Επιτροπή Εργασίας: Νομοθεσία για άτομα με αναπηρίες, άδεια πατρότητας και Βουλή Νέων Αντιπροσώπων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/03/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

1. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία ξεχωριστής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες η οποία να συνάδει με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε την πορεία υλοποίησης της δέσμευσης της εκτελεστικής εξουσίας για ετοιμασία ξεχωριστού νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το οποίο να διασφαλίζει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Μαΐου, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την πορεία ετοιμασίας του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία σε σχέση με τον δημόσιο διάλογο που αυτή θα πραγματοποιήσει με τους εμπλεκόμενους φορείς προς τον σκοπό αυτό.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της, Αντρέας Καυκαλιάς, είπε ότι από το 2014 όταν ψηφιζόταν η νομοθεσία για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα «είχαμε υπερτονίσει τότε την ανάγκη για δημιουργία ξεχωριστής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες, η οποία να συνάδει με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με να αναπηρίες».

«Εφτά χρόνια μετά από τη δέσμευση τότε της Κυβέρνησης για τη δημιουργία νέας νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες και ακόμα ουσιαστικά δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ως ΑΚΕΛ επαναλάβουμε τη θέση μας ότι οι ξεχωριστές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο μέσα από την νομοθεσία του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ούτε με διάσπαρτες νομοθεσίες. Απαιτείται η εκπόνηση νέου νομοθετικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία, το οποίο να έχει αφετηρία τις ανάγκες που η κάθε αναπηρία δημιουργεί», σημείωσε.

Ο κ. Καυκαλιάς είπε, επίσης, ότι συζήτησαν σήμερα στην Επιτροπή ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό το σημείο και έχουν καταλήξει ομόφωνα ως Επιτροπή να ζητήσουν από την Κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει μέσα από διάλογο με το Κίνημα των Αναπήρων, να εξετάσει αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Θα επανέλθουμε ως Επιτροπή αρχές του Μάη για να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται η όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε την αποφασιστικότητα και της Επιτροπής να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στο να διαμορφωθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να στηρίζει και να υποστηρίζει τα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου, σε δηλώσεις του είπε ότι μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εργασίας ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή η συζήτηση για το νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά τα άτομα με αναπηρίες με στόχο να εφαρμοστεί πλήρως και στην Κύπρο ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες προνοεί.

«Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία προνοεί στο τελικό της στάδιο ίσως τροποποιήσεις σε πολλές υπάρχουσες νομοθεσίες αλλά και δημιουργία νέων νομοθετικών πλαισίων. Επειδή θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να ληφθεί από την εκτελεστική εξουσία, καλέσαμε σήμερα το Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει πρωτοβουλία, να συζητήσει με τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία εντάσσονται νομοθεσίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες αλλά και με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, να ξεκινήσει ο διάλογος για αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «χαιρόμαστε γιατί ο εκπρόσωπος της Υπουργού Εργασίας ήταν θετικός στο να αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο αυτή την πρωτοβουλία».

«Θα αναμένουμε μέχρι τους επόμενους δύο ή τρεις μήνες το τι η εκτελεστική εξουσία είναι διατεθειμένη να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση και αν δεν έχουμε ανταπόκριση από την εκτελεστική εξουσία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας αλλά και του συντάγματος η Επιτροπή Εργασίας θεωρώ ότι θα είναι έτοιμη να αναλάβει η ίδια πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο», κατέληξε.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

2. O περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

3. O περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός των πιο πάνω σχεδίων νόμου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας, όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, και η περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως συχνά παρατηρείται, οι πατέρες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας (όπως και το επίδομα μητρότητας) περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας, και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας , με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.

4. Συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Η Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, κατά την οποία η τελευταία παρουσίασε έκθεσή της με θέμα «Η αύξηση της ανεργίας των νέων, συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξής τους», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων σημείωσε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και υπέβαλε προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό τη μείωση της ανεργίας στους νέους. Ακολούθως ανταλλάγηκαν απόψεις σε σχέση με τις δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Η Επιτροπή αποφάσισε να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο στην προώθηση των σχετικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και να εγγράψει, με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, σε επόμενη συνεδρία της, θέμα προς εξέταση αναφορικά με τη διασφάλιση της πρακτικής επαγγελματικής άσκησης των νέων επ’ αμοιβή.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα