Επιτροπή Περιβάλλοντος: Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας Πάνω Πλατρών, διαχείριση αποβλήτων και ελαστικά περιοχής Βασιλικού

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/06/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην κοινότητα Πάνω Πλατρών και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην κοινότητα Πάνω Πλατρών και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σχετικά με τα σημαντικότερα ευρήματα που καταγράφονται στην Ειδική Έκθεση αρ. ΠΕ/01/2022 – Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης στην κοινότητα Πάνω Πλατρών, εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος Κούρη, η οποία ετοιμάστηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής στο πλαίσιο της συνεδρίας της στις 6 Οκτωβρίου 2021 αναφορικά με την εξέταση των διαδικασιών της γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή και της έκδοσης της πολεοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Αρχή της υπό αναφορά ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στις γενικές συστάσεις της υπό εξέταση έκθεσης τονίζεται ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης της εν λόγω αίτησης απαιτείται όπως ληφθούν υπόψη οι έκνομες κατασκευαστικές εργασίες του έργου, καθώς και οι ενδεχόμενες συσσωρευτικές επιπτώσεις ρύπανσης στον ταμιευτήρα ύδρευσης του φράγματος Κούρη και στο περιβάλλον.

Ακολούθως η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Παράνομες εργασίες για ανάπτυξη στις Πάνω Πλάτρες

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης, σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ».

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών στην επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση τους, καθώς και η επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών στην επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η ορθότερη εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με τα άρθρα 5(4), 7(6), 7(7), 8(3), 9 και 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, μετά από Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 23.9.2021. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τα πιο πάνω άρθρα της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 κατά τρόπο σύμμορφο.

Η Επιτροπή διαβουλεύθηκε επί της τροπολογίας που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, και Νίκο Κέττηρο, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνα Νικολάου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, η υπό αναφορά τροπολογία αφορά τη διαγραφή της επέκτασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να παραμείνει στα πέντε (5) έτη.

Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Έκτακτη συνεδρία της 24 Ιουνίου για το θέμα της διαχείρισης ελαστικών, αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τη διεξαγωγή έκτακτης συνεδρίας, στις 24 Ιουνίου, για το θέμα της διαχείρισης ελαστικών, με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στον χώρο διαχείρισης ελαστικών στην περιοχή του Βασιλικού, αποφάσισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Νίκος Κέττηρος, ανέφερε ότι ύστερα από την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή του βασιλικού η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής οφείλει να εξετάσει με κάθε προσοχή το θέμα, το οποίο επιφέρει ζητήματα περιβαλλοντικά, οικονομικά, με άμεσες συνέπειες στα θέματα υγείας και ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όπως δήλωσε, «η πυρκαγιά στον χώρο διαχείρισης ελαστικών στην περιοχή Βασιλικού, με όλες τις καταστροφικές συνέπειές της, ανέδειξε για ακόμα μια φορά την ανεπάρκεια και την προχειρότητα που επιδεικνύει η Κυβέρνηση στη διαχείριση των αποβλήτων», για να προσθέσει πως «δεν είναι  πρώτη φορά, που παρατηρούνται τέτοιου είδους ατυχήματα, σε χώρους διαχείρισης ελαστικών».

«Πρέπει να πω», πρόσθεσε, «ότι εισπράττονται εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση των ελαστικών, η οποία διαχείριση δεν θα γίνει πλέον, αφού τα ελαστικά έχουν καεί».

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, «η διαχείριση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους διέπεται από κοινοτικές οδηγίες και εθνικές νομοθεσίες, έτσι ώστε να προλαμβάνονται και να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ειδικότερα δε, στα επιφανειακά ύδατα, το έδαφος την ατμόσφαιρα και την υγεία του ανθρώπου».

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία έχουν κληθεί να παραστούν όλα τα αρμόδια Υπουργεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, ώστε να δοθούν απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, ανέφερε ότι στη συνεδρία θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, το θέμα της μόλυνσης από την καύση των ελαστικών, το θέμα της καύσης, καθώς επίσης θα εξεταστεί γιατί δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ο Πυροσβεστικός Σταθμός, που όπως είπε, «έπρεπε να είναι έργο προτεραιότητας και έπρεπε να παραδοθεί από το 2019, ενώ είμαστε στο 2022 και δεν έχει γίνει ακόμα κάτι».

Επιπλέον, είπε ότι θα συζητηθεί παράλληλα το θέμα των εκπομπών των ρύπων, που εκπέμπουν τα φουγάρα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, τα οποία πρόσθεσε «εδώ και μεγάλο διάστημα εκπέμπουν και η ΑΗΚ δεν έχει δώσει τις σχετικές μετρήσεις, οι οποίες καταγράφουν τη ζημιά που προκαλούν στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων και στο περιβάλλον».

Εξάλλου, ο κ. Ορφανίδης ανέφερε ότι από το 2017 έχει ζητήσει με επιστολή του την τοποθέτηση όλων των υπηρεσιών, σχετικά με τη μετακίνηση των ελαστικών στην περιοχή Ιδαλίου, για να σημειώσει ότι από το 2017 δεν έχει λάβει δυστυχώς καμιά απάντηση.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα