Οι περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 2023

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί θεσπίζουν σχετικούς κανόνες και απαιτήσεις όπως: 

 • κήρυξη ζώνης ασφαλείας,  
 • έκταση ζώνης ασφαλείας,  
 • περιεχόμενο διατάγματος,  
 • απαγόρευση εισόδου ή/και παραμονής σε ζώνη ασφαλείας ή/και πλεύσης διαμέσου ζώνης ασφαλείας και εξαιρέσεις, 
 • λήξη ισχύος ζώνης ασφαλείας, 
 • άδεια χρήσης ζώνης ασφαλείας, 
 • διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης ζώνης ασφαλείας, 
 • περιεχόμενο άδειας χρήσης ζώνης ασφαλείας, 
 • κοινοποίηση άδειας χρήσης ζώνης ασφαλείας, 
 • αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας χρήσης ζώνης ασφαλείας, 
 • τροποποίηση, αντικατάσταση, επανέκδοση, αποκατάσταση και παράταση άδειας χρήσης ζώνης ασφαλείας, 
 • πληροφόρηση και έκδοση αγγελιών προς τους ναυτιλλόμενους και 
 • επιθεώρηση και έλεγχος πλοίων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια χρήσης ζώνης ασφαλείας. 

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 (ι) των προτεινόμενων Κανονισμών, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει την εξουσία, κατά την κρίση του, και αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, να εκδίδει διάταγμα με το οποίο κηρύσσει ζώνη ασφαλείας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 9, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, μετά από αίτηση ενδιαφερομένου, δύναται να εκδώσει άδεια χρήσης ζώνης ασφαλείας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Ζώνες ασφαλείας
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

23 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

21 Μαρτίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα