Εκατοντάδες ιατρεία χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ, στασιμότητα για το «Κόκκινο Κουμπί»

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 

Καταγγελίες στη Βουλή για εκατοντάδες ιατρεία χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ 

Καταγγελίες για παντελή έλλειψη πρόνοιας ή προβληματικές υποδομές για ΑμεΑ έγιναν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν εκπόνησης σχετικών εκθέσεων από την Επίτροπο Διοικήσεως και τον Επίτροπο Εποπτείας ΓεΣΥ. Στη συνεδρία επισημάνθηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι ειδικοί και προσωπικοί ιατροί στον ΓεΣΥ δεν παρέχουν πρόσβαση, ενώ διαπιστώθηκε καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας στον καταρτισμό κριτηρίων για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση καταγγελιών ασθενών, τόσο από την Επίτροπο Διοικήσεως, όσο και από τον Επίτροπο Εποπτείας ΓεΣΥ, ότι μόνο στην επαρχία Λευκωσίας, από εκατοντάδες ιατρεία που είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ, διασφαλίζεται η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες μόνο σε 34. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στη συντριπτική πλειοψηφία των ειδικοτήτων κανένα ιατρείο δεν διασφαλίζει προσβασιμότητα. 

Μεταξύ των ειδικοτήτων των οποίων κανένα ιατρείο στην επαρχία Λευκωσίας δεν είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ, περιλαμβάνονται οι ειδικότητες της αιματολογίας, ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, γηριατρικής, ρευματολογίας, αγγειοχειρουργικής, καρδιολογίας, νευρολογίας κ.α. Μεταξύ των ειδικοτήτων αυτών βρίσκονται και οι προσωπικοί ιατροί παιδιών, ενώ στην περίπτωση των προσωπικών ιατρών ενηλίκων, στο σύνολο 259 ιατρείων, μόνο τα 11 είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ, δηλαδή 4,25%.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ανέφεραν ενώπιον της Επιτροπής ότι τα στοιχεία αυτά είναι μόνο κατά δήλωση των ιδίων των συμβεβλημένων, επισημαίνοντας ότι ο ΟΑΥ δια νόμου δεν έχει αρμοδιότητα για επί τόπου ελέγχους στα υποστατικά. Κατ’ επέκταση, επιφυλάχθηκαν για το ενδεχόμενο να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο τις διερεύνησης των καταγγελιών. 

Επεσήμαναν, όμως, ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι οφείλει στον βαθμό που του αναλογεί να διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας και υπογράμμισαν ότι η ευθύνη για σύσταση κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται για εξασφάλιση προσβασιμότητας, βαραίνει το Υπουργείο Υγείας. 

Πρόσθεσαν, εξάλλου, ότι αναμένουν τον καταρτισμό των κριτηρίων αυτών από το Υπουργείο, τον οποίο σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως θα πρέπει να ολοκληρώσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Εξήγησαν ότι οι νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν πρόσφατα με τους συμβεβλημένους παρόχους του ΓεΣΥ, προβλέπουν συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά, διαφορετικά θα τερματίζονται οι συμβάσεις, κάτι για το οποίο υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα, υπογράμμισαν στη συνεδρίαση ότι το πλαίσιο το συμβάσεων με παρόχους στο ΓεΣΥ είναι μία ευκαιρία, ώστε να ασκηθεί πίεση για διασφάλιση της προσβασιμότητας, όπως θα έπρεπε να είχε ισχύσει από το 2011, όταν κυρώθηκε από την Κύπρο η Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα ΑμεΑ. 

Όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως στη συνεδρία, η ευθύνη για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, βαραίνει τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και τον ΟΑΥ και θα πρέπει οι δύο οργανισμοί να συνεργαστούν μεταξύ τους για τις απαραίτητες ενέργειες. Επεσήμανε επίσης ότι από το 2017 διατυπώθηκαν ανησυχίες από την αρμόδια Επιτροπή των ΗΕ για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην Κύπρο και έγιναν συστάσεις για αναγκαίες ενέργειες για άρση της διάκρισης. 

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου υπογράμμισε ότι είναι ελάχιστα τα κριτήρια που απαιτούνται για προσβασιμότητα και ότι κανονικά θα έπρεπε να καταρτιστούν κανονισμοί, επισημάνθηκε όμως ότι αυτό θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Πρόσθεσε ότι, ως πιο άμεση λύση, θεωρήθηκε καλύτερο να καταρτιστεί κατάλογος κριτηρίων προσβασιμότητας με τη συμβολή οργανώσεων ΑμεΑ και σημείωσε ότι σύστασή της Επιτρόπου είναι να συμμορφωθούν οι εγκαταστάσεις με τα κριτήρια αυτά μέχρι τέλος χρόνου. 

Δύο εκθέσεις κατόπιν καταγγελιών ασθενών ετοιμάστηκαν και από τον Επίτροπο Εποπτείας ΓεΣΥ, Χριστόδουλο Καϊσή, με την εκπρόσωπο του Γραφείου του να αναφέρει στη συνεδρίαση ότι αναμένεται και από το Υπουργείο Υγείας να κάνει ελέγχους για να διαπιστωθούν οι αδυναμίες σε νοσηλευτήρια και ιατρεία, αλλά θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους και ο ΟΑΥ, έστω και δειγματοληπτικά, για να διαπιστώνει ότι τηρούνται οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται. 

Επίσης, έκανε λόγο για «προβληματικά και ανησυχητικά» ευρήματα, κατόπιν διερεύνησης παραπόνου από ασθενή και επεσήμανε ότι το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής που εισηγείται η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως είναι πολύ μεγάλο. Αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ παρόχων και ΟΑΥ, ανέφερε ότι η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΓεΣΥ, αποσκοπεί και στη εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης. 

Από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, αναφέρθηκε ότι λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και σημείωσε ότι ο κατάλογος των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται για την προσβασιμότητα ατόμων με κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες ετοιμάζεται. Εξήγησε ότι χρειάζεται εξειδίκευση κριτηρίων για εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς, ενώ ως σημαντική παράμετρο ανέφερε την ανάγκη να εκπαιδευτούν κατάλληλα νοσηλευτές και φροντιστές. 

Όσον αφορά τις πρόνοιες της νομοθεσίας, σημείωσε ότι από το 2017 υπάρχουν κανονισμοί όπου υπάρχουν προδιαγραφές που αφορούν την προσβασιμότητα σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όμως αρμόδιο για την εφαρμογή τους είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς οι Δήμοι και οι Τοπικές Αρχές δίνουν τις άδειες στα υποστατικά. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολίασε στο πλαίσιο αυτό ότι το Υπουργείο Υγείας έπρεπε να είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα ΑμεΑ. 

Επιπρόσθετα με τις διαδικασίες για επικαιροποίηση της νομοθεσίας, το Υπουργείο Υγείας, προχωρά και με ενίσχυση της ομάδας επιθεωρητών για την εποπτεία των εγκαταστάσεων, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του. Ακολούθως, ζητήθηκαν από την Πρόεδρο της Επιτροπής γραπτώς τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο στην κατεύθυνση αυτή. 

Η Επιχειρησιακή Διευθύντρια του ΟΚΥπΥ παρουσίασε με τη σειρά της στην Επιτροπή την κατάσταση που επικρατεί στα κρατικά νοσοκομεία αναφέροντας ότι έχουν γίνει αναβαθμίσεις και συνεχίζουν να γίνονται, ιδίως σε κάποια από τα 37 Κέντρα Υγείας που βρίσκονται σε περιοχές της υπαίθρου. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι έργα θα πρέπει να γίνουν στα Κέντρα Υγείας Φοίτης, Πεδουλά, Ακακίου, καθώς και στην παλιά πτέρυγα νοσοκομείου Τροόδους στην Κυπερούντα. 

Επισημάνθηκε ότι οι προδιαγραφές προσβασιμότητας είναι αρκετές και αφορούν από τουαλέτες και χώρους υγιεινής, μέχρι ράμπες, χώρους στάθμευσης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό, και αναφέρθηκε ότι στόχος είναι να πληρούνται στο 100%. Προτεραιότητα δίνεται, όπως αναφέρθηκε, σε ανακαινίσεις παλιών κτιρίων, ώστε να ενσωματωθούν οι προδιαγραφές αυτές. 

Όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ο Μάρκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι όλα τα νοσηλευτήρια παρέχουν υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι η έκθεση του Επόπτη ΓεΣΥ εντοπίζει κενά κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία. 

Ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ (Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου), Δημήτρης Λαμπριανίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία έκανε λόγο για «φτωχή νομοθεσία» για θέματα προσβασιμότητας, αλλά και για ελλιπείς ελέγχους. Ακολούθως, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας προχωρά με τον καταρτισμό κριτηρίων, το οποίο είπε ότι είναι «ένα τεράστιο βήμα προόδου για θέματα προσβασιμότητας εντός του ΓεΣΥ». 

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι η ΟΠΑΚ γίνεται πολύ συχνά λήπτης παραπόνων και καταγγελιών από μέλη τους και όχι μόνο και ότι ακόμα και σε νοσηλευτήρια, για τα οποία υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν πολλά προβλήματα για ΑμεΑ, ενώ τα ιατρεία, που δεν ελέγχονται από τη νομοθεσία, είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό είναι προσβάσιμα. 

Ανέφερε ότι οι επισκέπτες ΑμεΑ δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτά και συχνά βρίσκονται σε κίνδυνο. Αναφέρθηκε, δε, σε περιπτώσεις ασθενών ΑμεΑ που αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλο όροφο κατά τη νοσηλεία τους για χρήση τουαλέτας ή ντους, για εξεταστικά κρεβάτια που δεν έχουν το κατάλληλο ύψος, για ιατρεία που στεγάζονται με κτίρια χωρίς ανελκυστήρες κ.α. 

Δηλώσεις Βουλευτών 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επεσήμανε ότι ο ΟΑΥ έχει την δυνατότητα να υποχρεώσει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για καθολική διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους, όταν προχωρεί σε σύναψη ή ανανέωση σύμβασης με τους παρόχους. Εξήγησε, όμως, ότι «από τη στιγμή όμως που το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ετοιμάσει τα κριτήρια και τους κανονισμούς που θα καθορίζουν τις απαιτήσεις, τον έλεγχο και τις συνέπειες μη συμμόρφωσης, δεν μπορεί να επέλθει συμμόρφωση». 

Σημείωσε, ακόμα, ότι με την εκπόνηση των εκθέσεων, η Επίτροπος Διοικήσεως έχει δώσει διορία στο Υπουργείο Υγείας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, αλλά η εκπρόσωπος του Υπουργείου ανέφερε ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διεργασίες. Πρόσθεσε, δε, ότι ο προγραμματισμός προβλέπει έξι μήνες μεταβατική περίοδο, ενώ στη συνεχεία ο ΟΑΥ θα αφήσει περιθώριο ένα ακόμη χρόνο μέχρι την πλήρη συμμόρφωση. 

«Θεωρώ ανεπίτρεπτο μετά από τόσα χρόνια να μην είναι έτοιμο το Κράτος να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες του και δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την τεράστια παράλειψη από πλευράς το Υπουργείου Υγείας», κατέληξε. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν ανέφερε στις δηλώσεις της ότι κατά τη συνεδρία «αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα του θέματος, οι ευθύνες των αρμοδίων υπηρεσιών που δεν αναλαμβάνονται στον βαθμό που επιβάλλεται, οι ολέθριες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, η μη τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και κατ’ επέκταση για κάποιους η έλλειψη ευαισθησίας». 

«Υπογραμμίζουμε τη σοβαρότητα του θέματος και καλούμε πρώτα το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει τάχιστα στην τροποποίηση και εναρμόνιση των νομοθεσιών και στην προώθηση όλων των σχεδιασμών που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτρόπου Διοίκησης για τις συμβάσεις με τον ΟΑΥ», κατέληξε. 

Στις δηλώσεις της η Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι 12 χρόνια μετά την κύρωση της Συνθήκης των ΗΕ, δεν υπάρχουν ακόμα προδιαγραφές, κανονισμοί και πρωτόκολλα για διασφάλιση της πρόσβασης των ΑμεΑ σε υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας. 

«Αναμένουμε άμεσα από το Υπουργείο Υγείας να καταθέσει τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές για να μπορεί ο ΟΑΥ να ζητήσει από όλους τους παρόχους, όπως πληρούν τις προϋποθέσεις, διαφορετικά θα πρέπει να διακοπούν τα συμβόλαια», υπογράμμισε. 

Ακολούθως χαιρέτισε τη σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως προς το Υπουργείο Υγείας και προς τον ΟΑΥ και πρόσθεσε «αναμένουμε από το Υπουργείο από τον ΟΑΕΔ, από τις πολεοδομικές αρχές να συντονιστούν μεταξύ τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα κτίριο στο οποίο παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες που να μην πληροί τις προδιαγραφές, αλλά και να μην υπάρχει κανένας πάροχος ο οποίος δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξετάσεις που χρειάζονται να κάνουν οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα». 

Κοινωνική ζωή, υγεία, άνεση και ασφάλεια 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και ειδικότερα το δικαίωμα στην κοινωνική ζωή, υγεία, άνεση και ασφάλεια. 

Στασιμότητα για το «Κόκκινο Κουμπί», αποσύρεται το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας 

Στασιμότητα στην προώθηση των σχεδιασμών για το «Κόκκινο Κουμπί» διαπίστωσαν οι Βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εξέτασε ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ηλικιωμένων. Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, δια του Προέδρου του, Δήμου Αντωνίου, εξέφρασε την πρόθεση να αποσύρει το ενδιαφέρον του για διαχείριση του Κέντρου Κλήσεων της εφαρμογής και η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει επιστολή στην Υφυπουργό Πρόνοιας, ζητώντας ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. 

Κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση, ο κ. Αντωνίου, εξέφρασε την απογοήτευση του Παρατηρητηρίου για την κατάσταση που επικρατεί στις παροχές που αφορούν άτομα τρίτης ηλικίας και αναφερόμενος στη συζήτηση για το «Κόκκινο Κουμπί», έκανε λόγο για «κοροϊδία από το κράτος». 

Επεσήμανε ότι η πρόταση για το «Κόκκινο Κουμπί», που θα δίνει την ευκαιρία να ζητούν έκτακτη βοήθεια ηλικιωμένοι που διαβιούν μόνοι τους, ή άτομα που αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις στο σπίτι, κατατέθηκε από το 2018, έλαβε έγκριση το 2019 και δόθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και προδιαγραφές, ενώ ακολούθησε και μνημόνιο με τη Cyta για τους servers. 

Υπογράμμισε, όμως, ότι από τότε δεν είχε παρά μόνο μία πληροφόρηση για το σημείο που βρίσκεται το θέμα. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από το Παρατηρητήριο για τη διαχείριση του Κέντρου Κλήσεων Άμεσης Ανάγκης και ότι θα στραφεί προς τον ιδιωτικό τομέα, για να προχωρήσει η υλοποίησή του. 

Παραθέτοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα τρίτης ηλικίας στην Κύπρο, είπε ότι ο ηλικιακός ρατσισμός είναι «εμφανής και διάχυτος» σε νοσηλευτήρια, υπηρεσίες, ιδρύματα, κάνοντας λόγο για «δημογραφική βόμβα» λόγω μετατόπισης του πληθυσμού προς τη γήρανση. 

Υπογράμμισε την έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης για βοηθούς στα σπίτια, λέγοντας ότι αυτό το επάγγελμα θεωρείται υποδεέστερο. Επεσήμανε, ακόμα, ότι καταρτισμένοι φροντιστές δεν υπάρχουν ούτε στα νοσοκομεία. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει παράθυρο ελπίδας στο σύντομο χρονικό διάστημα, λέγοντας ότι αναμένεται η προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τρίτη Ηλικία, που έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Υγείας, αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Αναφέρθηκε, ακόμα, στις προσπάθειες που καταβάλλει το Παρατηρητήριο, το οποίο λαμβάνει κρατική χορηγία μέσω του Υπουργείου Υγείας, ύφους 30.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, για οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης κ.α. Υπογράμμισε, επίσης, ότι έχουν παρατηρηθεί θετικά αποτελέσματα από προγράμματα πρόληψης με εκγύμναση ατόμων τρίτης ηλικίας, λέγοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι γιατροί τους ανέφεραν πως σταμάτησαν να έχουν ανάγκη φαρμάκων. 

Στον σημαντικό ρόλο της γυμναστικής αναφέρθηκε και η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ, Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση. Είπε ότι μέσω του προγράμματος Αθλητισμός Για Όλους, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 68 κέντρα άθλησης σε όλη την Κύπρο τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες άσκηση σε ηλικιωμένους δωρεάν. 

Ανέφερε, επίσης, ότι τον τελευταίο χρόνο έχει επεκταθεί η συνεργασία και με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας με καινούργια προγράμματα στη Λεμεσό, τα οποία υπάρχει η πρόθεση να επεκταθούν σε όλη την Κύπρο, μέσω των δήμων και κοινοτήτων. 

«Έχουν γίνει πολλά σίγουρα, έχουν αυξηθεί τα προγράμματα που προσφέρονται, ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε και την ανάγκη θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε να ενημερώσουμε για να προσελκύσουμε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα του συγκεκριμένου πληθυσμού», είπε η κ. Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη. 

Πρόσθεσε ότι «τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν να επωφεληθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον αθλητισμό και σίγουρα ο πληθυσμός μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στην αποφυγή διαφόρων ασθενειών και διάφορων μυοσκελετικών παθήσεων, που αναγκάζουν τους ηλικιωμένους να μένουν στα σπίτια τους και να είναι αδρανείς». 

Αναφέρθηκε, εξάλλου στην πρωτοβουλία του ΚΟΑ, ώστε σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν σε συνταγογράφηση της άσκησης και σημείωσε ότι για τον σκοπό αυτό συστάθηκε αρμόδια Επιτροπή. 

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η πρόσβαση ηλικιωμένων σε φαρμακευτική αγωγή. Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Εποπτείας ΓεΣΥ αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε φάρμακα στην ύπαιθρο, λόγω έλλειψης φαρμακείων και επεσήμανε ότι χρειάζονται κίνητρα για ιδιωτικές πρωτοβουλίες στις περιοχές αυτές. Ο ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2024 φαρμακείο στο κέντρο υγείας Πάχνας και ακολούθως στον Πύργο Τηλλυρίας. 

Συζητήθηκαν, ακόμα, πτυχές προσβασιμότητας σε νοσηλευτήρια. Ο ΟΚΥπΥ αναφέρθηκε στις αδυναμίες πρόσβασης σε νοσοκομεία Πόλης Χρυσοχούς και Τροόδους, όπου γίνονται εργασίες για εξάλειψή τους. 

Δηλώσεις Βουλευτών 

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, είπε ότι η Επιτροπή είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αρμοδίους πριν ένα χρόνο, ότι θα τίθετο σε λειτουργία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το «Κόκκινο Κουμπί». 

Εξήγησε ότι το κόκκινο κουμπί, είναι ένα σύστημα που για πολλούς ανθρώπους αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου, για ηλικιωμένους που διαβιούν μόνοι τους ή για άτομα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να χρειαστούν κατεπείγουσα βοήθεια. 

«Ζούμε σε ένα κράτος που περιθωριοποιεί τους ηλικιωμένους, δεν καλλιεργεί την ευαισθησία ανάμεσα στους πολίτες για να αντιμετωπίζουν τους ευάλωτους συνανθρώπους μας με κατανόηση, συμπάθεια και δεν εποπτεύει τις στέγες ηλικιωμένων με επαρκή τρόπο, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συζήτησης», σημείωσε η κ. Χαραλαμπίδου. 

Αναφέρθηκε στις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην ύπαιθρο, όσον αφορά τη μετακίνησή τους και τα φαρμακεία. «Ένα κράτος πρόνοιας που σέβεται τους ηλικιωμένους πολίτες θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και να επιλύσει αυτά τα ζητήματα», υπογράμμισε. 

«Πρέπει επίσης να εξευρεθούν τρόποι ώστε η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας για τις διευκολύνσεις και τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται όπως για παράδειγμα τα προγράμματα του ΚΟΑ», κατέληξε. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, δήλωσε ότι «τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας είναι δύο ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες η πολιτεία οφείλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία η οποία αφορά στην προσβασιμότητα στους παρόχους υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους». 

Ζήτησε, ακόμα, «να ληφθούν υπόψη οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, όπως το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, που καταναλώνουν χρόνο και εξειδίκευση και που βρίσκονται στη διάθεση του κράτους για συνεργασία και ανάληψη ευθυνών», καθώς και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. 

Η Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, αναφορικά με την απόσυρση του Παρατηρητηρίου από την πρόταση να το διαχειριστεί το κέντρο εξυπηρέτησης για το «Κόκκινο Κουμπί», είπε ότι αυτό «δείχνει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία και η εθελοντική πρωτοβουλία είναι πολλές φορές πολύ πιο μπροστά από το κράτος». 

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη γήρανση του πληθυσμού, είπε ότι «τα κράτη χρειάζονται στρατηγική, που έχει να κάνει με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, με την πρόνοια με την υγιή γήρανση, με την αξιοπρεπή γήρανση, για να μπορούν να διαχειριστούν αυτό το θέμα το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε μία ωρολογιακή βόμβα ».  

Υπογράμμισε την ανάγκη της πρόληψης, λέγοντας ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι ενημερωμένοι για θέματα υγείας και να υπάρχουν εκείνα τα προγράμματα τα οποία θα στηρίζουν τον αθλητισμό για την τρίτη ηλικία και τη συμμετοχή στον πολιτισμό, για να νιώθουν οι ηλικιωμένοι χρήσιμοι, αλλά επίσης να μην είναι απομονωμένοι στο σπίτι τους γιατί εκεί πέρα από τα προβλήματα της υγείας, σωματικής και ψυχικής. Πρόσθεσε ότι το Τμήμα Μεταφορών θα πρέπει να τρέξει τα σχέδια για τη μεταφορά των ηλικιωμένων και πρόσθεσε την ανάγκη για ένα σχέδιο για μακροχρόνια φροντίδα. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Reporter: Ανεξεταστέα η Κύπρος στα δικαιώματα ηλικιωμένων-«Οι περισσότεροι κακοποιούνται στα σπίτια τους»

Επανέρχεται η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ευάλωτους εργαζόμενους στο ΡΙΚ

Για ακόμα μία φορά θα κληθούν τα στελέχη του Ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) να τοποθετηθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή τον χειρισμό της υπόθεσης δημοσιογράφου, η οποία αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες. 

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις της στη Βουλή, τα μέλη της Επιτροπής δεν έμειναν ικανοποιημένα από την έκθεση γεγονότων που παρουσίασε το ΡΙΚ και θα ζητήσουν διευκρινίσεις, καθώς επίσης και ενημέρωση και για περιπτώσεις άλλων εργαζόμενων με προβλήματα ιατρικής φύσης. 

Στις δηλώσεις της η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση σήμερα το πρωί, τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν εκ νέου το ζήτημα. Πρόσθεσε ότι έχει σταλεί επιστολή στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα των Βουλευτών. 

«Εκ του αποτελέσματος, η ενέργεια του κ. Νικολάου να αποχωρήσει από την αίθουσα προτού του υποβληθούν ερωτήσεις, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπέβαλλε αυθημερόν την παραίτηση του αποδείχθηκε κάκιστος θεατρινισμός», είπε η κ. Χαραλαμπίδου, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δυσχεραίνουν το κοινοβουλευτικό έργο. 

«Εκφράσαμε επίσης την δυσαρέσκεια μας για την κατάθεση της δήθεν έκθεσης γεγονότων από το Γενικό διευθυντή του ΡΙΚ, δεδομένου ότι μια τέτοια έκθεση θα έπρεπε να καταγράφει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών», πρόσθεσε η κ. Χαραλαμπίδου, σημειώνοντας ότι η δημοσιογράφος δεν κλήθηκε να εκφράσει άποψη ως προς τα γεγονότα, όπως ούτε και οι δυο συνεργάτιδες της. 

«Αναμένουμε τις παρατηρήσεις του ΔΣ του ΡΙΚ, δηλώνοντας την πρόθεση μας να θέσουμε και πάλι το θέμα προς συζήτηση, από τη στιγμή που τα τρία διευθυντικά στελέχη του ΡΙΚ έδειξαν να μην αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που είχε η συμπεριφορά τους σε βάρος ενός ατόμου με προβλήματα υγείας, παρά τις απολογίες του προέδρου του ΔΣ του ΡΙΚ», κατέληξε, αναφέροντας ότι ζητήθηκε ενημέρωση για το πως αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις άλλων εργαζόμενων στο ΡΙΚ που επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα ιατρικής φύσης και τι διευκολύνσεις τους παρέχονται. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα