Επιτροπή Θεσμών: Πρόταση νόμου για δικαστικό έλεγχο κομμάτων και νομοσχέδιο για lobbying

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/11/2021, εξέτασε τo νομοσχέδιο και την πρόταση νόμου που προνοούν:

  • Την μη συμπερίληψη σε δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων πολιτικού κόμματος οι οποίες προβλέπονται στις πρόνοιες του καταστατικού του.
  • Την εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων (lobbying).

Αναλυτικά το νομοσχέδιο και η πρόταση νόμου:

Ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων πολιτικού κόμματος οι οποίες προβλέπονται στις πρόνοιες του καταστατικού του να μην υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, των οποίων η δημοκρατική αρχή και η αρχή της αυτονομίας κατοχυρώνονται στο καταστατικό λειτουργίας τους, να καθίστανται σεβαστές οι αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων, καθώς και να αποτρέπονται φαινόμενα καταστρατήγησης, προσβολής ή/και αναστολής της εφαρμογής των αποφάσεών τους.

Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων Και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, με απώτερο στόχο την αποτροπή δημιουργίας συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς. Επίσης ρυθμίζονται θέματα όπως το ασυμβίβαστο Αξιωματούχων, μελών κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχου με την ιδιότητα προσώπων που μπορούν να εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει από την ημέρα που τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους ώστε να μπορούν να εμπλακούν στις διαδικασίες αυτές ως εγγεγραμμένα πρόσωπα στο προβλεπόμενο από το νομοσχέδιο Μητρώο.

Δηλώσεις

Στη Νομική Υπηρεσία η πρόταση νόμου Σιζόπουλου για δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων των κομμάτων

Παράταση στη συζήτηση της πρότασης νόμου του Μαρίνου Σιζόπουλου για να εξαιρούνται από τον δικαστικό έλεγχο οι πολιτικές αποφάσεις των κομμάτων, που βασίζονται στις πρόνοιες του Καταστατικού τους, έδωσε σήμερα η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.

Όπως λέχθηκε εντός της Επιτροπής, η Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησαν χρόνο για να τοποθετηθούν και θα επανέλθει το θέμα στην επόμενη συνεδρία της επιτροπής.

Η μη κατάληξη στην Πρόταση Νόμου δεν αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις διαδικασίες στην ΕΔΕΚ, ο Πρόεδρος της οποίας Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε πως το κατά πόσον θα ακυρωθεί το Συνέδριο της Κυριακής θα αποφασιστεί μετά από διαβούλευση με τους νομικούς συμβούλους του κόμματος.

Μιλώντας μετά τη συνεδρία και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Πρόταση Νόμου που υπέβαλε, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως αυτή αποσκοπεί στο να επαναφέρει μια πρόνοια που υπήρχε στη νομοθεσία όπως ψηφίστηκε το 2012 και η οποία προνοεί όπως αποφάσεις των κομμάτων που λαμβάνονται από τα συλλογικά τους όργανα στη βάση των προνοιών του Καταστατικού τους, να μην τίθενται υπό τον έλεγχο των Δικαστηρίων.

Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που δεν έχει κριθεί από το Δικαστήριο ως παράνομη ενδεχομένως η συγκεκριμένη πρόνοια του Καταστατικού, θα δημιουργούνταν συνεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία των κομμάτων και θα επιδεινωνόταν η απαξίωση των πολιτών απέναντι στα κόμματα.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε πως η Greco στην εισήγηση που είχε κάνει περιοριζόταν στο να υπάρχει διαφάνεια στις αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά των κομμάτων και σε αυτό «είμαστε απόλυτα σύμφωνοι πως πρέπει να υπάρχει ισχυρός έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων σε όλες τις διαστάσεις».

Είπε πως η ΕΔΕΚ δεν έχει διαστάσει να ζητήσει από την Ελεγκτική Υπηρεσία, οι οικονομικοί έλεγχοι να γίνονται όχι μόνο στη βάση της κρατικής χορηγίας αλλά ακόμα και στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων του κόμματος. «Ναι οικονομική διαφάνεια, ναι ισχυρός έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων των κομμάτων, αλλά από την άλλη πλευρά και προστασία των κομμάτων για να μπορούν να λειτουργούν στη βάση του Καταστατικού τους με δημοκρατικό και διαφανή τρόπο», τόνισε, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να δίνεται η ευκαιρία σε άτομα με αλλότρια συμφέροντα να δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των κομμάτων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την συνταγματικότητα της Πρότασης Νόμου είπε πως δεν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας και διερωτήθηκε αν ήταν αντισυνταγματική γιατί έγινε αποδεκτή από το 2012 ως το 2015, σημειώνοντας πως τότε αφαιρέθηκε για να γίνει εναρμόνιση με τις υποδείξεις της GRECO, οι οποίες ωστόσο αφορούσαν τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και σε αποφάσεις που έχουν σχέση με τα οικονομικά και όχι με το σύνολο των πολιτικών αποφάσεων των κομμάτων.

Ερωτηθείς πώς θα διαχειριστεί το νέο διάταγμα και αν θα προχωρήσει με την ακύρωση του Συνεδρίου της ΕΔΕΚ την Κυριακή, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαβούλευση που θα έχουν με τους νομικούς συμβούλους του κόμματος. Όπως είπε το να έχουμε μέσα σε 20 μέρες, τέσσερα διαφορετικά διατάγματα για να αποτραπούν δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες και κυρίως εκλογικές διαδικασίες, είναι το αποτέλεσμα της εκλογικής συντριβής την οποία είχαν κάποιοι στις επαρχιακές συνδιασκέψεις που προηγήθηκαν. Πρόσθεσε πως «μπροστά στο φάσμα να έχουν και μια τελική εκλογική συντριβή στο τακτικό Συνέδριο του σώματος, αντί να αποδεχτούν την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση των μελών της ΕΔΕΚ, προτιμούν να καταφεύγουν στην Αστυνομία, στα Δικαστήρια θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο ξεφτιλίζουν το κόμμα. Δεν ξεφτιλίζουν το κόμμα, ξεφτιλίζουν τον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα επηρεάσει τις διαδικασίες στην ΕΔΕΚ η ψήφιση ή η απόρριψη από την Ολομέλεια η της πρότασης Νόμου, ο κ. Σιζόπουλος απάντησε αρνητικά. Απ΄ εκεί και πέρα, συνέχισε, η πρόταση αποσκοπεί να προλάβει το μέλλον και είναι αυτό που πρέπει να αντιληφθούν και τα υπόλοιπα κόμματα και να ενισχύσουν τη διαφάνεια ως προς τον οικονομικό έλεγχο αλλά να προστατεύσουν τους κομματικούς θεσμούς στη βάση των προνοιών του Καταστατικού τους.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Νομοσχέδιο για lobbying

Σε ότι αφορά την νομοθεσία για το lobbying, η συζήτηση συνεχίστηκε με αρκετές επιφυλάξεις λόγω του ότι προϋπόθεση για ψήφηση του εν λόγω νομοσχεδίου αποτελεί η ψήφηση του νομοσχεδίου για σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Όπως αναφέρθηκε εντός της Επιτροπής, δεν θα ήταν δόκιμο να προχωρήσει η συζήτηση και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, χωρίς πρώτα να τελεσφόρηση η συζήτηση του νομοσχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία αναμένεται να τελειώσει περί τα τέλη του Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων