Επιτροπή Προσφύγων: Αλλαγές στο v/σ για τιτλοποιήσεις προσφυγικών οικιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς κανονισμοί 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) στις περιπτώσεις παραχώρησης Σύμβασης Μίσθωσης από τη Κυπριακή Δημοκρατία, σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, για το τμήμα της οικιστικής μονάδας που βρίσκεται μερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας, η Σύμβαση Μίσθωση να παραχωρείται με κριτήριο το χρόνο θανάτου τους κι κατά πόσο η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα ευρίσκεται σε Κυβερνητικό Οικισμό ή σε Συνοικισμό Αυτοστέγασης,  

(β) να επιτραπεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης προσώπων συνεπεία της τουρκικής εισβολής και μέχρι το 1980 τα οποία θεωρούνται δικαιούχοι με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμου, παρά το ότι η κρατική γη στην οποία έχουν ανεγερθεί οι οικιστικές μονάδες δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κυβερνητικοί οικισμοί ή συνοικισμοί αυτοστέγασης και 

(γ) η απόκτηση ιδιόκτητης οικίας από κάτοχο τουρκοκυπριακής οικίας να μην αποτελεί αιτία τερματισμού της κατοχής της εν λόγω τουρκοκυπριακής οικίας. 

Αλλαγές στο v/σ για τιτλοποιήσεις προσφυγικών οικιών  

Πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις καλοκαιρινές διακοπές θέλει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων να ολοκληρωθεί η ψήφιση νομοσχεδίων, που αφορούν σε τιτλοποιήσεις οικιών σε συνοικισμούς προσφυγικούς ή αυτοστέγασης, καθώς και οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες και δεν έχουν τιτλοποιηθεί. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Κέττηρος, κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την κυβερνητική πλευρά σε κάποια ζητήματα, σημείωσε όμως ότι στόχος είναι, όπου δεν βρεθούν συγκλίσεις, να οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας προς ψήφιση. 

Τα ζητήματα στα οποία εξέφρασε επιφυλάξεις η κυβερνητική πλευρά, κατά την έναρξη της κατ’ άρθρο συζήτησης στην Επιτροπής, σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, αφορούν στο δικαίωμα τιτλοποίησης για μικρές κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί στις ελεύθερες περιοχές σε εγκλωβισμένους, καθώς επίσης και στην πρόνοια για πάροδο πέντε ετών μετά την τιτλοποίηση, προκειμένου να έχουν οι ιδιοκτήτες το δικαίωμα να πωλήσουν το ακίνητο, αλλά και στην πρόνοια για ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δικαιούχος διαμένει στην κατοικία. Επίσης, ζήτημα ανέκυψε και σχετικά με την τιτλοποίηση οικοπέδων σε χαλίτικη γη, στα οποία δε ανεγέρθηκαν κατοικίες. 

Αναφορικά με τις κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε εγκλωβισμένους σε προσφυγικούς οικισμούς στις ελεύθερες περιοχές, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι θα πρέπει να παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικά μίσθωσης. Διευκρίνισε, δε, ότι πρόκειται για μικρές κατοικίες ενός υπνοδωματίου, που θα πρέπει να παραχωρηθούν στους εγκλωβισμένους ως αντιστάθμισμα και αναγνώριση όσων υφίστανται, διαβιώντας στις κατεχόμενες περιοχές. 

Όσον αφορά την πρόνοια για πάροδο πέντε χρόνων πριν ο εκτοπισμένος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή πωλήσει το ακίνητο, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι αυτή θα διαγραφεί από το κείμενο του νόμου, μετά από παρέμβαση της Επιτροπής. Επίσης, όσον αφορά την πρόνοια για επιτόπιους ελέγχους, ώστε να εκδοθεί τίτλος ή πιστοποιητικό, αφού διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος διαμένει στην κατοικία, είπε ότι και αυτή θα διαγραφεί, επισημαίνοντας ότι ένας εκτοπισμένος μπορεί να μη βρίσκεται στην κατοικία στην οποία διέμενε από τη δεκαετία του ’70, είτε γιατί έχει αρρωστήσει, είτε γιατί είναι σε οίκο ευγηρίας, είτε γιατί διαμένει με τα παιδιά του. 

«Θα ρυθμίσουμε, επίσης, το ζήτημα που αφορά μικρές παρεμβάσεις εντός του τεμαχίου σε συνοικισμούς αυτοστέγασης ή σε κυβερνητικούς συνοικισμούς», είπε ο κ. Κέττηρος, εξηγώντας ότι θα προχωρά η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικών μίσθωσης σε τέτοιες περιπτώσεις, με σημείωση, χωρίς να νομιμοποιούνται οι παρεμβάσεις, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν πεζοδρόμια, χώρους πρασίνου ή άλλη ιδιωτική περιουσία. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε και στο ζήτημα που αφορά σε χαλίτικα γη. «Σε κάποιες περιπτώσεις, γύρω στις 40, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Εσωτερικών είχαν υποδείξει τη δεκαετία του ’70 χαλίτικη γη για ανέγερση κατοικιών από εκτοπισμένους, όπως επειδή δεν χαρακτηρίστηκαν αυτές οι κατοικίες ως συνοικισμός, το κράτος δεν παραχωρεί τίτλους ιδιοκτησίας. 

Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος «επιμένει μέχρι σήμερα ότι δεν συναινεί στην πρόταση νόμου που καταθέσαμε ως ΑΚΕΛ, για να τους παραχωρήσει τίτλους ιδιοκτησίας», ανέφερε ο κ. Κέττηρος. Πρόσθεσε ότι «το κράτος παραχώρησε γη, για να πάρει κατοικίες πίσω», λέγοντας ότι οι κατοικίες αυτές βρίσκονται σήμερα σε περιοχές που θεωρούνται «φιλέτα» γης, φέρνοντας ως παράδειγμα την περιοχή του Παρισινού και την περιοχή πίσω από το Υπουργείο Παιδείας. 

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Κέττρος σημείωσε ότι με το εν λόγω πακέτο νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, ρυθμίζεται ένα ζήτημα που αφορά τους αποβιώσαντες πριν το 2006, εκεί δηλαδή που δεν είχε γίνει πρόβλεψη για την κληρονομική διαδοχή. «Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την κυβέρνηση προβλέπει όσα προέβλεπε και η δική μας πρόταση νόμου, η οποία αναπέμφθηκε από τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Είπε ότι η έναρξη της κατ’ άρθρο συζήτησης δεν προχώρησε όσο γρήγορα περίμενε, λόγω των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν από πλευράς κυβέρνησης. «Εκεί που υπάρχουν δυσκολίες και επιφυλάξεις, υπάρχει η δημοκρατία και θα παρέμβει η Βουλή, εκεί που συγκεντρώνεται πλειοψηφία να ψηφιστούν και να αλλάξουν συγκεκριμένα πράγματα», σημείωσε ο κ. Κέττηρος. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω