό εξαρτάται από το πότε θα πάρουμε το πράσινο φως και πότε θα ολοκληρωθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες». Δήλωσε ότι πρέπει οι διαδικασίες να είναι μεν αυστηρές αλλά τα χρονοδιαγράμματα να συντμηθούν και να υπάρχει καλύτερη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων.

Μιλώντας για τις αναφορές που έγιναν εντός της Επιτροπής για το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (ΙΕΚΚ/Cyprus Cancer Research Institute, CCRI) ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι πρόκειται για ένα ερευνητικό οργανισμό στον οποίο εμπλέκεται μεν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σημείωσε ότι στο συμβούλιο του Ινστιτούτου το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει με τέσσερις εκπροσώπους, οι δύο εκ των οποίων είναι οι δύο αντιπρυτάνεις.

Γίνεται διασύνδεση με την αγορά εργασίας 

Κληθείς να σχολιάσει τοποθετήσεις Βουλευτών εντός της Επιτροπής για διασύνδεση του Πανεπιστήμιου με την αγορά εργασίας και για ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας σχολών ή τμημάτων όπως είναι η σχολή ανθρωπιστικών σπουδών, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι η διασύνδεση με την αγορά εργασίας γίνεται και υπάρχει το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστήμιου μέσω του οποίου γίνεται η διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Πρόσθεσε ότι η αποστολή ενός δημόσιου πανεπιστήμιου δεν είναι μόνο για να ικανοποιεί την αγορά εργασίας, αλλά να ικανοποιεί και άλλες ανάγκες με συγκεκριμένα αντικείμενα.

«Για εμάς θα ήταν ανόητο το δημόσιο πανεπιστήμιο να μην έχει Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών, να μην έχει τμήμα Τουρκικών και Μεσοανατολικών σπουδών, να μην έχει τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδών. Μπορεί να μην είναι δημοφιλή αυτά τα τμήματα, αλλά είναι τμήματα που συνδέονται με την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την ταυτότητα μας και ούτε θέλουμε, ούτε επιτρέπεται να τα καταργήσουμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες αναφορικά με πρόθεση του Ιδρύματος Λεβέντη να κάνει έξωση στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας από το κτήριο της οδού Γλάδστωνος, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι δεν τίθεται θέμα έξωσης σημειώνοντας ότι «έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Λεβέντη. Το Ίδρυμα Λεβέντη είναι αιμοδότης του Πανεπιστημίου Κύπρου». Σημείωσε ότι δεν θα ήθελε να τοποθετηθεί περαιτέρω καθώς «είμαστε σε διαβουλεύσεις με το Ίδρυμα Λεβέντη».

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι δόθηκαν απαντήσεις εντός της Επιτροπής, λέγοντας ότι «χαιρόμαστε όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάνει βήματα προς τα εμπρός, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο ελκυστικός ως προορισμός».

Ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι χρειάζεται να ενταχθούν ελκυστικά προγράμματα όπως η δικανική λογιστική, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη ή τίτλοι σπουδών που δεν υπάρχουν όπως για καθηγητές φυσικής αγωγής.

Μιλώντας για τις φοιτητικές εστίες, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «επιτέλους πρέπει να αποκτήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου τις φοιτητικές εστίες. Θεωρούμε ότι από το 2018 έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος κάτι που σημαίνει επιπρόσθετο κόστος». Πρόσθεσε ότι από τα 45 εκατομμύρια ευρώ το κόστος έχει φτάσει στα 91 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για 900 εστίες. 

Σε ερώτηση για το εάν η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις που δόθηκαν από πλευράς Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Σαββίδης είπε ότι «έχουν δοθεί απαντήσεις που μας ικανοποιούν. Υπήρξαν και κάποιες απαντήσεις που δεν ήταν στο εύρος που θα θέλαμε εμείς να απαντηθούν και γι’ αυτό θα πραγματοποιηθεί συνεδρία την επόμενη βδομάδα για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, επανέλαβε τη θέση του ΔΗΣΥ ότι χρειάζεται αποφασιστικός και αποτελεσματικός εξορθολογισμός του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανώτατη εκπαίδευση και ειδικά για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Πρόσθεσε ότι η αύξηση των εσόδων και η μείωση της κρατικής χορηγίας μέσα και από συνέργειες των δημοσίων πανεπιστημίων, αλλά και νέα προγράμματα είναι απόλυτα αναγκαία. «Ως ΔΗΣΥ αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολυσέλιδη απάντηση στις πάρα πολλές ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Επιτροπής Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την περασμένη βδομάδα. «Έχουμε πάρει τέτοιες απαντήσεις, που εμάς τουλάχιστον ως ΑΚΕΛ, μας αφήνουν ικανοποιημένους ως προς το εύρος και την έκταση», είπε.

Υπέδειξε ότι στα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό που πρωτίστως απασχολεί το ΑΚΕΛ, είναι ο καταρτισμός ενός στρατηγικού σχεδιασμού από το κράτος, από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Οικονομικών και πρωτίστως με τα τρία δημόσια πανεπιστήμια του τόπου.

Επεσήμανε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας ο καταρτισμός του στρατηγικού σχεδιασμού «για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη κατάσταση και εικόνα στα πανεπιστήμιά μας, σε όλους τους κλάδους σπουδών που είναι αναγκαίοι για τον τόπο μας και είναι κομμάτι, ουσιαστικό, του χαρακτήρα των δημόσιων πανεπιστημίων να καλύψουν όλους τους κλάδους σπουδών για να μην αναγκάζονται εν έτη 2024, νέοι άνθρωποι, να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να φοιτήσουν σε συγκεκριμένους κλάδους». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι δυστυχώς, τόσο η κατάθεση του Πρύτανη, όσο και του Αντιπρύτανη δεν έδωσαν καμία απάντηση στα ερωτήματα που έθεσε την προηγούμενη εβδομάδα για την ασύγγνωστη ολιγωρία είκοσι χρόνων για την ανέγερση της Β’ φάσης των φοιτητικών εστιών. «Οι απαντήσεις τους ήταν επιφανειακές και λίγο ως πολύ μας είπαν ότι είχαν άλλες προτεραιότητες αυτή την εικοσαετία, με τη δημιουργία νέων σχολών, νέων κτιρίων αλλά για τη στέγαση των φοιτητών κανένας δεν το σκέφτηκε», είπε.

Ο κ. Τρυφωνίδης κάλεσε ξανά τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, μετά και την επιστολή του, να προχωρήσει στην αναγκαία έρευνα, γιατί για είκοσι και πλέον χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ αναπτυσσόταν, δεν ανεγέρθηκαν άλλες φοιτητικές εστίες πέραν των 208 που κτίστηκαν αρχικά, με αποτέλεσμα φοιτητές, γονείς, νοικοκυριά να αναγκάζονται να ενοικιάζουν σε πολύ ψηλές τιμές από ιδιώτες με όλα τα δυσβάσταχτα συνεπακόλουθα. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, δήλωσε ότι «για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, υπόδειγμα χρηστής διοίκησης και καταπολέμησης της διαφθοράς, αντίθετα κάθε χρόνο βυθίζει το πανεπιστήμιο στην παρακμή, στα χρέη, στην αύξηση των εξόδων, στις σπατάλες, παντού». Αυτό που γίνεται σήμερα είναι κραιπάλη, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους σημειώνοντας ότι «βυθίζεται, καταρρέει οικονομικά και θα έρθει η ώρα που το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει πρόβλημα να επιβιώσει». 

Πρόσθεσε ότι τα οδοιπορικά, τα δικηγορικά και τα έξοδα καθαριότητας έχουν όλα εκτοξευθεί προς τα πάνω, σημειώνοντας ότι είναι αδιανόητο να λέει το Πανεπιστήμιο ότι θα πληρώνει δύο εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για καθαριότητα. Ζήτησε όπως δημιουργηθεί ειδική ομάδα ανακριτών στο Πανεπιστήμιο «για να ψάξει όλα τα σκάνδαλα» και όπου βρεθούν ποινικά αδικήματα να πάρουν το δρόμο της Δικαιοσύνης. 

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα συνεχιστεί και την επόμενη βδομάδα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Φρένο ΥΠΟΙΚ για συμπλ. προϋπολογισμό UCY 

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2024 Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους €5.099.590 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Αυξημένος κατά 1 εκατομμύριο ευρώ ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το 2024

Αυξημένος κατά 1 εκατομμύριο ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) για το 2024 όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού όπου έγινε συζήτηση επί της αρχή του προϋπολογισμού. 

Μιλώντας για τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ, μετά την συνεδρία της Επιτροπής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι ο υψηλότερος από το 2011. Υπέδειξε ότι είναι αυξημένος κατά 1 εκατομμύριο ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι, χαιρετίζοντας την απόφαση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ φτάνοντας έτσι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. 

Σημείωσε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στον ίδιο τον Οργανισμό να αναπτύξει περισσότερα προγράμματα, να δώσει περισσότερες χρηματοδοτήσεις στα διάφορα συμβούλια και οργανώσεις νεολαίας προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις. «Ευελπιστούμε να δούμε επιτέλους τον ΟΝΕΚ και σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι για παράδειγμα το διαμέρισμα της Πόλης Χρυσοχούς», κατέληξε ο κ. Σαββίδης. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ είναι αυξημένος με υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής που ολοκληρώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια και με δράσεις σε όλη την Κύπρο. «Ως ΔΗΣΥ υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες», κατέληξε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, δήλωσε από πλευράς του ότι ο προϋπολογισμός «δεν ανταποκρίνεται, για ακόμα μια φορά, έστω και αν παρουσιάζεται λίγο αυξημένος, στις πραγματικές ανάγκες των οργανωμένων συνόλων νεολαίας και της νέας γενιάς του τόπου». 

«Για ακόμα μια φορά ψέξαμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για να στηρίξει τον ημικρατικό οργανισμό για τη νέα γενιά με τέτοιο τρόπο που να αναπτυχθεί και να μην παραμένει στάσιμος στα ίδια προγράμματα και στις ίδιες υπηρεσίες που προσφέρει στη νέα γενιά του τόπου», σημείωσε.

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου, ώστε οι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνταν σε ιδιωτικά σχολεία πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό τροποποίηση νόμου να μη χρειάζεται να κατέχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα με τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη διδασκαλία τους στο γνωστικό αντικείμενο που ήδη διδάσκουν.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα