Επιτροπή Γεωργίας: Δεν βλέπει πρόοδο στους ελέγχους για γαλακτόσκονη στο χαλλούμι

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 04/04/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Εισαγωγή, χρήση και εμπορία γαλακτόσκονης 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την εισαγωγή, τη χρήση και την εμπορία γαλακτόσκονης. 

Δεν βλέπει πρόοδο στους ελέγχους για γαλακτόσκονη στο χαλλούμι η Επ. Γεωργίας 

Καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί το τελευταίο έτος αναφορικά με τους ελέγχους για εντοπισμό της χρήσης γαλακτόσκονης στην παραγωγή του χαλλουμιού, είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ. 

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, «η γαλακτόσκονη χρησιμοποιείται ευρέως και νόμιμα σε γαλακτοκομικά προϊόντα πλην του χαλλουμιού στο οποίο οι προδιαγραφές του ΠΟΠ απαγορεύουν τη χρήση της, η οποία πλήττει τόσο την ποιότητα του προϊόντος όσο και το εισόδημα του κλάδου της κτηνοτροφίας». 

«Δυστυχώς πριν έναν χρόνο ενημερωθήκαμε ότι η υφιστάμενη χημική μέθοδος εντοπισμού της γαλακτόσκονης δεν μπορεί να την εντοπίσει σε ποσοστό περίπου 25% επί του τελικού προϊόντος», σημείωσε ο κ. Γαβριήλ, προσθέτοντας πως οι πολιτικοί προϊστάμενοι των Υπουργείων Γεωργίας και Εμπορίου δεσμεύτηκαν πριν από ένα χρόνο ότι ετοιμαζόταν μια νέα μέθοδο προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. 

«Ένα χρόνο μετά διαπιστώνουμε ότι δεν έγιναν ουσιαστικές κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση από το αρμόδιο υπουργείο», συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας πως η επιτροπή έδωσε εκ νέου πίστωση χρόνου πριν επανέλθει στο θέμα, αναμένοντας πρόοδο αφού, όπως είπε, υπάρχουν λύσεις, είτε με υποχρεωτικό μαρκάρισμα της γαλακτόσκονης με άλλη ουσία, η οποία θα την καθιστά απολύτως ανιχνεύσιμη, είτε με τη μέθοδο που εισηγήθηκαν οι αρμόδιοι πριν ένα χρόνο. 

Σε διαφορετική περίπτωση, το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να προχωρήσει με πρόταση νόμου για να επιλυθεί αυτό το πολύχρονο πρόβλημα στην παραγωγή χαλλουμιού, κατέληξε ο κ. Γαβριήλ. 

Ερωτηθείς αν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος του προβλήματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως το υπουργείο παραδέχεται ότι το 2021 υπήρχαν 5.000 κιλά χαλλουμιού άγνωστης προέλευσης, είτε από γαλακτόσκονη, είτε από αδήλωτο γάλα, προσθέτοντας πως από ό,τι φαίνεται μετά την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ και τη μείωση της τιμής της γαλακτόσκονης το πρόβλημα αυξάνεται. 

Ο καταναλωτής θέλει να ξέρει ότι όταν αγοράζει χαλλούμι, τρώει χαλλούμι, ανέφερε στις δικές του δηλώσεις ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης, προσθέτοντας ότι το κύριο ερώτημα που απασχολεί την Επιτροπή Γεωργίας είναι σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται η γαλακτόσκονη, και σημείωσε πως παρά τις διαβεβαιώσεις για κανονική διεξαγωγή ελέγχων τα προηγούμενα χρόνια, η επιτροπή ενημερώθηκε πως την τελευταία διετία τα ισχύοντα συστήματα αδυνατούν να πραγματοποιήσουν αυτούς τους ελέγχους. 

Σύμφωνα με τον κ. Ορφανίδη, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά από τους εκπροσώπους των αρμόδιων τμημάτων (Τμήμα Γεωργίας και Χημείο του Κράτους) πως η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, παρά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που γίνονται κατά καιρούς για ένα πρόβλημα που επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων. 

Σε ερώτηση αν γίνονται έλεγχοι για γαλακτόσκονη στις χώρες όπου εξάγεται το χαλλούμι, ο κ. Ορφανίδης είπε πως οι αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών πιθανώς να γνωρίζουν για τη χρήση γαλακτόσκονης, επειδή όμως, όπως είπε, καραδοκούν αρκετοί για να κλέψουν το χαλλούμι, θα περιμένουν μέχρι το 2029 για να προβούν σε καταγγελίες έτσι ώστε να μην υπάρξει χρόνος αντίδρασης. 

Προσέθεσε πως πολλές φορές ανακοινώνεται πως αυξάνεται ο πληθυσμός των προβάτων, αλλά παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των αγελάδων, για αυτόν τον λόγο τα ποσοστά παραμένουν τα ίδια, παρότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος έλεγχος αναφορικά με τη μείωση των αγελάδων και την αύξηση των προβάτων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα συμφωνημένα ποσοστά 51%-49% αναφορικά με το χαλλούμι. 

«Εφόσον δεν γίνεται αυτό και υπάρχει αύξηση του αγελαδινού γάλακτος δεν θα φτάσουμε ποτέ στα επιθυμητά επίπεδα αφού η ζήτηση είναι συνεχόμενη και αυξανόμενη», σημείωσε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, συμπληρώνοντας πως το ΠΟΠ αφορά συγκεκριμένες παραγόμενες ποσότητες και αφορά και άλλα προϊόντα, όπως η ζιβανία και η κουμανταρία, για τα οποία δεν γίνονται οι έλεγχοι που να διασφαλίζουν την ποιότητά τους ώστε να παραμείνουν υπό καθεστώς ΠΟΠ. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο όσον αφορά την εγγραφή συμβατικών καθώς επίσης και βιολογικών ποικιλιών, στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. 

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε την προώθησή των εν λόγω Κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή από την εθνική επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης, του μέλους που διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η καλύτερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίασε τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου και η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτησή του σε μεταγενέστερη συνεδρία της. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον