Επιτροπή Εξωτερικών: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική πρόκληση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προνοιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Χάρης Γεωργιάδης επεσήμανε:

  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί την μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της ΕΕ.
  • Η επιτροπή εξέτασε το πως η Κύπρος θα επιτύχει την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
  • Το ζήτημα θα συνεχίσει να τυγχάνει συνεχής παρακολούθησης από την Επιτροπή.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Χρύσης Μιχαήλ είπε:

  • Η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι μια τεράστια πρόκληση για την οποία θα πρέπει να εκπονηθεί μια εθνική στρατηγική που να εφαρμοστεί έγκαιρα και σωστά.

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω