Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση εκπρόθεσμων προϋπολογισμών, αυστηρότερα μέτρα για πλαστικές σακούλες και εγκατάσταση Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/02/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

 • Τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
 • Την παράταση της μεταβατικής περιόδου για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023.
 • Την υιοθέτηση αυστηρότερου μέτρου για απαγόρευση της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας.
 • Την εγκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν.
 • Τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης για αδικήματα που σχετίζονται με την διακίνηση ρευστών διαθεσίμων και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 • Σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.
 • Σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (€434.248.440) για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), αποδίδοντας τα εύσημα στην πολιτική που ακολούθησε ο Οργανισμός που οδήγησαν σε αυξημένη κερδοφορία που υπολογίζεται στα €75 εκ. το 2021. Την ίδια ώρα Βουλευτές εξέφρασαν ικανοποίηση για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του οργανισμού.

Ο προϋπολογισμός της CYTA για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €434.248.440 και συνολικά έσοδα ύψους €371.570.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την παροχή υπηρεσιών.

Στην τοποθέτησή της η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εξέφρασε ικανοποίηση για τα αυξημένα κέρδη του Οργανισμού και σημείωσε ότι ένας κρατικός οργανισμός μπορεί να είναι και υγιής και κερδοφόρους και να εξακολουθεί να ανήκει στον Κύπριο πολίτη. Σημείωσε επίσης ότι στο παρελθόν επέμεναν στην ιδιωτικοποίηση για να εξασφαλίσουν την ευρωστία του οργανισμού και τα γεγονότα τους διαψεύδουν.

Πρόσθεσε ότι η CYTA ανήκει στον Κύπριο πολίτη και δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσουν σε οποιαδήποτε παράδοση εθνικού πλούτου σε χέρια ιδιωτών.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης εξήρε την τεράστια προσπάθεια των εργαζομένων και των εκάστοτε ΔΣ του οργανισμού ώστε ο οργανισμός να είναι εύρωστος και να μπορεί να στηρίξει την κυπριακή οικονομία.  Πρόσθεσε ότι οι στόχοι του οργανισμού για ανάπτυξη, ψηφιοποιήση και συνέργεια με το κράτος για την πράσινη μετάβαση, συγχρονίζονται και εναρμονίζονται με τους στόχους του κράτους. Ζήτησε επίσης από τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και Χάρη Γεωργιάδη να πουν mea culpa για τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του οργανισμού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι η πρώην Πρόεδρος του ΔΣ της CYTA Ρένα Ρουβιθά Πάνου επιτέλεσε ένα σημαντικό έργο με τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Ζήτησε επίσης από την Cyta να προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργοδότησης ιδιαίτερα στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι η Αρχή πρέπει να λάβει τα εύσημα σε επίπεδο διεύθυνσης αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας των συντεχνιών, που οδήγησαν να παραμείνει ο οργανισμός εύρωστος. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ μαζί με άλλες δυνάμεις έδωσε μάχη από τη δεκαετία του 1990 ενάντια στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Cyta  και στην προσπάθεια ιδιαιτέρως του Προέδρου του ΔΗΣΥ Α. Νεοφύτου για αυτό. Είπε ότι αν τα κατάφερνε ο ΔΗΣΥ να ιδιωτικοποιήσει τη Cyta το €1 δις. που επέστρεψε στο κράτος ο οργανισμός θα κατέληγε στα χέρια ιδιωτών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι ήταν η Κυβέρνηση του ΑΚΕΛ που δεσμεύτηκε στο μνημόνιο για ιδιωτικοποίηση της Cyta , ενώ την ίδια ώρα στον οργανισμό συντελείτο μια λεηλασία. Και mea culpa ανέφερε, «δεν ακούσαμε ποτέ». Πρόσθεσε ότι οι θέσεις του ΔΗΣΥ δεν είναι δογματικές και απόλυτες, για αυτό η Κυβέρνηση σε συνεργασία με τις διάφορες διευθύνσεις δούλεψαν μεθοδικά και αποτελεσματικά και δημιούργησαν ένα πολύ ισχυρό υπόβαθρο. Συνεχάρη επίσης όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της CYTA, γιατί λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα και πολύ μικρότερη υποκρισία και δέχτηκαν πράγματα που προηγουμένως θα ήταν αδιανόητα για αυτούς.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος με έσοδα ύψους €47.212.780 και έξοδα ύψους €47.212.780. Από τα έσοδα του Οργανισμού, €41.403.600 προέρχονται από Κρατική Χορηγία. Σύμφωνα με το Επεξηγηματικό Υπόμνημα, οι βασικότεροι παράμετροι υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Χρηστή Διακυβέρνηση ΚΟΑ και Αθλητικών Ομοσπονδιών
 • Οργανωτική Δομή ΚΟΑ
 • Αναβάθμιση Αθλητικής Υποδομής
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Πρωτόκολλα με άλλα κράτη
 • Ακαδημία Αθλητισμού κτλ.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 2022 με 46 ψήφους υπέρ και μία εναντίον.

Τον προϋπολογισμό καταψήφισε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ενώ έντονη κριτική ασκήθηκε από Βουλευτές στο θέμα της κατασκευής του νέο σταδίου στη Λεμεσό και το θέμα της χρηστής διοίκησης των αθλητικών ομοσπονδιών.

Παράλληλα η Ολομέλεια ψήφισε τροπολογία του ΑΚΕΛ για δέσμευση κατά το ήμισυ του κονδυλίου που αφορά τη στήριξη Ομοσπονδιών για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων, ώστε να ασκείται ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος με σκοπό τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση των ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ. Η τροπολογία εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε μεταξύ άλλων την απογοήτευσή του με τον ΚΟΑ τόσο για τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το νέο στάδιο Λεμεσού από €16 εκατ. στα σχεδόν €50 εκατ. μαζί με το δρόμο και τη μείωση της χωρητικότητάς τους. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του που εδώ και 15 χρόνια δεν βρέθηκαν €3 εκατομ. για να φτιαχτεί το γήπεδο για τον στίβο στην Πάφο και το αθλητικό σχολείο. Είπε επίσης ότι δίνονται ψίχουλα στα προσφυγικά μη ποδοσφαιρικά σωματεία.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι είναι φυσικό όταν γίνονται έργα μεγάλης κλίμακας σε μια επαρχία να απορροφά μεγάλα ποσά. Παράλληλα επέκρινε τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το γήπεδο Λεμεσού, αναφέροντας ότι τα προβλήματα δεν προέκυψαν ξαφνικά, αφού όλοι γνώριζαν την περιοχή και αγνόησαν τα δεδομένα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης των προσφυγικών σωματείων εκτός ποδοσφαίρου και άλλων αθλητικών σωματείων, ενώ είπε ότι υπερψηφίζουν την τροπολογία του ΑΚΕΛ. Είπε ότι το θέμα των κονδυλίων για το νέο γήπεδο Λεμεσού θα πρέπει να ελεγχθεί, ενώ ο ΚΟΑ θα πρέπει να εγκύψει στις ανάγκες της Πάφου και άλλων επαρχιών. Τέλος ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους του αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος επικεντρώθηκε στην ανάγκη να ενισχυθεί από τον ΚΟΑ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, στον οποίο κάποτε η Κύπρος βρισκόταν στην κορυφή ενώ τελευταία έχει υποβαθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Κάτι τέτοιο είπε θα αύξανε τα έσοδα για τη Δημοκρατία και θα έδινε τεράστια προβολή στο εξωτερικό. Ζήτησε επίσης να γίνει καλύτερη κατανομή του προϋπολογισμού και καλύτερη περιφερειακή αποκέντρωση. Τάχθηκε επίσης υπέρ της τροπολογίας του ΑΚΕΛ.

Για το γήπεδο στη Λεμεσό ανέφερε ότι οι θέσεις μειώθηκαν αφού υπήρξε εναρμόνιση με τους κανονισμούς της ΟΥΕΦΑ που άλλαξαν το 2018. Ωστόσο, ανέφερε ότι η άδεια εκδόθηκε με τους κανονισμούς του 2010 που προνοούσαν περισσότερες θέσεις και κανένας δεν υποχρεώνει να εναρμονιστούμε με τους κανονισμού του 2018. Πρόσθεσε ότι υπήρξε αύξηση του κόστους λόγω του υπεδάφους, της δημιουργίας δεύτερου μεγάλου χώρου στάθμευσης και δεύτερου βοηθητικού γηπέδου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι το θέμα του γηπέδου της Λεμεσού θα συζητηθεί κατόπιν πρωτοβουλίας του στην Επιτροπή Ελέγχου και έκανε λόγω για μια κακή, πρόχειρη και βεβιασμένη αρχική μελέτη  όπως διαπιστώνει και η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης έκανε λόγο για σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις που έχουν προκύψει με τον ΚΟΑ όπως η ανάγκη εκσυγχρονισμούς της νομοθεσίας του ΚΟΑ, και η κακοδιαχείριση και αδιαφάνειας στις αθλητικές ομοσπονδίας. Με την τροπολογία, ανέφερε, στέλνουν ένα μήνυμα στη Βουλή η οποία θέλει να ασκήσει έλεγχο και πίεση μπας και γίνουν όσα πρέπει να γίνουν. Μίλησε επίσης για σκάνδαλο με ωρομίσθιο προσωπικό που αναβαθμίστηκε σε θέση Α8 ενώ ήταν μέλος του ΔΣ του ΚΟΑ. Είπε επίσης ότι το θέμα του γηπέδου Λεμεσού θα πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά είπε ότι για πρώτη φορά έκανε ο ΚΟΑ κώδικα χρηστής διακυβέρνησης και προσπαθεί να τον επιβάλει στις Ομοσπονδίες. Για το γήπεδο Λεμεσού, είπε ότι ήταν καθολικό αίτημα όλων των φορέων και των Βουλευτών της Λεμεσού και πολύ ορθά η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέπει να είναι ένα το γήπεδο και όχι τρία, όπως υπήρχε αίτημα να ήταν. Όσον αφορά το κόστος του γηπέδου είπε ότι άλλο η προκαταρκτική εκτίμηση και άλλο οι προσφορές και ότι κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα υπολογίσεις εκ των προτέρων.

Όσον αφορά τα προσφυγικά σωματεία είπε ότι πέρυσι για πρώτη φορά μπήκε κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το θέμα αυτό. Παράλληλα αναφέρθηκε σε περίπτωση πρωταθλήτρια που αποκαταστάθηκε επαγγελματικά από τον ΚΟΑ και έκανε εξαιρετική δουλειά στην ΚΟΕ, ενώ είπε πως είτε θα είμαστε υπέρ της επαγγελματική αποκατάστασης των πρωταθλητών μας ή όταν προκύψει κάτι θα λέμε ότι είναι σκάνδαλο.

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και χρησιμοποιηθεί για την χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκαοχτώ εκατομμύρια, εβδομήντα τρεις χιλιάδες και είκοσι επτά ευρώ (€18.073.027), για την περίοδο αυτή.

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023.

Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλει έγκαιρα τις αιτήσεις για εγγραφή των καταλυμάτων που διαθέτει στο υπό αναφορά Μητρώο, λόγω δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων.

Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός του τροποποιητικού Σχεδίου Κανονισμών είναι η υιοθέτηση του αυστηρότερου μέτρου για απαγόρευση της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς για προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση των πλαστικών, για εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και για επίλυση του ζητήματος που προέκυψε από τη μη εξεύρεση μηχανισμού για συλλογή των χρημάτων από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Με κανονισμούς που ψήφισε η Βουλή θα απαγορεύεται πλέον η πώληση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, στα σημεία πώλησης, ενώ δίνεται μεταβατική περίοδος ενός έτους για εφαρμογή της νομοθεσίας. Υπέρ ψήφισαν 37 βουλευτές και εναντίον δύο βουλευτές του ΕΛΑΜ.

Η κανονισμοί θεσπίζουν την απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης, την απαγόρευση της παραγωγής, διανομής, πώλησης, παροχής και χρήσης της οξοδιασπώμενης πλαστικής σακούλας μεταφοράς και την θέσπιση υποχρέωσης στους μεμονωμένους πωλητές προϊόντων και στα οργανωμένα σύνολα πωλητών προϊόντων να προβαίνουν σε δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση της χρήσης της.

Επίσης με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ έναν χρόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπου χαιρέτησε τη ψήφιση των κανονισμών εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα έρθει στην Ολομέλεια και νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη χρήση άλλων πλαστικών μιας χρήσης.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι η εφαρμογή του μέτρου είναι προς την ορθή κατεύθυνση, αν και η πανδημία μας έχει πάρει πίσω στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι καταψηφίζουν όχι επειδή διαφωνούν αλλά επειδή δεν έγινε γνωστό που πήγαν τα λεφτά που εξοικονομήθηκαν από την κατάργηση της διάθεσης δωρεάν πλαστικής σακούλας. Παράλληλα είπε ότι θα έρπεπε να υπάρξουν πιο έντονοι έλεγχοι και σχέδια καθαριότητας σε όλη την Κύπρο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι από την ψήφιση της νομοθεσίας το 2017 για κατάργησης της δωρεάν πλαστικής σακούλας υπήρξε μείωση στη χρήση της κατά 80%. Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος προσπάθησε τα λεφτά που εξοικονομήθηκαν να χρησιμοποιηθούν για διαφώτιση για το θέμα αλλά το αρμόδιο υπουργείο δεν έδινε άδεια για δημιουργία ειδικού ταμείου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης τόνισε την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα της μείωσης της χρήσης πλαστικών και είπε ότι είναι πολύ σημαντική η πρόνοια που υπάρχει στους κανονισμούς για ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα.

Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) Νόμος του 202

Mε το υπό αναφορά Νομοσχέδιο εγκαθίσταται το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και εισάγονται οι αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις για την ενσωμάτωση των κανόνων του κεκτημένου που σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του και θεσπίζονται οι διαδικασίες καταχώρησης και πρόσβασης σε πληροφορίες του συστήματος. Τέλος, καθορίζεται η Αστυνομία Κύπρου ως η αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος.

Η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία νόμο για τη λειτουργία και χρήση στην Κυπριακή Δημοκρατίας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II), εν μέσω διαφωνιών για το θέμα της ένταξης της Κύπρο στο χώρο του Σένγκεν. Υπέρ ψήφισαν 24 βουλευτές, 15 ενάντιον, ενώ υπήρξε και μια αποχή.

Κατά τη συζήτηση η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου εξέφρασε αμφιβολίες για τους λόγους ένταξης της Κύπρου στο Σένγκεν, για το οποίο ο τέως Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ανακοινώσει στη Βουλή ότι υποβλήθηκε αίτηση τον Σεπτέμβρη του 2019 «χωρίς να το πάρει κανείς είδηση».

Σημείωσε ότι τρεις Πρόεδροι της Δημοκρατίας είχαν αρνηθεί να κάνει η Κύπρος αίτηση στο Σένγκεν για να μη δημιουργηθεί σκληρό σύνορο που θα νομιμοποιούσε τη διχοτόμηση. Απέδωσε την αλλαγή της στάση της Κύπρου σε ανάγκη να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα επιχειρηματιών ανάπτυξης γης μετά και την κατάργηση του ΚΕΠ και είπε ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι θέλει να εξυπηρετήσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κύπρου και όχι μιας ελίτ. Ανέφερε ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού εξέφρασε τη διαφωνία του με το περιεχόμενο και την υπόσταση του χώρου του Σέγκεν που σχετίζεται όπως είπε με τη μη προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών. Ανέφερε ακόμα ότι είναι ένα πράγμα ο λελογισμένος έλεγχος της πράσινης γραμμής και άλλο με επίκληση του μεταναστευτικού να εξυπηρετούνται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ανέφερε ότι καταψηφίζουν το νομοσχέδιο επειδή διαφωνούν και επί της φιλοσοφίας και επί της αρχής.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου αφού είπε ότι κατανοεί τους ενδοιασμούς, ανέφερε ωστόσο ότι θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο αφού είναι αναγκαίο κακό, διότι δυστυχώς «ζούμε σε πολύ επικίνδυνους καιρούς και η διακίνηση ατόμων και δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ασφαλής για την κάθε χώρα και την Κύπρο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει την ένταξη μας στην ΕΕ ως αλά καρτ διαδικασία. Ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει ήδη από το 2004 μεγάλο μέρος του κεκτημένου Σένγκεν. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είπε δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν, αλλά ισχυροποιεί τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, δυναμώνοντας την ασφάλεια και εμποδίζοντας διαφόρων ειδών κακοποιούς να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τους οποίους έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Είπε επίσης ότι πρόκειται για μια πρώτη δήλωση ετοιμότητας όσον αφορά την ένταξη στο Σένγκεν. Ανέφερε επίσης ότι το νομοθέτημα δεν ομιλεί για σκληρό σύνορο, ούτε για συρματοπλέγματα, αλλά είναι η εφαρμογή στην πράξη των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της ΕΕ.

Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα στον Αρχηγό Αστυνομίας και στο Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων, με προηγούμενη ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να αποφασίσουν τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης για αδικήματα που σχετίζονται με την διακίνηση ρευστών διαθεσίμων και εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Γερανοδηγού, Ανώτερου Λιμενικού Λεμβοδηγού, Ανώτερου Λιμενοφύλακα και Ανώτερου Τεχνίτη, οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής [Κλίμακα Α8-Α9(i)] στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, ώστε στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής της η Αρχή Λιμένων Κύπρου να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρυθμιστικό ρόλο που ανέλαβε μετά την αποκρατικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθίστανται αναγκαίες, ώστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να κατέχουν την απαιτούμενη στα σχέδια υπηρεσίας δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία σε προηγούμενη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην κλίμακα Α7, να είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων με υποψηφίους που κατέχουν δεκαοκταετή συνολική υπηρεσία στις αμέσως προηγούμενες θέσεις. Περαιτέρω, στις προτεινόμενες τροποποιήσεις διαλαμβάνονται διευκρινιστικές τροποποιήσεις σε σχέση με τα καθήκοντα των υπό αναφορά θέσεων.

Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Διευθυντή [Κλίμακα Α15(i)], Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής [Κλίμακα Α13(ii)] και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω θέσεις δημιουργήθηκαν με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2021 και ακολούθως ετοιμάστηκαν οι πιο πάνω κανονισμοί, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των συγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, καταψηφίστηκε το σχέδιο νόμου που προνοεί:

 • Την εγκαθίδρυση συστήματος έκδοσης καταζητούμενων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ’ ενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου:

Ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης Καταζητούμενων βάσει Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφ’ ενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, που εγκαθιδρύει σύστημα έκδοσης καταζητούμενων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ’ ενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου, αφ’ ετέρου, βασιζόμενο σε ένα μηχανισμό παράδοσης βάσει εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ρηθέντος Τίτλου VII.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ίδρυση Υφ. Μετανάστευσης, κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών και κατάργηση ετήσιου τέλους €350

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/02/2024, υπερψήφισε την ίδρυση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, τα κριτήρια εργοδότησης συμβούλων-συνεργατών, την κατάργηση του ετήσιου τέλους €350 για εταιρείες, την επέκταση της άδειας μητρότητας στο πρώτο παιδί, την παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος του μήνα, την εφαρμογή του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά