Digital Democracy Hackathon: Καινοτόμες λύσεις ενίσχυσης της ψηφιακής δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Το Γραφείο Επίτροπου του Πολίτη, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε με επιτυχία στις 29-30 Απριλίου 2022, στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ Λευκωσίας, το Digital Democracy Hackaton.

Το Digital Democracy Hackathon, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία), είχε ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα ενισχύσουν την ψηφιακή δημοκρατία στη χώρα μας και θα ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής, όπως είναι η Κυβέρνηση, η Βουλή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Επίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Σεντώνας, ανέφερε πως η μετάβαση στη ψηφιακή δημοκρατία είναι ένα δύσκολό και μεγάλο εγχείρημα και ως εκ τούτου είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι ιδέες, οι γνώσεις και παραστάσεις των νέων ανθρώπων.

«Ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής πολιτικής έχει παρέλθει. Έχουμε ανάγκη από νέα εργαλεία που να φέρνουν τους πολίτες στο επίκεντρο του κύκλου χάραξης και υλοποίησης πολιτικών».

Ο συντονιστής του Hackathon και ερευνητής του ΤΕΠΑΚ Ανδρέας Παπαλλάς, επεσήμανε πως στόχος του Hackathon είναι να δώσει βήμα σε άτομα με φρέσκιες ιδέες να προτείνουν λύσεις που να προάγουν μια πιο συμμετοχική παραγωγή πολιτικής.

Ο ερευνητής, νευροφυσιολόγος και επιστήμονας συστημάτων Δρ. Γιάννης Λαούρης, τόνισε πως τα πολύπλοκα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με κλασικές μεθόδους ή γραμμικά μαθηματικά. Για να επιλύσουμε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε την επιστήμη της πολυπλοκότητας και σχετικότητας.

«Να προτείνετε λύσεις που να εξασφαλίζουν την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφορία και την αυθεντική συμμετοχή του πολίτη σε όλες τις αποφάσεις που τον επηρεάζουν».

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της διαφθοράς είναι η διαφάνεια».

Δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του Δρ. Γιάννη Λαούρη εδώ.

Ο δημοσιογράφος νεοφυών επιχειρήσεων Πάνης Πιερή, συντόνισε πάνελ στο οποίο συμμετείχαν η συνιδρύτρια και CEO της Malloc Μαρία Τερζή, ο εκτελεστικός λειτουργός του Nomoplatform Γιώργος Ησαΐα και ο ιδρυτής του Hegemonic Project Βαρνάβας Τιμοθέου. Στη διάρκεια του πάνελ οι προσκεκλημένοι έδωσαν πλούσια ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες, υποδεικνύοντας καλές πρακτικές και εισηγήσεις, με στόχο να βοηθήσουν τους νέους/νέες να κατανοήσουν βασικά προβλήματα, πλεονεκτήματα αλλά και προοπτικές στη δημιουργία και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση του πάνελ εδώ.

Τα projects

Στη διάρκεια των εργασιών του Digital Democracy Hackathon, ομάδες νέων εργάστηκαν συλλογικά για να προτείνουν λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας. Μερικές από τις λύσεις που προτάθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Λegislimpl

Για να μπορέσει κανείς να συμμετέχει στην διαδικασία της νομοθεσίας, πρέπει να μπορεί να κατανοήσει το ζητούμενο σε μια διαβούλευση, το οποίο πολλές φορές ξεκινάει από ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι υπό συζήτηση. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται όμως αποτρέπει έναν απλό πολίτη χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να κατανοήσει τους νόμους που τον αφορούν και ακόμη περισσότερο να συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία.

Το λegislimpl προσπαθεί να απλοποιήσει την κατανόηση χρησιμοποιώντας machine learning για να «μεταφράσει» το κάθε νομοσχέδιο που υποβάλλεται στην βουλή σε γλώσσα την οποία μπορεί να κατανοήσει ο καθένας, και να το αναλυσει σε όση λεπτομέρεια θέλει ο κάθε χρήστης, το οποίο θα του επιτρέψει να εισαχθεί στον κόσμο της νομοθεσίας.

CleverGov

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ελάχιστη (ή καθόλου) ορατότητα στις κυβερνητικές διαδικασίες για τους πολίτες, ακόμα και αν είναι αυτοί που θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας.

Προτείνουμε μια λύση που μπορεί να ανοίξει τα εσωτερικά δεδομένα στο κοινό και όλοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά, αλλά χωρίς διαρροή ιδιωτικών δεδομένων. Θέλουμε η λύση μας να υιοθετηθεί στις τρέχουσες κυβερνητικές υποδομές. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. Θέλουμε να φέρουμε τη ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας. Όλοι θα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα και να εξάγουν πληροφορίες. Επιπλέον, τα παραγόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, με μετρήσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση των κυβερνητικών υπηρεσιών, εκτίμηση του αναμενόμενου χρόνου της διαδικασίας κ.λπ..

APLA

Προτείνουμε την δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία επιτρέπει στους Πολίτες να έχουν άμεση και δομημένη επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία προωθούν την συμμετοχικότητα, την άμεση δημοκρατία, την ενεργό πολιτότητα και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ Πολιτείας και Πολίτη.

Η πλατφόρμα απευθύνεται στον μέσο πολίτη, είναι εύχρηστη και απλή αφαιρώντας έτσι οποιεσδήποτε δυσκολίες συμμετοχής στα κοινά. Χρησιμοποιεί τρία κύρια εργαλεία – forums (ανοικτός διάλογος), petitions και polls. Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει τα ζητήματα που τον αφορούν στους αρμόδιους φορείς και ο κάθε πολιτικός έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την θέση της κοινής γνώμης πάνω σε πολιτικά ζητήματα τα οποία τίθενται προς συζήτηση. Μέσω ενός συστήματος βαθμολόγησης ασκείται θετική πίεση προς τους Πολιτικούς για να συμμετέχουν στο project.

CUT-Democracy

Παρατηρούμε έλλειψη συμμετοχής των δημοτών στης δημοκρατικές διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δημότες, δεν διαθέτουν του κατάλληλους μηχανισμούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επηρεάζουν τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων τους, σε ό,τι αφορά την κατανομή των κεφαλαίων του δημοτικού προϋπολογισμού. Αυτό, προκαλεί έλλειψη δημοκρατίας και διαφάνειας.

Επιθυμούμε τη δημιουργία μιας ψηφιακή εφαρμογή η οποία θα αναβαθμίζει τη συμμετοχική δημοκρατία και τη διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρόκειται για τη συμμετοχή των δημοτών στη δημιουργία εισηγήσεων και προτάσεων για δημοκρατική κατανομή των κεφαλαίων του δημοτικού προϋπολογισμού. Αυτή η εφαρμογή, θα επιτρέπει στους δημότες να προωθούν και να προτείνουν τα δικά τους αναπτυξιακά έργα και να εξασφαλίσουν την υλοποίηση τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Οι δημότες θα ανεβάζουν ολοκληρωμένες προτάσεις για αναπτυξιακά έργα και όλοι οι δημότες θα έχουν δικαίωμα επιλογής μέσο της ψήφου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα projects επικοινωνήστε με τους διοργανωτές στο  [email protected].

Οι διαγωνιζόμενοι θα ξανασυναντηθούν με τους κριτές του Digital Democracy Hackathon, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, στο 1o Democracy Forum Cyprus όπου θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα επιβραβευθούν για την καινοτομία και δημιουργικότητά τους.

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον