Επιτροπή Υγείας: Κρατική ιδρυματική φροντίδα ηλικιωμένων και αναθεώρηση διατάξεων ΓεΣΥ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/10/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Κρατική ιδρυματική φροντίδα για ηλικιωμένους 

H Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το καθεστώς λειτουργίας των κρατικών ιδρυμάτων και η κρατική ιδρυματική φροντίδα για ηλικιωμένους. Οι Βουλευτές/Βουλεύτριες διαπιστώνουν κενά και αδυναμίες στη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων φιλοξενίας ηλικιωμένων, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενο κλείσιμό τους. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι το κράτος διατηρεί μόνο τρεις κρατικές στέγες ηλικιωμένων, μία στη Λάρνακα, μία στη Λεμεσό και μία στην Πάφο, σημειώνοντας ότι οι δύο από αυτές, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, από πλευράς εγκαταστάσεων. 

«Δυστυχώς αυτές οι στέγες δεν δέχονται νέες αιτήσεις, για να πάρουν φτωχούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε σε ιδιωτικές στέγες», είπε ο κ. Σαββίδης. Πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να υπήρχε συμβουλευτικό σώμα για τη λειτουργία των χώρων αυτών, σημείωσε, όμως, ότι από το 2017 το κράτος ακόμα προσπαθεί να ορίσει αυτό το σώμα, ενώ δεν έχουν γίνει προσλήψεις νέου προσωπικού από το 2010. 

«Πάμε απλά στο κλείσιμο, που θα διοχετεύσει τον κόσμο από τις κρατικές στέγες στις ιδιωτικές», κατέληξε ο κ. Σαββίδης, προσθέτοντας ότι, ελλείψει κατάλληλων χώρων φιλοξενίας ηλικιωμένων, οι παθολογικές κλινικές στα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν πάρει τον ρόλο αυτό. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του.  

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

(α) Εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε να προσδοθούν επιμέρους αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.    

(β) Παροχή δυνατότητας έκδοσης Κανονισμών από τον Επίτροπο Εποπτείας, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, για θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

(γ) Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας των ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της Δημοκρατίας, προς άρση της υφιστάμενης διάκρισης στην οποία υπόκεινται, δεδομένου ότι οι ίδιοι καταβάλλουν εισφορές χωρίς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες υγείας.  

Σύμφωνα με του εισηγητές της, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Εξαιρετικής σημασίας οι εστίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυξημένος κατά 1 εκατ. ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση

Νομικών

Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 21/02/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τμήμα Φυλακών. Εκσυγχρονισμός και υπερπληθυσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων του Αν. Διευθ. Φυλακών Τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων του παρουσίασε ο νέος Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Χάρης Φιλιππίδης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από επίσκεψη της