Επιτροπή Ενέργειας: Άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κέντρα αναψυχής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Την ανάγκη για άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κέντρα αναψυχής, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπή και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης επεσήμανε:

  • Σε ότι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα κέντρα αναψυχής, η οποία προνοεί την αύξηση της διάρκειας της άδειας λειτουργίας από το 1 στα 3 χρόνια, παρατηρήσαμε ότι μερικοί δήμοι και κοινότητες δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία.
  • Καλέσαμε όλους τους δήμους να εφαρμόσουν άμεσα την εν λόγω νομοθεσία. Αν εντός 15 ημερών δεν υπάρχει εφαρμογή, η βουλή θα προχωρήσει σε κατάθεση πρότασης νόμου που να προνοεί πως τα τέλη θα πληρώνονται μόνο μία φορά ανά τριετία και όχι κάθε χρόνο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση της διάρκειας δεν συνεπάγει και αύξηση του τέλους.
  • Όσον αφορά τα ενεργειακά τέλη στην περιοχή Βασιλικού, συμφωνήθηκε η επιβολή τέλους σε όσους διαχειρίζονται υγρά καύσιμα στην περιοχή, ούτως ώστε να επωφεληθούν οι γειτνιάζοντες δήμοι.
  • Η επιτροπή θα μελετήσει περαιτέρω την κοστολόγηση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ούτος ώστε να βρεθούν βιώσιμες και δίκαιες λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε κάθε φορά να χρησιμοποιούμαι τα αποθεματικά της ΑΗΚ.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Κώστας Κώστα είπε:

  • Τα μέτρα μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ανακουφίστηκα και προσωρινά. Πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα οριστικά.
  • Ακούσαμε παράπονα ότι κάποιοι δήμοι αρνούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα κέντρα αναψυχής και είτε ζητούν ανανέωση της άδεια λειτουργίας ανά έτος είτε προχωρούν σε αιτήσεις χρεώσεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Χρύσης Παντελίδης τόνισε:

  • Η μείωση του 10% επιλύει προσωρινά το πρόβλημα αλλά όχι οριστικά.
  • Πρέπει το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε στη χρήση φυσικού αερίου και ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το