Επιτροπή Περιβάλλοντος: Διαχείριση δημοτικών αποβλήτων και ρύθμιση συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/04/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ.) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων, με στόχο  την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με την ελάχιστη δυνατή οχληρία, καθώς και την επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης, που είχε καθοριστεί στο 70% των αποβλήτων, κατά βάρος, μέχρι το 2020.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε σχέση με τις πρόνοιες αυτών σε επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή συζήτησε επί της αρχής τους πιο πάνω κανονισμούς, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων.

Σκοπός των υπό αναφορά Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης, σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ».

Λόγω του ότι στο πλαίσιο της συζήτησης διαφάνηκε η ανάγκη για περαιτέρω διαβούλευση επί ορισμένων ρυθμίσεων που προβλέπονται στους υπό αναφορά Κανονισμούς και/ή θεμάτων που χρήζουν ειδικής ρύθμισης, όπως η στήριξη των ορεινών κοινοτήτων και άλλων απομακρυσμένων περιοχών, η επέκταση της μεταβατικής περιόδου της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της σχετικής πρόνοιας για εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι περίμεναν τη κατάθεση των Κανονισμών στην Επιτροπή ώστε να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των τοπικών αρχών διοίκησης για την διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων.

«Μας προβληματίζει, αν με τη νομοθεσία αυτή οι πολίτες, θα επιβαρυνθούν, αρχικά, αλλά δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει με την ακρίβεια, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπους να μην επιτρέψουμε επιπρόσθετα βάρη στους καταναλωτές», είπε.

«Το πιο σημαντικό για εμάς, είναι να δοθεί έμφαση στην περιβαλλοντική συνείδηση και όχι στην επιβολή προστίμων,» πρόσθεσε.

Είπε ακόμα, ότι είναι επιβεβλημένες οι εκστρατείες  ενημέρωσης του πολίτη, για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας.

«Για το ΑΚΕΛ είναι σημαντικό να ξεκαθαριστούν τα ζητήματα που αφορούν τις ορεινές περιοχές , το κόστος που θα πρέπει να πληρώνουν οι πολίτες και πόση στήριξη θα έχουν», είπε ο κ. Κέττηρος.

Είπε ότι έχουν επίσης ερωτηματικά σε σχέση με τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος αλλά και για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Αυτά τα ζητήματα, ανέφερε, τους απασχολούν έντονα, και θα τα συζητήσουν στις επόμενες συνεδρίες που θα τεθεί το θέμα.

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, η προσπάθεια αυτή είναι συγχρηματοδοτουμένη στον τομέα των στέρεων αποβλήτων, από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, είπε, εκκρεμούν πολύ σοβαρά ζητήματα όπως είναι η ταυτοποίηση των παραγωγών, θέματα προσωπικών δεδομένων, του κόστους για τον πολίτη και ετοιμότητα, των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, για εφαρμογή αυτού του συστήματος.

Σημείωσε ότι είναι έτοιμοι να εγκύψουν με κάθε σοβαρότητα στο θέμα και να καταθέσουν προτάσεις που δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι  η διαλογή θα πρέπει να γίνεται στην πηγή, φέροντας ως παράδειγμα το σύστημα του Δήμου Αγλαντζιάς.

Είπε ότι θα πρέπει να διαχωρίζονται τα στερεά απόβλητα για να μπορεί να γίνεται ο διαχωρισμός στην πηγή, αλλά αυτό εξυπακούει ένα κόστος στις σακούλες, αφού θα χρειάζεται ξεχωριστή σακούλα για κάθε υλικό.

«Αυτό θα επιβαρύνει τους πολίτες γιατί θα πρέπει να αγοράζουν τη σακούλα με ένα κόστος πολύ συγκεκριμένο», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό το μέτρο δεν ξεχωρίζει ούτε τις πολυμελείς οικογένειες ούτε τους χαμηλοσυνταξιούχους, ή τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος.

Είπε ότι θέλουν να δοθεί μια ελάφρυνση σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες από τη μια, από την άλλη όμως, δεν πρέπει να επιβαρύνονται οι πολίτες, ειδικά μέσα στις συνθήκες τη δεδομένη στιγμή, με την κρίση που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την ακρίβεια στην οποία υπόκεινται όλα τα νοικοκυριά.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Η λειτουργία του συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία του συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης που λειτουργεί από την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd. Σημειώνεται ότι, η συζήτηση του υπό εξέταση θέματος σχετίζεται με τους Κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ