Επιτροπή Παιδείας: Διεξαγωγή Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 07/04/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, σκοπός του οποίου είναι η  αντικατάσταση της ισχύουσας Νομοθεσίας για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, η εναρμόνιση με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την προετοιμασία των μαθητών, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε απόφοιτους οι οποίοι θα πρέπει να παρακαθίσουν σε επανεξετάσεις.  Επιπρόσθετα, μελέτησε την ανάγκη τροποποίησης του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης και η διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης του Ιουνίου του 2022.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης