Επιτροπή Ενέργειας: Γενικά και ειδικά προβλήματα σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/01/2022, εξέτασε το σχέδιο νόμου που προνοεί:

  • Τη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τα γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου:

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 έως 2015 και η αντικατάσταση τους με το παρόν νομοσχέδιο, που αποσκοπεί σε:

(α) μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(β) παροχή στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού περαιτέρω εγγυήσεων ανεξαρτησίας, πόρων και εξουσιών για την αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.

(γ) διατήρηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες και στις παρεχόμενες στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξουσιών έρευνας κα επιβολής προστίμων.

(δ) διατήρηση των ουσιαστικών διατάξεών που άπτονται της απαγόρευσης των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων και της απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

(ε) ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων κατά τις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών και εισαγωγή προνοιών για την προστασία επιχειρηματικών απορρήτων και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών.

(στ) ενίσχυση της συνεργασίας της Επιτροπής  με  άλλες  εθνικές  αρχές ανταγωνισμού και εισαγωγή διατάξεων για την αμοιβαία συνδρομή για την κοινοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τη διασυνοριακή εφαρμογή των Άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων.

Δηλώσεις:

Επίλυση βραχυπρόθεσμων προβλημάτων και μετά ενιαία πολιτική για τις βιομηχανικές ζώνες, λέει η Υπουργός Εμπορίου

Την επίλυση των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές περιοχές και οι βιομηχανικές ζώνες όπως το φλέγον θέμα των ενοικίων και των ανακτήσεων κυβερνητικών τεμαχίων, μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη που θα εισηγηθεί λύσεις για όλα τα ζητήματα, υποστήριξε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου να δίνει τρεις μήνες διορία προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, που συζητήθηκε η ανάγκη θέσπισης μιας ενιαίας πολιτικής στο θέμα διαχείρισης των βιομηχανικών περιοχών και ζωνών, ακούστηκαν καταγγελίες ότι το Τμήμα Κτηματολογίου αποστέλλει πολλαπλάσιες αναδρομικές χρεώσεις σε επιχειρήσεις, στη βάση αναθεώρησης των ενοικίων.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία, στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής 2030 έχει προκηρυχθεί μελέτη, που θα χαρτογραφήσει όλα τα ζητήματα, που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική, όπως τις ανάγκες για επέκταση ή και δημιουργία νέων βιομηχανικών ζωνών και περιοχών και όλα γενικά τα ζητήματα. Η μελέτη που θα λάβει υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Στο μεσοδιάστημα πρέπει να δούμε το θέμα των ενοικίων, το θέμα της ανάκτησης και επαναπροκήρυξης τεμαχίων που έχουν πρόβλημα», ανέφερε η κ. Πηλείδου, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, εξηγώντας υπάρχουν θέματα που θα λυθούν βάσει των εισηγήσεων της μελέτης. Είπε ακόμη ότι η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 8%.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης τόνισε πως δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα χρόνο (για την ολοκλήρωση της μελέτης) και θα πρέπει να κινηθούμε με γρηγορότερους ρυθμούς».

Έδωσε περιθώριο τριών μηνών μέχρι τη σύγκληση νέα συνεδρίας για το θέμα.

«Χάνουν ευκαιρίες όλες οι βιομηχανίες όλες οι βιοτεχνίες αν και δεν υπάρξει πλαίσιο διαχείρισης των βιομηχανιών και βιοτεχνικών περιοχών και ζωνών. Όλοι έχουμε διαγνώσει ότι η κατάσταση είναι αφόρητα δυσλειτουργική και κανείς δεν βγαίνει από μέσα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Χατζηγιάννης.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, η αρμοδιότητα για τη βιομηχανική πολιτική βρίσκεται τόσο στο Υπουργείο Εμπορίου όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ σε μερικά θέματα υπάρχει και αρμοδιότητες στους Δήμους.

Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής, η κ. Πηλείδου είπε πως το Υπουργείο δεν έχει αντίρρηση να αναλάβει την πολιτική των βιομηχανικών περιοχών και να εξορθολογίσει την πολιτική, αλλά επεσήμανε ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να αναλάβει την είσπραξη των ενοικίων από τη χρήση των κρατικών τεμαχίων, μια αρμοδιότητα που έχει το Κτηματολόγιο. Όπως είπε αν γίνει αυτό θα υπάρξει επίπτωση στην ταχύτητα με την οποία θα εξετάζονται οι αιτήσεις ή καθορίζονται πολιτικές.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΣ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου εξήγησε ότι οι βιομηχανικές περιοχές είναι συγκροτημένες αναπτύξεις που κάνει το κράτος, ενώ οι βιομηχανικές ζώνες ορίστηκαν στα πλαίσιο πολεοδομικών σχεδίων για συγκεκριμένες αναπτύξεις και σε αυτές μπορεί να υπάρχει κρατική γη ή ιδιωτική γη.

Τάχθηκε υπέρ της υπαγωγής των θεμάτων της βιομηχανικής πολιτικής στο Υπουργείο Εμπορίου.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της μελέτης που έχει προκηρυχθεί, θα αξιολογηθούν οι υφιστάμενες υποδομές, αξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής χρηματοδότησης και καθορισμός νέων αναγκών.

Αναφέρθηκε στη στρέβλωση που υπάρχει όσον αφορά τον καθορισμό ενοικίων των κρατικών τεμαχίων, λέγοντας ότι 2010 η απόδοση των τεμαχίων ήταν 5 – 7% ενώ το 2012 με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου το περιθώριο πάγωσε στο 3%, ενώ στη συνέχεια μειώθηκε στο 2,5%. Πρόσθεσε πως στις ορεινές περιοχές η απόδοση περιορίστηκε στο 1%.

Εξήγησε ωστόσο ότι στις βιομηχανικές ζώνες, όπου υπάρχουν κρατικά και ιδιωτικά τεμάχια, τα οποία μισθώνονται με τους όρους της ελεύθερης αγοράς, κάτι που εγείρει και θέμα κρατικών ενισχύσεων.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ακόμη ότι το θέμα της διαφοροποίησης των μισθών θα αντιμετωπιστεί με τον τερματισμό μίσθωσης τεμαχίων σε βιομηχανικές ζώνες και η παραχώρηση των διαθέσιμων τεμαχίων σε βιομηχανικές περιοχές.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως στο πλαίσιο του καταρτισμού του προϋπολογισμού του 2022 το ΥΠΕΣ υπέβαλε στο ΥΠΟΙΚ εισηγήσεις για επέκταση δύο υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών στο Κίτι και την Ξυλοτύμπου, αλλά για διαδικαστικούς λόγους το ΥΠΟΙΚ την απέρριψε επειδή το θεώρησε ως νέα πολιτική.

Είπε πως κατόπιν διαβούλευσης με το ΥΠΟΙΚ, το ΥΠΕΣ θα καταθέσει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και συμπερίληψή του στον επόμενο προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ κατήγγειλε ότι επιχειρήσεις που μισθώνουν κρατική γη και καταβάλλουν κανονικά τα ενοίκιά τους, χωρίς καμία ειδοποίηση έλαβαν επιπλέον χρεώσεις χιλιάδων από το Κτηματολόγιο στη βάση της αναθεώρησης. Όπως είπε, τεμάχιο για το οποίο το μίσθωμα ήταν €500 ευρώ το χρόνο αναθεωρήθηκε σε €2.000 με αποτέλεσμα η επιχείρηση να υποστεί χιλιάδες επιπλέον χρεώσεις και έχουν επιδοθεί κλήσεις δικαστηρίου.

Απαντώντας ο ΓΔ του ΥΠΕΣ είπε πως δεν υπάρχει νομική υποχρέωση του Κτηματολογίου να αποστέλλει ειδοποιήσεις για την αλλαγή στις χρεώσεις, αλλά αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο θα εξεταστεί.

Μιλώντας στην επιτροπή, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε πως πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και δεν μπορεί να αναμένουμε την μελέτη να ολοκληρωθεί, ενώ ο Ονούφριος Κουλλά επεσήμανε τον κίνδυνο να προκύψουν ζητήματα λόγω κρατικών ενισχύσεων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης επεσήμανε ως πολύ σημαντικό το θέμα της επέκτασης των βιομηχανικών ζωνών Κιτίου και Ξυλοτύμπου, λέγοντας πως 88 νέοι βιοτέχνες και επαγγελματίες να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και να στεγαστούν συμβάλλοντας έτσι στην οικονομία του τόπου αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Εξάλλου, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, Μιχάλης Γιακουμή διατύπωσε τη θέση της παράταξης ότι τόσο οι Βιομηχανικές όσο και Βιοτεχνικές και περιοχές θα μπορούσαν να είναι αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και διαχείριση των Τοπικών Άρχων, όπως είναι και η θέση της Ένωσης Δήμων.

Εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι θα ήταν ιδανικό να υπήρχε ενιαία διαχείριση του ζητήματος. Σημείωσε ότι μετά το 2010 που έγιναν οι νέες εκτιμήσεις τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, προσθέτοντας πως παρά τις βελτιώσεις τα μισθώματα παραμένουν σημαντικά ψηλότερα.

Σημείωσε πως οι βιομηχανικές περιοχές είναι σημαντικό εργαλείο για το βιομηχανία και πρέπει να εξευρεθεί σωστή πολιτική.

Εκπρόσωπος τις ΟΕΒ χαρακτήρισε το θέμα πολύ σύνθετο και πρόσθεσε πως ως θέμα αρχής  διαχείριση πρέπει να είναι ενιαία. Αναφέρθηκε στις βιομηχανικές ζώνες, όπου ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων είναι υψηλός και σημείωσε ότι η χρέωση πρέπει να γίνεται στη βάση της και όχι στη βάση της αγοραίας αξίας.

Ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης ανέφερε από την πλευρά του πως δεν είναι εύκολη η υιοθέτησης ενιαίας πολιτικής και πρόσθεσε πως οι βιοτεχνικές περιοχές πρέπει να εξετάζονται ως ξεχωριστό κομμάτι, διότι έχουν ξεχωριστές ιδιομορφίες.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα