Επιτροπή Ενέργειας: Άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κέντρα αναψυχής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Την ανάγκη για άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κέντρα αναψυχής, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπή και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης επεσήμανε:

  • Σε ότι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κέντρα αναψυχής, η οποία προνοεί την αύξηση της διάρκειας της άδειας λειτουργίας από το 1 στα 3 χρόνια, παρατηρήσαμε ότι μερικοί δήμοι και κοινότητες δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία.
  • Καλέσαμε όλους τους δήμους να εφαρμόσουν άμεσα την εν λόγω νομοθεσία. Αν εντός 15 ημερών δεν υπάρχει εφαρμογή, η βουλή θα προχωρήσει σε κατάθεση πρότασης νόμου που να προνοεί πως τα τέλη θα πληρώνονται μόνο μία φορά ανά τριετία και όχι κάθε χρόνο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση της διάρκειας δεν συνεπάγει και αύξηση του τέλους.
  • Όσον αφορά τα ενεργειακά τέλη στην περιοχή Βασιλικού, συμφωνήθηκε η επιβολή τέλους σε όσους διαχειρίζονται υγρά καύσιμα στην περιοχή, ούτως ώστε να επωφεληθούν οι γειτνιάζοντες δήμοι.
  • Η επιτροπή θα μελετήσει περαιτέρω την κοστολόγηση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ούτος ώστε να βρεθούν βιώσιμες και δίκαιες λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε κάθε φορά να χρησιμοποιούμαι τα αποθεματικά της ΑΗΚ.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Κώστας Κώστα είπε:

  • Τα μέτρα μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ανακουφίστηκα και προσωρινά. Πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα οριστικά.
  • Ακούσαμε παράπονα ότι κάποιοι δήμοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα κέντρα αναψυχής και είτε ζητούν ανανέωση της άδεια λειτουργίας ανά έτος είτε προχωρούν σε αιτήσεις χρεώσεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Χρύσης Παντελίδης τόνισε:

  • Η μείωση του 10% επιλύει προσωρινά το πρόβλημα αλλά όχι οριστικά.
  • Πρέπει το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε στη χρήση φυσικού αερίου και ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα