Επιτροπή Περιβάλλοντος: Μετεγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου, πλαστικές σακούλες και εκπομπή αερίων από απόβλητα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 8/12/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που προνοούν:

  • Τη μείωση της κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.
  • Τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018 ώστε ο καθορισμός τελών για:

(α) τον χειρισμό της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων και

(β) τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων, να γίνεται με την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντί με Κανονισμούς όπως προβλέπεται τώρα.

Η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την έκδοση Κανονισμών, είναι χρονοβόρα και, αν εφαρμοστεί, μέχρι να ολοκληρωθεί θα πρέπει τα τέλη να αναθεωρηθούν με αποτέλεσμα μόλις εκδοθούν οι εν λόγω Κανονισμοί θα προκύψει ανάγκη για τροποποίηση τους.

Αντίθετα, η διαδικασία καθορισμού τελών για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων με την έκδοση Διατάγματος, είναι πιο ευέλικτη καθώς μπορούν να γίνονται εύκολα και γρήγορα αναπροσαρμογές στα τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη αυτά θα βασίζονται στο πραγματικό κόστος διεξαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα που θα γίνονται μέσω της προκήρυξης προσφορών για αγορά υπηρεσιών από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δηλώσεις:

Η μετακίνηση ασφαλτικών εργοστασίων σε Μιτσερό, Καλαβασό και Κόσιη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται, τέθηκαν την Τετάρτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επικεντρώθηκε στην μετακίνηση των ασφαλτικών εργοστασίων στις περιοχές Μιτσερού, Καλαβασού και Κόσιης.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε πως «τα εργοστάσια ασφάλτου, τα οποία βρίσκονται στο Δάλι και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους πρέπει να φύγουν από την περιοχή», ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν μπορούν να μεταφερθούν στην περιοχή Μιτσερού, μια περιοχή ήδη βεβαρυμμένη από λατομεία, μονάδες σφαγής ζώων και πολλά άλλα».

«Ακούσαμε σήμερα τους επιστήμονες με σαφήνεια να δηλώνουν ότι δεν ενδείκνυται μετακίνηση εργοστασίου στην περιοχή Μιτσερού», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε «το πραγματικό δίλημμα, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, το περιβάλλον, τον τόπο μας, είναι να φύγουν από κοντά από κατοικημένες περιοχές, από εκεί που δημιουργούν πρόβλημα και στους κατοίκους και στο περιβάλλον κι έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να υποδείξει χώρο που δεν θα δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπινες ζωές».

Τόνισε πως «δεν είναι λύση να ξεφορτωθούμε το πρόβλημα από τον ένα τόπο και να το φορτώσουμε στον άλλο τόπο», για να συμπληρώσει πως «αυτή είναι και η άποψη των επιστημόνων».

«Λυπούμαι», κατέληξε, «να παρατηρήσω ότι εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση έχει αποτύχει να υποδείξει ένα χώρο ο οποίος ούτε ανθρώπινες ζωές θα απειλεί ούτε το περιβάλλον».

Η ΟΠΟΚ για την μετεγκατάσταση των ασφαλτικών στο Δάλι και στο Τσέρι

Την αντίθεσή της στη μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, σε περιοχές με σημαντικές αθροιστικές και σωρευτικές επιπτώσεις, χωρίς την εκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και την αξιολόγηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εξέφρασε η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ).

Σε δελτίο Τύπου αναφορικά με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα τη διαδικασία επιλογής χώρων μετεγκατάστασης των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στους Δήμους Ιδαλίου και Τσερίου, η ΟΠΟΚ σημειώνει ότι οι μονάδες αυτές «πρέπει να μετεγκατασταθούν το συντομότερο δυνατό, καθότι χωροθετούνται σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και σχολική μονάδα».

Σημειώνει ακόμη ότι οι περιοχές μετεγκατάστασης των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος θα πρέπει να χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 – 2,5 χιλιομέτρων από τα καθορισμένα όρια ανάπτυξης και τις υφιστάμενες οικιστικές ζώνες των παρακείμενων κοινοτήτων / δήμων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η χωροθέτηση πλησίον οικιστικών περιοχών και να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι χρήσεις γης μίας περιοχής ή/και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

«Η πάγια θέση της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) είναι ότι θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί η μεμονωμένη και αποσπασματική αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος σε διάφορες περιοχές, μέσω της εκπόνησης ενός Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της υποβολής του σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» αναφέρει.

Προσθέτει επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο, έπρεπε να εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές και να αιτιολογηθούν οι λύσεις επαναχωροθέτησης, να αξιολογηθούν ενιαία και ολοκληρωμένα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα, όπως γειτνίαση των περιοχών μετεγκατάστασης με οικιστικές ζώνες και τοπικές κοινότητες, επηρεασμός παρακείμενων χρήσεων γης και πρόκληση περαιτέρω σωρευτικών επιπτώσεων σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές (π.χ. από μεταλλευτικές, λατομικές, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και άλλες αναπτύξεις).

Παράλληλα, ο ΟΠΟΚ επισημαίνει ότι οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν βαρύ μαζούτ (Heavy Fuel Oil – HFO) και μηχανέλαια, ως καύσιμη ύλη, καθότι απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα επικίνδυνους ρύπους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, μεταξύ των οποίων νιτρικά οξέα, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. «Οι συγκεκριμένες καύσιμες ύλες συνιστούν μία πολύ σοβαρή περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση για τις περιοχές χωροθέτησης τους και τους κατοίκους των παρακείμενων οικισμών» συμπληρώνει.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων