Επιτροπή Οικονομικών: Εξέταση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €102 εκατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/05/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω σχέδιο νόμου σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €102.075.815 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου εν αναμονή περαιτέρω στοιχείων σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αποφάσεις Ολομέλειας: Όχι στις αναπομπές Προέδρου για καύσιμα-ηλεκτρισμό και εκποιήσεις

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας στις 02/08/2022, απέρριψε τις αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις προτάσεις νόμου που προνοούν: (α) τη μη επιβολή ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του 2022, επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή, (β) την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ επί της αναπροσαρμογής