Επιτροπή Παιδείας: Εκμάθηση αγγλικών, Κ.Ι.Ε., ιδιωτικές σχολές και φροντιστήρια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/04/2022, άρχισε τη συζήτηση επί μέρους θεμάτων, μέσω των οποίων εξετάστηκε:

(α) η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία,

(β) το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης,

(γ) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής και

(δ) η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για τη χρήση υποστατικών ως ιδιωτικών φροντιστηρίων και η αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας εξέφρασε ικανοποίηση για τη διαβούλευση που διενεργείται από το Υπουργείο Παιδείας για την ετοιμασία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των σχολών χορού και τα ωδεία.

Πρόσθεσε πως η Επιτροπή Παιδείας αναμένει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τη χαρτογράφηση που γίνεται με στόχο να συμβάλει δημιουργικά για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά την πολεοδομική αδειοδότηση των ιδιωτικών φροντιστηρίων ο κ. Κάρουλλας είπε πως αποτελεί μείζον θέμα. Χαιρέτισε την ενημέρωση της Επιτροπής Παιδείας ότι το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει επιστολή με εξειδικευμένη ανάλυση προς τις αρμόδιες αρχές για να δοθεί προτεραιότητα για πολεοδομικές άδειες ή πιστοποιητικά τελικής έγκρισης. Περαιτέρω δήλωσε ότι ο χρόνος των θερινών διακοπών πρέπει να αξιοποιηθεί από τις αρχές αδειοδότησης για να προωθήσουν τις αδειοδοτήσεις και να εντείνουν τους ελέγχους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πολεοδομική άδεια. Τόνισε ότι η Επιτροπή Παιδείας δεν θα δώσει άλλη παράταση, αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια και η υγεία στα ιδιωτικά φροντιστήρια δεν πρέπει να τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, αφού ανέφερε ότι τα ωδεία και οι σχολές χορού αποτελούν σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής δράσης του τόπου, πρόσθεσε πως η απουσία νομικού πλαισίου που να διέπει τη λειτουργία τους, οδήγησε στην διαπιστωθείσα πλήρη, σχεδόν, αυθαιρεσία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ διευκρίνισε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία ρυθμίζει τη λειτουργία σχολών χορού, σύγχρονου και κλασσικού μπαλέτου και χορού jazz, που δεν εφαρμόζεται επειδή δεν ποτέ δεν έχει διοριστεί η συμβουλευτική επιτροπή που προβλέπει η νομοθεσία.

Είπε επίσης ότι ως αποτέλεσμα της δημιουργηθείσας κατάστασης είναι η ανομοιογένεια στον συντελεστή ΦΠΑ που καταβάλλεται, στο θέμα προσόντων αυτών που διδάσκουν και των πιστοποιητικών φοίτησης που δίδονται και σειρά άλλων θεμάτων που επηρεάζουν χιλιάδες παιδιά.

Ο κ. Χριστοφίδης είπε πως στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η Επιτροπή Παιδείας έθεσε στο Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου να επανέλθει στην Επιτροπή Παιδείας με συνολική νομοθετική πρόταση, η οποία να ρυθμίζει αποτελεσματικά όλα αυτά τα ζητήματα. Συμπλήρωσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Χριστοφίδης είπε πως υπάρχει ζήτημα με την αναγνώριση των πιστοποιητικών, όπως και των απαιτούμενων προσόντων των εκπαιδευτών -δασκάλων για νομικά έγκυρη σχολή. Ανέφερε επίσης ότι ενδεχομένως να τίθεται κα θέματα ασφάλειας των παιδιών, αφού στην απουσία νομικού πλαισίου δεν διενεργούνται και οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης αναφέρθηκε στην ενημέρωση της Επιτροπής Παιδείας για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία, λέγοντας ότι για πολλοστή φορά διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης του μαθήματος των αγγλικών σε επίπεδο Β1 για να παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να διεκδικούν θέσεις σε σχολές και πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πρόσθεσε πως περαιτέρω η ενίσχυση του μαθήματος αυτού επιβάλλεται και για την αισθητή μείωση της αναγκαιότητας εκμάθησης της αγγλικής εκτός των δημοσίων σχολείων.

Αναφορικά με την ενημέρωση της Επιτροπής Παιδείας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ ανέφερε ότι επανέλαβαν ότι θα πρέπει να υπογραφούν ιδιωτικές συμβάσεις με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα ΚΙΕ ώστε να είναι κατοχυρωμένοι και να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι και να αναγνωριστεί η εκπαιδευτική τους εμπειρία για σκοπούς διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολών χορού και των ωδείων, ο κ. Τρυφωνίδης είπε πως πρέπει να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και να συσταθεί αρμόδια επιτροπή ελέγχου των εγκαταστάσεων των σχολών αυτών και για τα προσόντα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτές.

Σε σχέση με τη συζήτηση που διεξήχθη για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για τη χρήση υποστατικών ως ιδιωτικών φροντιστηρίων και την αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Είπε τέλος ότι η Επιτροπή Παιδείας ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας να καταθέσει στην Επιτροπή τη λίστα με τα 100 περίπου φροντιστήρια, που δεν έχουν καν την αρχική πολεοδομική άδεια.

Είπε τέλος πως είναι καθολική απαίτηση η εκπαίδευση των παιδιών να γίνεται σε περιβάλλον ασφάλειας και υγείας και από προσοντούχους εκπαιδευτικούς.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης