Επιτροπή Εργασίας: Εργασιακό καθεστώς διανομέων (delivery), άδεια πατρότητας και ετήσια έκθεση Βουλής Γερόντων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/03/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

1.Το εργασιακό καθεστώς των διανομέων (delivery) στην εστίαση και στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής προϊόντων

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε για το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει την απασχόληση των διανομέων στην εστίαση και στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής προϊόντων.

Συγκεκριμένα, την Επιτροπή απασχόλησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι, οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία τους, οι έλεγχοι που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και η ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης των όρων απασχόλησης των υπό αναφορά εργαζομένων εντός ενός αποτελεσματικού πλαισίου κατοχύρωσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία θα οριστεί εντός Μαΐου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμά, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέφερε πώς «Χρειάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων αυτών. Αφ’ ενός από τη σκοπιά της ασφάλειας και της υγείας, της προστασίας τους από τους καθημερινούς κινδύνους στους δρόμους, την εντατικοποίηση των διαδρομών, τις διανομές μέσα στον καύσωνα, το ψύχος ή τη βροχή. Αφ’ ετέρου, χρειάζεται ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει από την πρακτική της αυθαίρετης υπαγωγής εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες σε καθεστώς αυτοεργοδοτούμενου/συνεργάτη.»

Με αυτό τον τρόπο τόνισε, «η εργοδοσία αφαιρεί εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μεταφέρει στους διανομείς την ευθύνη και το κόστος για το μέσο μεταφοράς (καύσιμα, συντήρηση, τεχνικοί έλεγχοι), τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κ.ο.κ. Πρόκειται για μια συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει πανευρωπαϊκά και διεθνώς, μετά από απεργίες και κινητοποιήσεις εργαζομένων σε σειρά χωρών.»

«Η Κύπρος πρέπει να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθεσίας για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες η οποία να ρυθμίζει αυτή τη νέα μορφή εργασίας με τρόπο που να προστατεύει τους εργαζόμενους, όπως έχουν ήδη πράξει χώρες όπως η Ισπανία. Με ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο αλλά, παράλληλα, και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούμε και πρέπει να προστατεύσουμε μια ομάδα εργαζομένων από τις πλέον ευάλωτες και χαμηλά αμειβόμενες.»

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

2. Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε, κεκλεισμένων των θυρών, επί των προνοιών των πιο πάνω προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να επεκταθεί ηχρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας και επιδόματος πατρότητας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να τις παραπέμψει στην Ολομέλεια του Σώματος, αφού προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών, οι οποίες ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές.

Συμμετοχή στην προπαρασκευαστική συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων

Η Επιτροπή συμμετείχε σε συνεδρία που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων στο πλαίσιο των παρασκευαστικών εργασιών της για την 23η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων με θέμα «Η τρίτη ηλικία μπροστά στο φάσμα του κορωνοϊού». Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της, μέσω της οποίας, μεταξύ άλλων, υποβάλλονται τα αιτήματα της Βουλής των Γερόντων προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς γήρανσης. Ακολούθως, ανταλλάγησαν απόψεις σε σχέση με τις δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των ηλικιωμένων.

Η Επιτροπή αποφάσισε να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο στην προώθηση των σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέφερε πως «ως ΑΚΕΛ έχουμε τονίσει κατ΄ επανάληψη την αναγκαιότητα για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων και διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας.»

«Μεταξύ άλλων προτείνουμε την αύξηση των συνολικών εισοδημάτων των συνταξιούχων, ώστε κανένας συνταξιούχος να μην διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας, αποκατάσταση της απώλειας που έχουν φέτος στα εισοδήματα τους οι δικαιούχοι επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, λόγω της περσινής μικρής αύξησης στις συντάξεις, κατάργηση του ισοπεδωτικού πέναλτι του 12%, αναθεώρηση της νομοθεσίας για την παροχή επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, ώστε να μην λογίζεται ως εισόδημα η φοιτητική χορηγία και ο ΚΟΑΠ, άρση των διακρίσεων στη σύνταξη χηρείας αντρών, απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης και καταβολής των συντάξεων και του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, βελτίωση των κριτηρίων παραχώρησης του πασχαλινού επιδόματος, ώστε να το δικαιούνται περισσότεροι συνταξιούχοι, εκσυγχρονισμό του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου, καθώς και ετοιμασία νομοθεσίας για την Κοινοτική Φροντίδα, ώστε να διασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, ποιότητας ζωής και φροντίδας στις στέγες ηλικιωμένων και ενίσχυση των υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας.»

Επιπρόσθετα τόνισε πως «ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας αποφασίσαμε να αποστείλουμε σχετικές επιστολές στα αρμόδια υπουργεία, στη βάση και των αιτημάτων που τέθηκαν,  ζητώντας απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι.»

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον