Επιτροπή Παιδείας: Προβλήματα με εξετάσεις τετραμήνων και τρόποι αντιμετώπισής τους

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/04/2022, εξέτασε το ακόλουθο θέμα:

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του Α΄ τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2021-2022, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τρόποι αντιμετώπισής τους

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος μέσω του που οποίου εξετάστηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του Α΄ τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2021-2022, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Ο Υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, έκανε παράκληση να αποφύγουν κάποιοι, έστω και χωρίς να το θέλουν, να δημιουργούν αναστάτωση στα σχολεία με διάφορες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις.

«Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το κυρίως θέμα δεν είναι η αξιολόγηση ή οι εξετάσεις, είναι η διοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και η αναπροσαρμογή τους, ούτως ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά, αυτά που χρειάζονται στη σημερινή εποχή, προσαρμοσμένα και στις δικές τους ανάγκες και ικανότητες, ούτως ώστε το σχολείο, να είναι όσο γίνεται περισσότερο ωφέλιμο και να βγάζουμε μορφωμένους και ανταγωνιστικούς πολίτες στη σημερινή κοινωνία», είπε.

Η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων εξέφρασε συμφωνία για διάλογο μέσα στο καλοκαίρι όλων των ενδιαφερομένων για τα προβλήματα που αναδύονται από τις εξετάσεις τετραμήνων. Από την πλευρά του το ΑΚΕΛ προτείνει πρόταση νόμου για την κατάργηση των εξετάσεων και διάλογο για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης .

Ο κ. Προδρόμου είπε μετά τη συνεδρία ότι παρουσιάστηκαν οι μελέτες που έχουν γίνει για πρώτη φορά από το Υπουργείο, με στατιστικά επιστημονικά εργαλεία ανάλυσης. Το γενικό συμπέρασμα, πρόσθεσε, είναι το ότι στα τρία σχολικά έτη μέχρι τώρα που έχει εφαρμοστεί το νέο σύστημα αξιολόγησης, έστω τμηματικά, «οι εξετάσεις τετραμήνων εφαρμόζονται με επιτυχία».

«Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σημασία δεν έχουν οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα τόσο πολύ, όσο το γεγονός ότι για πρώτη φορά διαθέτουμε στο Υπουργείο αξιόπιστα εργαλεία πάνω στα οποία να στηρίζουμε τις πολιτικές μας», είπε.

Επειδή ακούει να γίνονται σχόλια, πρόσθεσε, θα πρέπει να εντοπίσουν εκεί όπου υπάρχουν αδυναμίες, όπου φαίνεται ότι μερίδα των παιδιών πιθανώς να παρακολουθούν πρόγραμμα για το οποίο δεν είναι προετοιμασμένα. Ο κ. Προδρόμου είπε ότι υπάρχουν τέτοια σημεία, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι σωστή ή λανθασμένη. «Τουναντίον, τα αποτελέσματα από το 2010-2012, που έχουμε, για τις μόνες αξιόπιστες, παγκύπριες, αξιολογήσεις που ήταν οι Παγκύπριες εξετάσεις, δείχνουν ότι από τότε, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, κάποια προβλήματα στις γενικές επιδόσεις, τα οποία προσπαθούμε να τα διορθώσουμε», είπε.

Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, η μεταρρύθμιση, η οποία συμπεριλαμβάνει και το ωρολόγιο πρόγραμμα, και την αξιοκρατική επιλογή εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, και το νέο σύστημα αξιολόγησης μαθητών, «έχει αποδώσει και έχουμε απτά αποτελέσματα.»

Όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών, είπε ότι το Υπουργείο, βασισμένο στην εμπειρία που έχει αποκομίσει, καταθέτει ορισμένες προτάσεις, για τις οποίες περιμένει την άποψη και των εκπαιδευτικών, της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, αλλά και των οργανωμένων γονέων.

Αναφερόμενος στις προτάσεις του Υπουργείου, είπε ότι, ακούγοντας φωνές που λένε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση και πολλές διαδικασίες γραπτών εξετάσεων, «πιστεύουμε ότι μπορεί να περιοριστούν οι γραπτές δοκιμασίες, αφού χρειάζεται θα επέμβουμε και στην νομοθεσία».

Όσον αφορά την προφορική βαθμολογία, την συντρέχουσα, το 60%  είπε ότι μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των διαγωνισμάτων. «Ήδη οι οδηγίες του Υπουργείου είναι να περιορίζονται, αλλά αφού φαίνεται ότι δεν ακολουθείται παντού, να βάλουμε ποσοτικό περιορισμό στη νομοθεσία», είπε.

Ένα δεύτερο μέτρο, είπε, θα είναι να προβλέπεται στο πλαίσιο της προφορικής αξιολόγησης, η ανάθεση γραπτών εργασιών, τα λεγόμενα “projects”.

Όσον αφορά την αξιολόγηση του Β’ τετραμήνου, φέτος, είπε, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας που εξακολουθούν να ισχύουν, θα διοργανωθούν ειδικά εξεταστικά κέντρα ούτως ώστε να μην παραπεμφθούν οι μαθητές που θα είναι απόντες λόγω κορωνοϊού στην δεύτερη σειρά εξετάσεων. Είπε ότι η δεύτερη σειρά εξετάσεων θα διοργανωθεί για αυτούς που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην πρώτη, αλλά επειδή, έχουν ακουστεί φωνές, «έστω και αν δεν αληθεύει, ότι ήταν διαφορετικής δυσκολίας τα θέματα στην δεύτερη σειρά, θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιες συζητήσεις».

Γενικότερα, το Υπουργείο είναι ανοικτό στον διάλογο, είπε, προσθέτοντας ότι γίνεται δεκτή η πρόταση που ακούστηκε στην Επιτροπή, για διάλογο με τη συμμετοχή και μελών της Επιτροπής, για συνολική επανεξέταση, «για να δούμε αν υπάρχουν τρόποι βελτίωσης των διαδικασιών για την αξιολόγηση των μαθητών».

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι ταυτόχρονα στο τραπέζι υπάρχουν και δύο άλλες προτάσεις, «που έχουν και θετικά και σημεία που πρέπει να μας προβληματίσουν», για περιορισμό γραπτών δοκιμασιών στα σχολεία και συγκεκριμένα για μόνο τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Αν υπήρχαν τρία εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο, είπε, θα αποφεύγονταν οι γραπτές αξιολογήσεις σε μαθήματα επιλογής που δημιουργούν πολλούς συνδυασμούς και την ανάγκη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για εξετάσεις. Δηλαδή, είπε, θα κερδίσουν μέρες και θα τελειώνει πιο σύντομα η αξιολόγηση μέσα στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς.

Μια δεύτερη συζήτηση που μπορεί να γίνει, είπε, είναι η νομοθετική πρόταση που έχει ήδη ετοιμάσει το Υπουργείο Παιδείας, εδώ και ένα χρόνο. Ο Υπουργός είπε ότι δεν πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί αυτή η πρότασή, αλλά αυτό θα επέτρεπε να περιοριστεί ο αριθμός των εξεταστικών δοκιμασιών, ειδικά για την τρίτη Λυκείου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εξετάσεις και για πρόσβαση στα πανεπιστήμια, είτε τις εξετάσεις τετραμήνων, είτε το δεύτερο τετράμηνο, μια προσαρμοσμένη εξέταση την ίδια μέρα που θα διασφαλίζει και την αξιολόγηση του σχολείου αλλά και την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Σε ερώτηση αν κάποιοι πολεμούν το δημόσιο σχολείο, είπε ότι υπάρχουν δυο πολιτικές φιλοσοφίες, η μια προσπαθεί να εμπεδώσει την αξιολόγηση γιατί, «θέλουμε να έχει αξία η εκπαίδευση στο σχολείο και δεν μπορεί να έχουμε ποιότητα και αξία χωρίς αξιολόγηση». Υπάρχει και μια λογική της ευκολίας, πρόσθεσε, «η οποία δυστυχώς καταφεύγει και σε λαϊκισμό, μια πολιτική της ισοπέδωσης».

Αυτή την πολιτική της ισοπέδωσης, την έχουμε δει και στην πράξη όταν είχε διακυβερνήσει και το ΑΚΕΛ, είπε, προσθέτοντας ότι με αυτή την λογική «είναι που είχαν φέρει τη χώρα σε χρεωκοπία».

Σε ερώτηση για σχόλια από την ΟΕΛΜΕΚ, για συρρίκνωση του χρόνου της σχολικής χρονιάς, ο Υπουργός είπε ότι «ο χρόνος φέτος είναι περισσότερος, δεν έχει συρρικνωθεί».

Οι περιορισμοί του κορωνοϊού έχουν αποτρέψει δραστηριότητες του σχολείου στις οποίες αφιερωνόταν χρόνος, όμως γεγονός είναι ότι φέτος ο χρόνος δεν έχει συρρικνωθεί, είπε.

Οι δηλώσεις των Βουλευτών/Βουλευτριών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι «άνοιξε η συζήτηση πολύ σωστά και σε βάθος».

Είπε ότι προκύπτουν δύο ζητήματα, πρώτον, η τοποθέτηση από το ΑΚΕΛ ότι είναι υπέρ της κατάργησης των εξετάσεων τετραμήνων, ενώ οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, και το Υπουργείο, αντιλαμβάνονται τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στη διαδικασία αυτή.

Επεσήμανε ότι έχουν διαφανεί δυο ζητήματα, ότι, πρώτον, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος, γιατί ξεκινούν τα σχολεία και λήγει η σχολική χρονιά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, οπόταν, είπε, πρέπει ή να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας, ή να βρεθεί χρόνος για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που προκύπτουν. Μία δική του ιδέα, είπε, είναι να αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα στα σχολεία, από τις 0730 μέχρι τις 1330 στο 0830 με 1500 ή 1600.

Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουν στην επόμενη συνεδρία, είπε, όταν θα έχουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα αναλυτικά προγράμματα.

Το δεύτερο πρόβλημα, είπε, είναι η ύλη η οποία φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορεί να αφαιρεθεί. «Μας λέχθηκε σαν παράδειγμα οι πιθανότητες τα μαθηματικά όπου για κάποιο λόγο τις αφαίρεσαν και είναι μάθημα που το βρίσκουν οι μαθητές σε πολλούς τομείς και ειδικεύσεις της πανεπιστημιακής μόρφωσης», είπε.

Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε και σε μια μελέτη του κόμματος του, που ετοιμάστηκε από τον Βουλευτή Χρύσανθο Σαββίδη, και εισηγήσεις τις οποίες το Υπουργείο ενστερνίζεται, είπε, σε μεγάλο βαθμό. Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν στην προσαρμογή της ύλης στις ανάγκες του προσφερόμενου χρόνου, να σταματήσουν τα πολλά διαγωνίσματα και να εισαχθούν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, όπως τα projects, ενώ για την Γ’ Λυκείου, η τελική κεντρική εξέταση να είναι και για σκοπούς απόλυσης και πρόσβασης στα ανωτέρα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι συζήτησαν για πολλοστή φορά το θέμα των εξετάσεων των τετραμήνων, γιατί συνεχώς η αντιπολίτευση, «επιθυμεί, με λεκτικές ακρότητες, που δεν αρμόζουν στο χώρο της Παιδείας, να αμφισβητεί, αυτό τον θεσμό, αυτή τη μεταρρύθμιση που είναι προς όφελος των παιδιών μας».

Είπε ότι επίκεντρό τους είναι ο μαθητής, και η σωστή, αξιόπιστη διαδικασία, αξιολόγησης με στόχο τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά, αποτελέσματα. Αν είναι κάτι που επιτυγχάνεται με τη συνεχή αμφισβήτηση και τη στείρα αντιπολίτευση, είπε, είναι να επιτείνουμε την αγωνία και το άγχος, τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται τα παιδιά σε αυτή τη δύσκολη χρονική χρονιά.

Είπε ότι ως ΔΗΣΥ είναι έτοιμοι να συζητήσουν το νομοσχέδιο που έχει έτοιμο το Υπουργείο Παιδείας για την κατάργηση εξετάσεων πρόσβασης.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, είπε ότι έχουν λύση για το πρόβλημα αυτό, μια πρόταση νόμου για να καταργηθούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο «και να υποχρεώσουμε επιτέλους του Υπουργό Παιδείας να μπει σε ένα διάλογο για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των παιδιών, το οποίο να στηρίζεται στην πραγματική μάθηση στη δημιουργικότητα των παιδιών, μέσα στο σχολείο, στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων και όχι στην αποστήθιση και τη μάθηση δεξιοτήτων για να γράφουν μόνο εξετάσεις».

Είπε ακόμα ότι όλοι διαφωνούν με τον θεσμό των εξετάσεων των τετραμήνων, αλλά «αλλά το Υπουργείο συνεχίζει ετσιθελικά» να τον εφαρμόζει.

Αναφέρθηκε και σε μια «απαράδεκτη», όπως είπε, ανακοίνωση του Υπουργού, το πρωί, «με την οποία επιτίθεται στο ΑΚΕΛ», για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι το ΑΚΕΛ, που διαφωνεί μαζί του, αλλά οι γονείς, που είναι απεγνωσμένοι, οι μαθητές όλοι που είναι καταπιεσμένοι, οι εκπαιδευτικοί, που τα ζουν καθημερινά στα σχολεία, «το ποσό κακό κάνει με τις αποφάσεις του.»

Ο Βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου της ΕΔΕΚ, κάλεσε σε ηρεμία. «Μακριά από φωνασκίες και λαϊκισμό, πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να δώσουν τις εξετάσεις τους», είπε. Ο κ. Αποστόλου είπε ότι τάχθηκαν υπέρ της πρότασης, να ξεκινήσει ένας διάλογος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τη συμμετοχή του Υπουργείου, της Επιτροπής, καθηγητών, οργανωμένων γονέων και άλλων φορέων που απαρτίζουν το δημόσιο σχολείο για να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές που μπορούν να γίνουν στο θεσμό των τετραμήνων.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι θέτουν ως κορυφαίο το ζήτημα της παιδείας και ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις και γι’ αυτό, εισηγήθηκαν, μετά την αποπεράτωση των εξετάσεων εν μέσω του καλοκαιριού, που έγινε αποδεκτό, μια σύσκεψη, όλων των ενδιαφερομένων μερών, ούτως, ώστε να γίνει ένας συναινετικός, δημιουργικός και εποικοδομητικός διάλογος, «για να μπορέσουμε μέσα από αυτό το διάλογο να εκπονηθεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών που να υπερβαίνει τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί από τη σημερινή σύσκεψη».

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα