Επιτροπή Οικονομικών: Επιβολή ΦΠΑ 5% για πρώτα 110 τ.μ. και αξία έως €350 χιλιάδες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η στοχευμένη επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και 

(β) η διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας.  

Stockwatch: Αποφάσεις με «δυο πόδια σε ένα παπούτσι» για ΦΠΑ ακινήτων 

Αποφάσεις με τα «δύο πόδια σε ένα παπούτσι» καλείται πλέον να λάβει η Βουλή στο θέμα της ρύθμισης του μειωμένου ΦΠΑ 5% για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία για σχεδόν δύο χρόνια κατέβαλλε προσπάθειες για βελτίωση των κριτηρίων που θα διέπουν την εφαρμογή του κοινωνικού μέτρου, καλείται πλέον να «παζαρέψει» για ρύθμιση χειρότερη από ότι προέβλεπε το αρχικό κυβερνητικό νομοσχέδιο που τέθηκε ενώπιον της πριν ενάμιση χρόνο.  

Συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή έθεσε ενώπιον της Επιτροπής αναθεωρημένο νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%, για τα πρώτα 110 τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού για αγορά ή ανέγερση κατοικιών, η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις €350 χιλιάδες. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.  

Παραβίαση οδηγίας για ΦΠΑ για κατοικίες ο μειωμένος συντελεστής λέει η Κομισιόν 

Να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ για τις κατοικίες, εντός δύο μηνών, καλεί η Κομισιόν την Κύπρο, στέλνοντας αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα στο πλαίσιο της δέσμης παραβάσεων για τον Ιούνιο. Εάν η Κύπρος δεν συμμορφωθεί εγκαίρως, η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα αν το θεωρήσει αναγκαίο, να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2021)2093], επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο. 

Όπως σημειώνεται, η Κύπρος επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% για τα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα (m2) των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία από τον δικαιούχο, χωρίς άλλους περιορισμούς. 

Αν και η οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις κατοικίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής, η Κομισιόν θεωρεί πως το εν λόγω μέτρο υπερβαίνει τον στόχο αυτό, καθώς η κυπριακή νομοθεσία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, ενώ υπάρχει έλλειψη περιορισμών στη νομοθεσία. 

Ειδικότερα, προστίθεται, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, τα μέλη της οικογένειας που θα διαμένουν στην κατοικία και το ανώτατο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. 

Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, και αποτελεί συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Επιτροπή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2021. 

Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που καταγράφονται στην εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη, και σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης