Digital Democracy Hackathon: Καινοτόμες λύσεις ενίσχυσης της ψηφιακής δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Το Γραφείο Επίτροπου του Πολίτη, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε με επιτυχία στις 29-30 Απριλίου 2022, στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΟΕΔ Λευκωσίας, το Digital Democracy Hackaton.

Το Digital Democracy Hackathon, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία), είχε ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα ενισχύσουν την ψηφιακή δημοκρατία στη χώρα μας και θα ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής, όπως είναι η Κυβέρνηση, η Βουλή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Επίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Σεντώνας, ανέφερε πως η μετάβαση στη ψηφιακή δημοκρατία είναι ένα δύσκολό και μεγάλο εγχείρημα και ως εκ τούτου είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι ιδέες, οι γνώσεις και παραστάσεις των νέων ανθρώπων.

«Ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής πολιτικής έχει παρέλθει. Έχουμε ανάγκη από νέα εργαλεία που να φέρνουν τους πολίτες στο επίκεντρο του κύκλου χάραξης και υλοποίησης πολιτικών».

Ο συντονιστής του Hackathon και ερευνητής του ΤΕΠΑΚ Ανδρέας Παπαλλάς, επεσήμανε πως στόχος του Hackathon είναι να δώσει βήμα σε άτομα με φρέσκιες ιδέες να προτείνουν λύσεις που να προάγουν μια πιο συμμετοχική παραγωγή πολιτικής.

Ο ερευνητής, νευροφυσιολόγος και επιστήμονας συστημάτων Δρ. Γιάννης Λαούρης, τόνισε πως τα πολύπλοκα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με κλασικές μεθόδους ή γραμμικά μαθηματικά. Για να επιλύσουμε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε την επιστήμη της πολυπλοκότητας και σχετικότητας.

«Να προτείνετε λύσεις που να εξασφαλίζουν την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφορία και την αυθεντική συμμετοχή του πολίτη σε όλες τις αποφάσεις που τον επηρεάζουν».

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της διαφθοράς είναι η διαφάνεια».

Δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του Δρ. Γιάννη Λαούρη εδώ.

Ο δημοσιογράφος νεοφυών επιχειρήσεων Πάνης Πιερή, συντόνισε πάνελ στο οποίο συμμετείχαν η συνιδρύτρια και CEO της Malloc Μαρία Τερζή, ο εκτελεστικός λειτουργός του Nomoplatform Γιώργος Ησαΐα και ο ιδρυτής του Hegemonic Project Βαρνάβας Τιμοθέου. Στη διάρκεια του πάνελ οι προσκεκλημένοι έδωσαν πλούσια ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες, υποδεικνύοντας καλές πρακτικές και εισηγήσεις, με στόχο να βοηθήσουν τους νέους/νέες να κατανοήσουν βασικά προβλήματα, πλεονεκτήματα αλλά και προοπτικές στη δημιουργία και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση του πάνελ εδώ.

Τα projects

Στη διάρκεια των εργασιών του Digital Democracy Hackathon, ομάδες νέων εργάστηκαν συλλογικά για να προτείνουν λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας. Μερικές από τις λύσεις που προτάθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Λegislimpl

Για να μπορέσει κανείς να συμμετέχει στην διαδικασία της νομοθεσίας, πρέπει να μπορεί να κατανοήσει το ζητούμενο σε μια διαβούλευση, το οποίο πολλές φορές ξεκινάει από ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι υπό συζήτηση. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται όμως αποτρέπει έναν απλό πολίτη χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να κατανοήσει τους νόμους που τον αφορούν και ακόμη περισσότερο να συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία.

Το λegislimpl προσπαθεί να απλοποιήσει την κατανόηση χρησιμοποιώντας machine learning για να «μεταφράσει» το κάθε νομοσχέδιο που υποβάλλεται στην βουλή σε γλώσσα την οποία μπορεί να κατανοήσει ο καθένας, και να το αναλυσει σε όση λεπτομέρεια θέλει ο κάθε χρήστης, το οποίο θα του επιτρέψει να εισαχθεί στον κόσμο της νομοθεσίας.

CleverGov

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ελάχιστη (ή καθόλου) ορατότητα στις κυβερνητικές διαδικασίες για τους πολίτες, ακόμα και αν είναι αυτοί που θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας.

Προτείνουμε μια λύση που μπορεί να ανοίξει τα εσωτερικά δεδομένα στο κοινό και όλοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά, αλλά χωρίς διαρροή ιδιωτικών δεδομένων. Θέλουμε η λύση μας να υιοθετηθεί στις τρέχουσες κυβερνητικές υποδομές. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. Θέλουμε να φέρουμε τη ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας. Όλοι θα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα και να εξάγουν πληροφορίες. Επιπλέον, τα παραγόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών, με μετρήσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση των κυβερνητικών υπηρεσιών, εκτίμηση του αναμενόμενου χρόνου της διαδικασίας κ.λπ..

APLA

Προτείνουμε την δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία επιτρέπει στους Πολίτες να έχουν άμεση και δομημένη επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία προωθούν την συμμετοχικότητα, την άμεση δημοκρατία, την ενεργό πολιτότητα και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ Πολιτείας και Πολίτη.

Η πλατφόρμα απευθύνεται στον μέσο πολίτη, είναι εύχρηστη και απλή αφαιρώντας έτσι οποιεσδήποτε δυσκολίες συμμετοχής στα κοινά. Χρησιμοποιεί τρία κύρια εργαλεία – forums (ανοικτός διάλογος), petitions και polls. Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει τα ζητήματα που τον αφορούν στους αρμόδιους φορείς και ο κάθε πολιτικός έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την θέση της κοινής γνώμης πάνω σε πολιτικά ζητήματα τα οποία τίθενται προς συζήτηση. Μέσω ενός συστήματος βαθμολόγησης ασκείται θετική πίεση προς τους Πολιτικούς για να συμμετέχουν στο project.

CUT-Democracy

Παρατηρούμε έλλειψη συμμετοχής των δημοτών στης δημοκρατικές διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δημότες, δεν διαθέτουν του κατάλληλους μηχανισμούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επηρεάζουν τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων τους, σε ό,τι αφορά την κατανομή των κεφαλαίων του δημοτικού προϋπολογισμού. Αυτό, προκαλεί έλλειψη δημοκρατίας και διαφάνειας.

Επιθυμούμε τη δημιουργία μιας ψηφιακή εφαρμογή η οποία θα αναβαθμίζει τη συμμετοχική δημοκρατία και τη διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρόκειται για τη συμμετοχή των δημοτών στη δημιουργία εισηγήσεων και προτάσεων για δημοκρατική κατανομή των κεφαλαίων του δημοτικού προϋπολογισμού. Αυτή η εφαρμογή, θα επιτρέπει στους δημότες να προωθούν και να προτείνουν τα δικά τους αναπτυξιακά έργα και να εξασφαλίσουν την υλοποίηση τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Οι δημότες θα ανεβάζουν ολοκληρωμένες προτάσεις για αναπτυξιακά έργα και όλοι οι δημότες θα έχουν δικαίωμα επιλογής μέσο της ψήφου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα projects επικοινωνήστε με τους διοργανωτές στο  [email protected].

Οι διαγωνιζόμενοι θα ξανασυναντηθούν με τους κριτές του Digital Democracy Hackathon, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, στο 1o Democracy Forum Cyprus όπου θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα επιβραβευθούν για την καινοτομία και δημιουργικότητά τους.

Nomoplatform

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, ωρολόγιο πρόγραμμα και αθλητικοί χώροι

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/05/2022, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: Η αξιολόγηση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Η Επιτροπή συνέχισε την συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του οποίου έγινε εξέταση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική,

Πρόγραμμα

Ημερήσιο πρόγραμμα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ημερομηνίας 18/05/2022

Το ημερήσιο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ως εξής: Τετάρτη 18/05/2022 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 8:45 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, 11:00 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, 11:30 π.μ.. Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, 11:30 π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας ακολουθείστε τους σχετικούς συνδέσμους.