Επιτροπή Μεταφορών: Λήψη μέτρων για καταστολή ηχορύπανσης από τροποποιημένες μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 03/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε συζήτηση επί της αρχής σε σχέση με τους πιο πάνω κανονισμούς, που σκοπό έχουν την τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε οχήματα που χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση οχημάτων να διατηρούν αναμμένο τον απαιτούμενο αναλάμποντα φανό, ορατό προς όλες τις κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο όπου βρίσκεται το όχημα που θα ρυμουλκηθεί και μόνο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσής του, προκειμένου να μην επηρεάζεται η ορατότητα και/ή να αποσπάται η προσοχή των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας παρουσίασαν συνοπτικά το σχέδιο των τροποποιητικών κανονισμών. Η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία της επιτροπής, που έχει οριστεί για τις 10 Φεβρουαρίου 2022.

2. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε συζήτηση επί της αρχής σε σχέση με τους πιο πάνω κανονισμούς, που σκοπό έχουν την τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων μικρότερων διαστάσεων σε μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρατηρείται λόγω μη επαρκούς χώρου για τοποθέτηση των πινακίδων αυτών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σήμερα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας παρουσίασαν συνοπτικά το σχέδιο των τροποποιητικών κανονισμών. Η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία της επιτροπής, που έχει οριστεί για τις 10 Φεβρουαρίου 2022.

3. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

4. Η ανάγκη λήψης μέτρων για καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο στην αντιμετώπιση και καταστολή της ηχορύπανσης που προκαλούν τροποποιημένες μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα.

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του υπ’ αριθμόν 4 αυτεπάγγελτου θέματος μαζί με την υπ’ αριθμό 3 πρόταση νόμου, καθώς τα δύο θέματα αφορούν το ίδιο ζήτημα. Οι εισηγητές  επισήμαναν τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της οχληρίας που προκαλείται από οχήματα και μοτοσικλέτες που έχουν υποστεί μετατροπές, καθώς και τις μεγάλες ταχύτητες που συχνά αναπτύσσουν οι οδηγοί τέτοιων οχημάτων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας είναι η προσθήκη ρύθμισης στον βασικό νόμο, ώστε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες όχημα υπόκειται σε μετατροπές, με αποτέλεσμα να προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, αυτό να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα γίνεται διευθέτηση για την επαναφορά του στην εργοστασιακή του κατάσταση.

Τα εμπλεκόμενα μέρη εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, τον προβληματισμό τους ως προς την τεχνική κατάρτιση των λειτουργών οι οποίοι θα επιφορτιστούν με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης σε θέματα που αφορούν μετατροπές οχημάτων και ηχομέτρησης, καθώς και το ενδεχόμενο να καταγγέλλονται, οι ιδιοκτήτες οχημάτων για επουσιώδεις μετατροπές, με τρόπο που να προκαλείται αχρείαστη ταλαιπωρία. Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέσουν γραπτώς τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Γιαννάκης Γαβριήλ, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέφερε ότι, «οι τροποποιημένες μοτοσυκλέτες και άλλα οχήματα, είναι γεγονός ότι θέτουν ζητήματα ασφάλειας τόσο για τους οδηγούς όσο και ηχορύπανσης για τους ίδιους και τους λοιπούς πολίτες». «Διερωτηθήκαμε επίσης πως είναι δυνατόν τροποποιημένα αυτοκίνητα  από τη στιγμή που πάνε για έλεγχο ΜΟΤ συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς την επαναφορά τους.»

Ο κ. Γιαννάκη τόνισε πως, «Επιβάλλεται να αυξηθούν οι έλεγχοι στα αυτοκίνητα/μοτοσυκλέτες και να γίνεται σωστή αστυνόμευση με ειδικό κλιμάκιο εκπαιδευμένο στις μετατροπές. Τα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι στημένα με βάση ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όσα τροποποιούνται  πρέπει να ακινητοποιούνται και να αποστέλλονται για επαναφορά». «Πρέπει ακόμα και για τα τροποποιημένα οχήματα μοτοσυκλέτες να προωθηθούν ενημερωτικά/διαφημιστικά σποτ στα ΜΜΕ, επιχορήγηση σεμιναρίων σε οργανωμένα σύνολα και φορείς και γενικότερα δράσεις για καλλιέργεια οδικής συνείδησης στους οδηγούς.»

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε μελλοντική συνεδρία της Επιτροπής, κατά την οποία θα εξεταστεί η αναδιατύπωση της πρότασης νόμου, λαμβανομένων υπόψη των εισηγήσεων που θα κατατεθούν.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΠ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα