Επιτροπή Εξωτερικών: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική πρόκληση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προνοιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Χάρης Γεωργιάδης επεσήμανε:

  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί την μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της ΕΕ.
  • Η επιτροπή εξέτασε το πως η Κύπρος θα επιτύχει την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
  • Το ζήτημα θα συνεχίσει να τυγχάνει συνεχής παρακολούθησης από την Επιτροπή.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Χρύσης Μιχαήλ είπε:

  • Η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι μια τεράστια πρόκληση για την οποία θα πρέπει να εκπονηθεί μια εθνική στρατηγική που να εφαρμοστεί έγκαιρα και σωστά.

Δείτε Περισσότερα

Εργασίας

Συμφωνία για εξαίρεση σε πέναλτι 12% συνταξιούχων και ανάγκη επενδυτικής πολιτικής για Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής. Επιπρόσθετα η Επιτροπή εξέτασε την κατάσταση του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ανάγκη ετοιμασίας κανονισμών για τον καθορισμό

Ενέργειας

Στο περίμενε οι καταναλωτές για αποφάσεις Κυβέρνησης και ΑΗΚ για ηλεκτρισμό

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/02/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πρόθεση της ΑΗΚ να αυξήσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για την ενδεχόμενη πρόθεση