Επιτροπή Εργασίας: Διασφάλιση επ’ αμοιβή πρακτικής άσκησης και κρατικά ιδρύματα φιλοξενίας παιδιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/04/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Η ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβή πρακτικής επαγγελματικής άσκησης των νέων, η οποία προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών, καθώς και από τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο του οποίου εξέτασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πρακτική επαγγελματική άσκηση των νέων, όπως αυτή προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών και από τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το φαινόμενο που παρατηρείται οι νέοι να απασχολούνται στο πλαίσιο πρακτικής επαγγελματικής άσκησης χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή, η παροχή κινήτρων σε εργοδότες να συμμετέχουν στα υπό αναφορά προγράμματα, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς στους εργοδότες για τήρηση των όρων των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και η ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκειά της πρακτικής επαγγελματικής άσκησης οι νέοι θα λαμβάνουν επαρκή αμοιβή, θα προστατεύονται τα εργασιακά τους δικαιώματα και θα ασκούν καθήκοντα τα οποία θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν, συμπληρωματικά προς το γνωσιολογικό πεδίο που τους παρέχεται από το πρόγραμμα φοίτησής τους, επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Ιουνίου, ώστε να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διεξαγάγει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων προς επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας είπε πως «Δυστυχώς η προσφορά απλήρωτης πρακτικής άσκησης των νέων έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο».

«Αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις που λαμβάνει η εργασιακή εκμετάλλευση των νέων σ’ αυτό το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Γενάρη του 2022, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης άσκησης και μαθητείας, χαρακτηρίζοντας την ως μια μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων, καθώς και παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Την ίδια ώρα, καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα κοινό νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη ανταμοιβή για περιόδους άσκησης και μαθητείας».

«Μέσα από τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για διαμόρφωση πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει τη δίκαιη αμοιβή και τα εργασιακά δικαιώματα των νέων για περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Παράλληλα, το  πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε πρακτική επαγγελματική άσκηση και να δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου».

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Alphanews: Άνοιξε η συζήτηση στην Κύπρο: Προς ρύθμιση η αμισθί πρακτική άσκηση

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων φιλοξενίας παιδιών και τρόποι αντιμετώπισής τους

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο του οποίου εξέτασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων φροντίδας και προστασίας ανηλίκων και ειδικότερα στις παιδικές στέγες και στους εφηβικούς ξενώνες που λειτουργούν υπό τη διαχείριση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη αναδιοργάνωσης και επαρκούς στελέχωσης των εν λόγω ιδρυμάτων με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, περιλαμβανομένων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και προστασίας ανηλίκων σε πολυθεματικό επίπεδο, ο εκσυγχρονισμός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας.

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Ιουνίου, με σκοπό να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας είπε πως «Η σημερινή κατάσταση και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων φιλοξενίας παιδιών δεν επιτρέπουν άλλη καθυστέρηση στην εξεύρεση λύσεων.

«Όταν αναφερόμαστε σε κρατικά ιδρύματα φιλοξενίας, δεν εννοούμε μόνο τη στέγη και την τροφή. Τα παιδιά αυτά, τα οποία το κράτος θέτει υπό την προστασία του, έχουν ανάγκη από ολιστικές πολιτικές στήριξης. Ως εκ τούτου, απαιτείται:

  • Η δημιουργία ποιοτικών δομών μέσα από την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας.
  • Η παραχώρηση μέσων και πόρων για υλοποίηση της αποστολής τους.
  • Η σύσταση πολυθεματικής ομάδας.
  • Η επαρκής στελέχωση των δομών με λειτουργούς, εξειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγων, συνοδών και νοσηλευτών, επί μονίμου βάσεως.
  • Η ενίσχυση των ίδιων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Η επιλογή της αγοράς  υπηρεσιών από ιδιώτες για σύσταση πολυθεματικών κέντρων, αλλά και επαγγελματικής εποπτείας των λειτουργών, κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.
  • Προγράμματα για στήριξη των παιδιών αυτών μετά την ηλικία των 18 χρόνων».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα