Επιτροπή Ελέγχου: Εξέταση ειδικής έκθεσης Γενικού Ελεγκτή για Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 12/05/2022, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση:

Ειδική Έκθεση 7.4.2022 (ΑΠΚΥ/01/2022)Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέρθηκε ενώπιον της επιτροπής στη σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τον ρόλο που επιτελεί προς τον σκοπό αυτό το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στον σκοπό και στα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης που διεξήχθη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το έτος 2019, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ενέργειες των αρμόδιων οργάνων του πανεπιστημίου συνάδουν με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τους κανόνες που το διέπουν και ότι πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.

Ο Γενικός Ελεγκτής, μεταξύ άλλων, σημείωσε τα ακόλουθα:

  1. Την καθυστέρηση στην υποβολή και ψήφιση του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου για το έτος 2019 και την ελλιπή παρακολούθηση υλοποίησης/εκτέλεσής του.
  2. Τη μη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του πανεπιστημίου από το έτος 2017 και μετά, καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό των εσόδων του από δίδακτρα.
  3. Την καθυστέρηση στην υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης, ως αυτές ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επί τη βάσει των οποίων καθορίζεται το ύψος της κρατικής χορηγίας, λαμβανομένου υπόψη τυχόν αποθεματικού που διατηρούν οι διάφοροι οργανισμοί.
  4. Τα κενά και τις αδυναμίες αναφορικά με τις αιτήσεις και την έγκριση για χορήγηση σαββατικής άδειας σε μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστημίου για σκοπούς διεξαγωγής έρευνας και ακαδημαϊκής ανάπτυξής τους και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται.

Επιπλέον, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή τόσο για το θέμα της καταβολής, μέχρι το 2012, ειδικού επιδόματος σε όλους του καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές, χωρίς αυτό να συσχετίζεται με την αποδοτικότητα/επίδοσή τους, για την αποκοπή του οποίου εκκρεμεί αναθεωρητική έφεση στο δικαστήριο όσο και της εκκρεμούσης ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας υπόθεσης που αφορά τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης σε μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού για το οποίο, μετά από εσωτερική έρευνα το 2017, εντοπίστηκαν αντιφάσεις στα έγγραφα που αυτό υπέβαλε κατά τη διαδικασία εκλογής/επιλογής του.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε στα ευρήματα της υπό εξέταση έκθεσης και σημείωσε ότι το συμβούλιο θα προβεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την υλοποίηση των σχετικών συστάσεων. Συναφώς, σε σχέση με το θέμα του εσωτερικού ελέγχου, ανέφερε, πρόθεση του συμβουλίου είναι η δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία να υπάγεται στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Διαδικασιών. Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι ακολουθούνται όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και στους κανονισμούς σε σχέση με τις διαδικασίες συμβάσεων. Σε σχέση με το θέμα της παραχώρησης ειδικού επιδόματος, ανέφερε ότι πρόθεση του συμβουλίου είναι να θεσπίσει κριτήρια παραχώρησής του, ώστε να αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών.

Ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου, ήτοι ότι είναι αφενός κρατικό ως προς τη λειτουργία του και αφετέρου ιδιωτικό, αφού για μέρος των εσόδων του πρέπει το ίδιο να προσελκύει νέους φοιτητές σε ένα ήδη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι από τη φύση του ψηφιακό πανεπιστήμιο στο οποίο προκύπτει τόσο υψηλό κόστος για την ανάπτυξη και διαχείριση των ανάλογων υποδομών όσο και για την υποστήριξή τους.

Η Επιτροπή εξήρε τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου τόσο δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν με φυσική παρουσία σε ένα πανεπιστήμιο όσο και για την προώθηση της διά βίου μάθησης και ζήτησε από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς όπως παράσχουν την αναγκαία προς τούτο στήριξη, καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση του έργου του.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα