Επιτροπή Εργασίας: Αρμοδιότητες υφυπουργείου πρόνοιας, επιδόματα και άδεια πατρότητας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/03/2022, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, για την πορεία υλοποίησης της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας των  κατάλληλων υποδομών στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ώστε να καταστεί εφικτή η μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε αυτό.

Ειδικότερα, ανταλλάγησαν απόψεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την αναπροσαρμογή των προνοιών του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, καθώς επίσης την ανάπτυξη δομών φιλοξενίας/φροντίδας ανηλίκων και ατόμων με αναπηρία και τη σχετική εμπλοκή στη διαχείριση των εν λόγω δομών από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας εντός Μαΐου, ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος που θα σημειωθεί σε σχέση με τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν της κατά την παρούσα συνάντηση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, καθώς και η ανάγκη τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί πραγματικό δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, εξέτασε την πορεία υλοποίησης ενιαίου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων, καθώς και τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή των επιδομάτων δυνάμει του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου.

Επίσης, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης από την εκτελεστική εξουσία του ύψους ορισμένων εκ των υπό αναφορά επιδομάτων, καθώς και η δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας σε επαρχιακό επίπεδο, μέσω των Κέντρων Πολίτη και των επαρχιακών γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Μαΐου, με σκοπό να διαπιστωθεί αφενός η πρόοδος που θα σημειωθεί σε σχέση με την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και αφετέρου η τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία προς τον σκοπό αυτό.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της άδειας πατρότητας, όποτε κριθεί αναγκαίο από τους γονείς, και η περαιτέρω διευκόλυνση της οικογένειας με τον ερχομό του παιδιού. Όπως συχνά παρατηρείται, οι πατέρες αποφεύγουν να αξιοποιήσουν την άδεια πατρότητας, κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού το επίδομα πατρότητας (όπως και το επίδομα μητρότητας) περιορίζεται στο 72% του μέσου όρου των ασφαλιστικών αποδοχών τους και έτσι τα εισοδήματά τους υφίστανται σημαντική μείωση, σε μια περίοδο που οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας αυξάνονται. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχεται το δικαίωμα επιλογής της άδειας πατρότητας, και κατ’ επέκταση του επιδόματος πατρότητας , με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτού από περισσότερες οικογένειες.

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες των πιο πάνω σχεδίων νόμου, αποφάσισε την παραπομπή τους στην Ολομέλεια.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προς ψήφιση η επέκταση της άδειας πατρότητας

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ